1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

FN-dokument understryker Förintelsen som den moraliska grunden för globalismen

Russleman skriver om Förintelsen, FN och folkmordet på vita.

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.net.

Ett nyligen upptäckt dokument från ”The Holocaust and United Nations Outreach Programme” understryker den avgörande roll som myten om ”Förintelsen” spelar för att bilda en moralisk grund för de västerländska eliternas globalistiska/nyliberala världsprojekt. Dokumentet, med titeln ”The Future of Holocaust Education: The Role of Global Citizenship and Human Rights Literacy”, hänvisar uttryckligen till ”Tikun Olam” (hebreiska för ”läka världen”), som är ett totalt anti-vitt koncept som önskar utrotningen av den vita rasen som hämnd för uppfattade brott begångna mot judar av det nationalsocialistiska Tyskland (även om alla vita i slutändan måste utrotas för att verkligen ”läka världen”).

Programmet härrör från resolutionen om Förintelsens hågkomst, ”Holocaust Remembrance Resolution”, som antogs enhälligt av FN:s generalförsamling år 2005. Enligt dokumentet kan resolutionen ses som ett erkännande av ”behovet av att utveckla ett nytt kosmopolitiskt minne av Förintelsen som överskrider etniska och nationella gränser” och som står i kontrast till” främlingsfientlighet, rasism och hat”.

Från dokumentet:


Tikum Olam

Framtiden för minnet av Förintelsen och utbildning kring denna ligger i dess förmåga att vara relevant för elever i generationer framöver. Även om det är viktigt att studera Förintelsen i sig, är det ännu viktigare att lära av Förintelsen när det gäller att främja globalt medborgarskap, mänskliga rättigheter, religiös tolerans och mångkultur, för att säkerställa att sådan ondska inte inträffar igen.

På flera platser runt om i världen har Förintelsen blivit en universell symbol för ondska. Precis som berättelsen om uttåget från Egypten i Bibeln, och slagordet ’Låt mitt folk gå’ symboliserar övergången från slaveri till frihet, är Förintelsen nu den avgörande symbolen för det mest fruktansvärda förnekandet av grundläggande mänskliga rättigheter – en ondska som vi behöver anstränga oss för att förstå.

Paradoxalt nog kan vi förvandla Förintelse-utbildning från ett ämne av förtvivlan till ett ämne av hopp. Vi kan förmedla budskapet till våra elever att möjligheten att förhindra nästa Förintelse ligger i våra egna händer. Våra studenter kan vidta specifika åtgärder för att motverka rasism och hat direkt på en lokal nivå, och detta kommer att ha en inverkan på den universella, internationella nivån.

På så sätt kan unga bli förändringsagenter. Tikun olams viktigaste pedagogiska budskap, att reparera världen, är att vi inte får vara likgiltiga, vi får inte vara åskådare, för likgiltighet är dödligt. Vi måste agera! Vi måste vara agenter som arbetar mot ondskan utgjord av diskriminering, fördomar, hat och våld. Alla lärare behöver utrusta sina elever med intellektuella och praktiska verktyg för att kunna hantera komplexa historiska situationer.

Utbildningen om Förintelsen bör läggas upp på ett sådant sätt att den hjälper till att motverka hat i världen – oavsett om det är baserat på ras, etnisk bakgrund, färg, kön eller religion.”

Detta citat understryker inte bara att förintelse-myten är den grundläggande myten bakom det globalistiska/nyliberala världsprojektet, utan också den inneboende absurditeten i att åberopa förintelse-myten för att motverka just detta, som kosher-högern och vänstervridna politiska aktörer ofta gör.


Exempel på detta finns i allt från kontrajihadisternas outtröttliga försök att jämföra fascism och islamism till nyare exempel på ovaccinerade människor som hävdar ”förintelsestatus” samtidigt som de fördömer den ”fascistiska vaccinregimen”.

HatWRKS i Nashville, USA säljer märken för ovaccinerade åberopar förintelsestatus. Foto: Instagram.


Det faktum att så många instinktivt går direkt till ”Förintelsen” för att betona sin status som förtryckta understryker hur djupt den judiska myten har graverats in i vårt kollektiva undermedvetna som den ultimata moraliska referenspunkten och hur detta är en av stöttepelarna för judisk makt. Man kan helt enkelt inte använda ”Förintelsen” för att föra fram sin egen politiska agenda som icke-jude, och för oss vita är det direkt kontraproduktivt då det enda man uppnår är att legitimera den grundläggande moraliska myten bakom det nyliberala globalistiska systemet.

