1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Enade står vi starka!

Alexander Almroth kommenterar den trend som är allt för vanlig bland nationella män.

Jag vill inleda denna text genom att vara tydlig med att jag inte är någon expert i ämnet, inte heller tänker jag hävda att jag har någon överdrivet lång erfarenhet inom den nationella rörelsen. Det finns förmodligen flera som skulle kunna beskriva följande på ett betydligt bättre sätt.

Med det sagt känner jag mig ändå tvungen till att kommentera den sjukdom som har drabbat de nationella leden under den senaste tiden, främst så har detta fenomen drabbat unga män i större städer.

Jag talar om den snedvridna och splittrande tanken om att det skulle vara bäst för kampen att helt kapitulera från offentlig aktivism och istället bilda “kompisgäng”, där det enda syftet är att tänka på sin egna självförbättring.

Detta går helt ifrån den nationalsocialistiska grundpelaren, nämligen folkgemenskap.

Den samlade massan kommer aldrig lyssna till en kraft vars enda syfte är att själv genom ett egoistiskt tänkande utvecklas som personer. Folket kommer heller inte att välja bort sitt borgerliga leverne, om de nationella krafterna visar upp en bild av total kapitulation och pacifism.

Jag vill inte på något sätt med den här artikeln säga att självförbättring är borgerligt eller meningslöst. Men ett aktivt medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen hindrar ej detta. Snarare tvärtom så har samtliga större potential till personlig utveckling i våra led, än som autonom nationalsocialist.

För att förklara det simpelt, vårt folks överlevnad kommer inte säkras genom att leka “tuff” på sociala medier, inte heller kommer vår ras räddas genom att du delar med dig av “motiverande” citat på Instagram ihop med en spännbild från gymmet.

Att överge sina kamrater av anledningar som: ”Folket idag är alldeles för otränade och fega”. Detta är helt emot det nationalsocialistiska tankesättet. Det handlar om en kärlek till sitt folk, även de mindre modiga och vältränade.

Så du menar att på grund av vårt folks dåliga fysiska förmågor och mod, att det på något sätt skulle rättfärdiga din personliga kapitulation i kampen? Har vi då inte också fastslagit att det snarare är du som saknar mod, moral och pliktkänsla? Trots ditt ”överlägsna våldskapital” så är det du som flydde striden först.

Likt övriga massan har du som har detta tänk blivit hjärntvättad och svartpillrad av infiltratörer och övriga fiender. Denna tanke är lika förödande som det feministiska tankesättet om kvinnors falska självförverkligande.

Välj istället den svåra vägen, vägen som kanske leder till din död. Men istället kommer leda till evig ära för din personliga självuppoffring till kampen. Vi kanske inte är där ännu, men svårare tider kommer att komma. Då kommer det inte hjälpa att du och några ”kompisar” har tränat kampsport.

Den enda möjligheten för vår ras överlevnad är en enad front. Det krävs stark organisering, inte lösa nätverk.

Titel:Enade står vi starka! Författad av:Alexander Almroth Publicerad:2021-02-15 Uppdaterad:2021-02-16

Läs också: