Ett revolutionärt val – Munkedal

Välkommen på föreläsning nu på lördag kl 14:00. Anmälan sker till nummer 0768399126. Klicka för mer information.

Munkedal, Västra Götaland

Sverige går utför och Munkedal är inget undantag. Kommuninvånarna i den gamla arbetarkommunen förtjänar bättre och det kan de också få det genom att stödja oss i Nordiska motståndsrörelsen.

Följ oss på sociala medier:

Kontakt om du vill hjälpa till:

Samuel Johansson 0768399126

För att beställa valsedlar använd kontaktinformationen ovan eller följ instruktionerna på denna sida.

Vi vill och kommer verka för att återskapa ett etniskt homogent Munkedal med starkt kommunalt självstyre. Vi vet själva vad som är bäst för kommunen utan påtryckning från staten eller EU. Vi kommer riva avtalen med Migrationsverket och motverka fler flyktingvågor.


De gamla partierna har sålt ut folket för egen vinnings skull och vi vill därför att kommunpolitikerna ska granskas hårdare och avkrävas ansvar i större utsträckning. De ska synas och ställas till svars när de inte verkar för Munkedals bästa.


Får vi din röst så röstar du för yttrandefrihet och mot censur, för ökat självbestämmande och mot överstatlighet, för stoppad invandring och fullskalig repatriering. Nordiska motståndsrörelsens kandidater utgör ett handlingskraft och revolutionärt val!

Våra kandidater i Munkedal

Fredrik Vejdeland

Fredrik Vejdeland ingår i riksrådet som politisk strateg. Drev den populära sidan Nordfront från lanseringen 2012 till sommaren 2017 då han istället tog över som ansvarig för Nordiska motståndsrörelsens radiosatsningar.

Går under smeknamnet ”Herr HMF” då han vid ett flertal tillfällen dömts för åsiktsbrott för att ha stått upp för yttrandefriheten.

Trots en stor familj på åtta barn lyckas Vejdeland kombinera detta med vanligt arbete och ett stort och mångårigt engagemang i kampen för folkets överlevnad.

Känd som skribent, talare, redaktör m.m. Är dessutom chef för Motståndsrörelsens radioverksamhet där Vejdeland också verkar som programledare i den ideologiska podcasten Ledarperspektiv och dess engelskspråkiga motsvarighet Leadership perspective, samt i Mimers Brunn.

Kärnfrågor i valet:
Folk — Familj — Ett fritt Norden

”Sverigedemokraterna talar ofta om en sjuklöver, men i realiteten har vi en åttaklöver. Med den katastrofsituation som råder finns inte längre någon plats för ’öppen svenskhet’ eller fortsatt invandring ens om den är ’restriktiv’. Nordiska motståndsrörelsen företräder svenska folkets intressen i Munkedal. Enbart vårt folks intressen, utan kompromisser och som det enda alternativet.”

– Fredrik Vejdeland

På Motståndsrörelsen.se finns en skriftlig intervju publicerad med Fredrik Vejdeland nu inför valet.

Samuel Johansson

Samuel Johansson är en 34 år gammal industriarbetare som också är en mångårig aktivist i Nordiska motståndsrörelsen. Musikaliskt intresserad och spelar bas i bandet Nordic Storm.

Johansson diskuterar med en man i Lysekil, 30 april 2022.

Kärnfrågor i valet:
Kultur — Invandring — Nativitet

”Jag arbetar i Munkedal för att bidra till att den vita arbetaren ska ta tillbaka sin kommun och sitt land. Med ett kommunalt mandat skulle jag kunna arbeta för detta också inifrån kommunhuset.”

– Samuel Johansson

Här följer vårt kommunpolitiska program

Massinvandringen måste stoppas och återsändandet påbörjas

Miljontals främmande människor befinner sig i Sverige och fler väller in hela tiden. År 2021 invandrade 90,000 människor trots att det var ett så kallat pandemi-år med ”stängda” gränser. Idag utgör utomeuropéer mer än 25% av Sveriges befolkning. Om cirka 15 år kommer de utgöra 50% om inget förändras.

Massinvandringen har förstört vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, men allt detta är egentligen bara ytterst små problem i jämförelse med det som också är på väg att ske: Att vårt folk ska upphöra att existera. Vår invandringspolitik handlar inte om hat eller förtryck – det handlar om överlevnad och vad som är bäst för vårt folk. Om de nordiska folken dör ut är det totalt oåterkalleligt.

Självklart önskar vi hjälpa närbesläktade folk som är i nöd, men vi kan inte hjälpa hela världen, och även för den invandring som kan tillåtas måste det finnas rutiner så att de vuxna personerna ska kunna bidra till samhället samtidigt som de tillfälligt får hjälp.

Munkedals främlingsmottagande avspeglas tydligt i Munkedals stadsmiljö. Om inte situationen förändras kommer hela kommunen inom en inte allt för avlägsen framtid att se ut som Brudås gör idag. Munkedal måste bli en kommun som på alla möjliga vis motverkar det pågående folkutbytet!

Lokalt kommer vi verka för att:

Munkedal måste åter bli en trygg och säker kommun

”Livliga Munkedal” har kommit att bli en ort bland så många andra där ensamma kvinnor, barn och äldre inte längre kan röra sig riskfritt. Organiserad brottslighet, drogförsäljning, och våldtäkter, sådant som tidigare kunnat anses vara storstadsproblem, har blivit förekommande även här. Polisen tycks ha allt mer begränsade resurser på småorterna och det blir därför viktigare för kommunen att aktivt arbeta för att stävja kriminaliteten och skapa trygghet för invånarna.