Vidare från dokumentet:

Den växande styrkan hos populistiska och högerextrema grupper i Europa är något som vi alla måste vara bekymrade över. Den världsomspännande vågen av antisemitism där oskyldiga judar attackeras enbart för att de är judar när de går på gatorna i Sydney, Melbourne, Bryssel, Paris och Rom är något vi måste oroa oss över. Den islamiska statens halshuggningsceremonier borde leda till sömnlösa nätter för oss. Det räcker inte att göra allmänna uttalanden av universell karaktär om oundviklig, banal ondska. Vi måste agera.

Under de senaste två decennierna har global medvetenhet om Förintelsen blivit en ny form av kollektivt minne. Medan händelserna har bleknat har minnet av Förintelsen intensifierats. Inför efterföljande folkmord i Kambodja, Rwanda och Bosnien-Hercegovina har Förintelsen blivit ett paradigm för folkmord och utbildning om Förintelsen har ökat dess relevans.

Förintelseutbildning möjliggör utforskning av kunskap om mänskliga rättigheter i olika sociala sammanhang ur kognitiva, sociala och praktiska perspektiv. Den erkänner behovet av att utveckla ett nytt kosmopolitiskt medvetande som överskrider nationella gränser: ett minne kopplat inte bara till det förflutna, utan också till tron på en gemensam framtid. Kosmopolitiseringen av medvetenheten om Förintelsen och behovet av att förhindra att en sådan tragedi inträffar igen är kopplat till postnationella processer. Därmed kan utbildning om farorna med rasism och extrem nationalism bli en ikon för en ny kosmopolitisk framtid.

Samtidigt måste vi vara försiktiga. Det råder inga tvivel om att förvandlingen av Förintelsen till en universell symbol för ondska har gjort det möjligt att ta itu med den i olika kulturella sammanhang. Men, det finns en betydande, inneboende risk att detta synsätt skulle kunna ’normalisera’ Förintelsen och därmed försvaga den. Normalisering kan leda till ’lätt’ förintelseförnekelse. Inte aggressivt, uttryckligt förnekande, utan förnekande av dess judiska kärnelement. Dessutom finns det en tendens att beskriva vissa rasspänningar och konflikter som en ”Förintelse” när en sådan jämförelse faktiskt är olämplig. Överanvändning av termen kan alltså försvaga den.


I min artikel ”Nationalism och socialism är i grunden oskiljaktiga” påpekade jag det centrala i kosmopolitiska värderingar för de styrande organen och här står det svart på vitt inte bara att FN håller med mig, utan också hur judiskt inflytande går hand i hand med detta. Alla normala människor hatar de politiska förändringar som har ägt rum de senaste decennierna, oavsett om det är globalisering, utplåning av nationell identitet genom kosmopolitism eller en allt mer öppen anti-vit antirasism som åberopar ”Förintelsen” som sin moraliska grund.


Det är därför som fakta om att förintelsen är en bluff MÅSTE delas. Det finns ingen väg runt det och det finns inget sätt att lura systemet genom att försöka vrida myten till vår fördel. Om ”Förintelsen” är symbolen för universell ondska i väst, så följer det logiskt att de som begick den, det vill säga vi vita, allmänt kan dömas som totalt moraliskt underlägsna, varför det inte bara är acceptabelt utan till och med rättvist att föra demografisk krigföring mot oss.

Laser på köpcentrat Kupolen i Borlänge – en av flera aktioner under ”Förintelsens minnesdag”.

Myten om ”Förintelsen” måste krossas innan den krossar oss. Fram till den dagen att ”Förintelse”-lärare möts av förlöjligande i alla klassrum i västvärlden och får frågor om varför det nästan inte existerar några judiska massgravar, om varför det inte finns några spår av preussisk blått i ”gaskammaren” i Auschwitz, eller varför det är acceptabelt att stödja sig på erkännanden som tvingats fram genom tortyr i Nürnbergrättegångarna, kommer ingenting att förändras.

Myten om ”Förintelsen” måste krossas. Det finns ingen väg runt det.

/ Russleman

Titel:FN-dokument understryker Förintelsen som den moraliska grunden för globalismen Författad av:Redaktionen Publicerad:2022-02-09 Uppdaterad:2022-02-09

Läs också: