Spektakulär banderolluppsättning på DN-skrapan i Stockholm

Näste 1 utförde en spektakulär aktion mot lögnpressen i Stockholm.