Ligor med så kallade resandefolk som utnyttjar kommuninvånare liksom de gjorde i Hällevadsholm för ett par år sen är även det såklart helt oacceptabelt!

Lokalt kommer vi verka för att:

Den nordiska ungdomen är vår framtid

Ungdomen är framtiden och Munkedals barn och ungdomar är inget undantag. Idag prioriteras inte deras trygghet och välbefinnande överhuvud taget, varken i skolan eller på fritiden.

Munkedals nordiska ungdomar kan idag inte röra sig där de tidigare har uppehållit sig då dessa platser nu ockuperas av invandrargäng. Av samma anledning känner många ungdomar att det inte finns något intresse av att vistas i de centralt belägna fritidsgårdarna.

Flera skolor i Munkedal har stora problem med främlingsgäng som systematiskt trakasserar svenska elever. Föräldrar tvingas skicka sina barn till skolor där det förekommer rån, misshandel, hot och sexuella trakasserier. Kommunen tar inte tag i problemet på allvar och vågar inte tala om ”elefanten i rummet”.

Lokalt kommer vi verka för att:

Vi måste bli självförsörjande och bättre förberedda på kommande kris

I vår globala värld sker saker och ting snabbt just nu, mäktiga krafter vill ändra på hur allt som har med handel och produktion fungerar. Även om man klär in anledningarna med fina ord så handlar egentligen allt om att koncentrera makten och resurserna till ett fåtal individer och att den övriga befolkningen bara skall tjäna denna självutnämnda elit.

Vi ser att saker och ting krackelerar i ett rasande tempo vad gäller transporter, produktion av livsmedel och vår monetära struktur. Munkedals kommun står på intet vis redo för ännu sämre tider.

Lokalt kommer vi verka för att:

Upphör med slöseriet av folkets pengar

Allt för mycket av kommunens ekonomiska medel, alltså kommuninvånarnas pengar, går idag till att säkra den rådande maktstrukturen i samhället och stävja politisk opposition. Vi tror att Munkedals invånare är kloka nog att själva kunna ta del av politisk information och bilda sig en uppfattning om saker och ting utan att kommunen ska behöva slösa pengar på indoktrineringskampanjer. Om så inte skulle vara fallet ser vi ändå att detta i så fall borde vara en ”lyxvara” om allt annat i samhället vore perfekt. Så är inte fallet och därför måste kommunens budget istället vara avsatt till verkligt betydande saker för folket.

Lokalt kommer vi verka för att:

Landsbygden måste få leva

Urbaniseringen och utarmningen av landsbygden fortgår i allt högre takt runt om i landet, Munkedal är inget undantag. För boendes i exempelvis Hällevadsholm eller Hedekas blir det allt svårare för invånarna att klara sig utan långa bilfärder som är kostsamma för både plånboken och miljön. Detta är ett problem eftersom människor på landsbygden generellt sett är både lyckligare och mer harmoniska än de som bor inne i städerna och därför borde uppmuntras istället för att straffas för detta.

Lokalt kommer vi verka för att:

Låt Munkedal bli en föregångskommun när det kommer till barn- och äldreomsorg

Omsorgen om såväl våra barn som våra äldre har blivit allt mer industrialiserad och profit får i många fall gå före etik. Att kunna få en trygg uppväxt som ung och även den respekt man förtjänar när man blir äldre borde vara en självklarhet och de sista områdena kommunen ska utföra besparingar inom. Vi vet att både våra unga och äldre mår bäst i en naturlig hemmiljö och att detta därför måste prioriteras.

Munkedals kommun ska dessutom vara en etisk arbetsgivare där man exempelvis inte ska riskera att bli utlasad eller jobba jour som timvikarie utan att få betalt för jourtiden. Man ska heller inte tvingas att visa vaccinationspass för att behålla sin anställning i kommunen och självklart inte heller vid nyrekrytering.

Lokalt kommer vi verka för att:

Förstärk lokalsamhället framför omvärlden

Vi vill göra Munkedal livskraftigt igen och skapa ett gynnsamt klimat för företagare. Till Munkedal ska man flytta sin verksamhet istället för att fly ifrån kommunen. Vi förstår också värdet både kort- och långsiktigt i att lokala föreningar har goda förutsättningar för att kunna verka och utvecklas. Allra helst skulle vi se att kostnadsfrågan aldrig fick bli avgörande för om en medborgare aktiverade sig i idrotts- och föreningsverksamhet.

Lokalt kommer vi verka för att:

Öka medborgarnas inflytande och krossa korruptionen

Politikerföraktet bland folket har inte uppstått av en slump, snarare är det en sund och naturlig reaktion som växt i takt med att politikerna korrumperas och tar beslut som är negativa för medborgarna. Bakom stängda dörrar fifflas det och allt färre vill ta ansvar för sina beslut. Vi vill uppmuntra till att folket ska ta större del i politiken och syna sina politiker för att se till att dessa sköter sig.

Även om Munkedal till synes varit bättre gällande denna fråga än många andra kommuner misstänker vi att det finns mycket som inte kommit fram i ljuset.

Lokalt kommer vi verka för att:

Gör ett revolutionärt val.