Ett revolutionärt val – Örkelljunga

Örkelljunga, Skåne

Massinvandring, hot om krig, gängterror, skenande el- och drivmedelspriser och vänstertyranni i regering och riksdag. Hela nationen står inför en total katastrof och i längden även Örkelljunga och de omkringliggande småbyarna. Redan idag har Örkelljunga har gått från att vara en säker och blomstrande landsbygdsort till att bli en mångkulturell droginfesterad skithåla.

Följ oss på sociala medier:

Hör av dig om du vill hjälpa till:

Marcus Hansson 0760226553

För att beställa valsedlar använd kontaktinformationen ovan eller följ instruktionerna på denna sida.

För oss är detta inte acceptabelt. Nordiska motståndsrörelsen kommer att försvara folket och dess rätt till detta land till varje pris.

Vi ser vidare att hela Sverige håller på att förvandlas till ett enda stort Rosengård. Målet med vår kommunpolitik i Örkelljunga är att skapa en oas under denna pågående invasion. För att uppnå stabilitet i vår oas krävs det att vi skapar en homogen samhörighet och förkastar mångkulturen helt.

Vidare erkänner vi att grunden för självständighet i varje samhälle är förmågan att ge mat till sin befolkning och då Örkelljunga i generationer varit en stolt jordbrukarkommun ser vi det som en av våra viktigaste lokala frågor att stödja jordbruket i en betydligt större omfattning. Så säkerställer vi också en allt större självförsörjning vid eventuellt kommande sämre tider.

Sebastian Elofsson och Marcus är inga lögnaktiga politiker. Nordiska motståndsrörelsen kommer att göra allt som krävs för att rädda vår nation oavsett vad någon annan tycker. Vi utgör ett revolutionärt val i Örkelljunga!

Våra kandidater i Örkelljunga

Sebastian Elofsson

Sebastian Elofsson är 27 år gammal och bosatt i Järingsholm utanför Örkelljunga. Där bor han på en gård tillsammans med hundar och andra djur.

I Motståndsrörelsen är han förutom en lojal och mångårig aktivist även skribent och organisationens presstalesman.

Elofsson är en återkommande talare under organisationens evenemang, och talade under Organisationsdagarna 2021.

Kärnfrågor i valet:
Lantbruk — Invandring — Lag och rätt

”Jag har sett min hemkommun förändras från att ha varit en trevlig Skånsk by till att bli en av de många skithålorna i landet. Sedan förra valet har SD varit det största partiet i kommunen som styrs av Moderaterna och Centerpartiet. Likt många andra exempel har Sverigedemokraterna i Örkelljunga visat att de inte ämnar förändra någonting. Jag är inte rädd för att säga som det är och kommer rensa ut Örkelljunga och befria orten inifrån!”

– Sebastian Elofsson

Marcus Hansson

Marcus Hansson är 34 år gammal och uppväxt i Lomma. I början av 2021 satt han i fängelse för att ha tagit på sig ansvaret som utgivare för Nordiska motståndsrörelsen nätpublikationer och tagit striden för svenskarnas yttrandefrihet.

Idag verkar han som gatuaktivist och skribent. Hansson har också en fallenhet för att vara en provocerande men ärlig debattör.

Kärnfrågor i valet:
Judisk makt — Naturliga värderingar — Repatriering

”Vill man göra politiskt korrekta människor arga så skulle jag kunna vara ett utmärkt val! Jag ger allt i kampen mot det rådande systemet.”

– Marcus Hansson

Trycker du på denna länk kan du läsa en intervju med Marcus Hansson som publicerats på Motståndsrörelsen.se nu inför valet.

Här följer vårt kommunpolitiska program

Massinvandringen måste stoppas och återsändandet påbörjas

Miljontals främmande människor befinner sig i Sverige och fler väller in hela tiden. År 2021 invandrade 90,000 människor trots att det var ett så kallat pandemi-år med ”stängda” gränser. Idag utgör utomeuropéer mer än 25% av Sveriges befolkning. Om cirka 15 år kommer de utgöra 50% om inget förändras.

Massinvandringen har förstört vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, men allt detta är egentligen bara ytterst små problem i jämförelse med det som också är på väg att ske: Att vårt folk ska upphöra att existera. Vår invandringspolitik handlar inte om hat eller förtryck – det handlar om överlevnad och vad som är bäst för vårt folk. Om de nordiska folken dör ut är det totalt oåterkalleligt.

Självklart önskar vi hjälpa närbesläktade folk som är i nöd, men vi kan inte hjälpa hela världen, och även för den invandring som kan tillåtas måste det finnas rutiner så att de vuxna personerna ska kunna bidra till samhället samtidigt som de tillfälligt får hjälp.

Örkelljunga kommun har under en lång tid välkomnat främlingar, något som gett en tydlig avspegling Örkelljunga stadsmiljö. Om inte situationen förändras kommer hela kommunen inom en inte allt för avlägsen framtid att se ut som Högkullen gör idag. Örkelljunga måste bli en kommun som på alla möjliga vis motverkar det pågående folkutbytet!

Lokalt kommer vi verka för att:

Örkelljunga måste åter bli en trygg och säker kommun

”Möjligheternas Örkelljunga” har kommit att bli en ort bland så många andra där ensamma kvinnor, barn och äldre inte längre kan röra sig riskfritt. Organiserad brottslighet, drogförsäljning, våldtäkter, sådant som tidigare kunnat anses vara storstadsproblem, har blivit förekommande även här. Polisen tycks ha allt mer begränsade resurser på småorterna och det blir därför viktigare för kommunen att aktivt arbeta för att stävja kriminaliteten och skapa trygghet för invånarna.

Örkelljunga har de senaste åren fått enorma problem med narkotika och förutom i centralorten är försäljning och brukande vanligt också i Åsljunga och Skånes fagerhult.

Lokalt kommer vi verka för att:

Den nordiska ungdomen är vår framtid

Ungdomen är framtiden och Örkelljungas barn och ungdomar är inget undantag. Idag prioriteras inte deras trygghet och välbefinnande överhuvud taget, varken i skolan eller på fritiden.

Örkelljungas nordiska ungdomar kan idag inte röra där de tidigare har uppehållit sig då dessa platser nu ockuperas av invandrargäng. Av samma anledning känner många ungdomar att det inte finns något intresse av att vistas i de centralt belägna fritidsgårdarna.

Flera skolor i Örkelljunga har stora problem med främlingsgäng som systematiskt trakasserar svenska elever. Föräldrar tvingas skicka sina barn till skolor där det förekommer rån, misshandel, hot och sexuella trakasserier. Kommunen tar inte tag i problemet på allvar och vågar inte tala om ”elefanten i rummet”.

Lokalt kommer vi verka för att:

Självförsörjning och jordbruk

Örkelljunga har i många generationer varit en verklig jordbrukarkommun där många av kommuninvånarna arbetat på något av kommunens många familjeägda jordbruk. På grund av import av sämre billigare produkter från omvärlden och onödig byråkrati blir det dock allt svårare att driva denna verksamhet och politiken har lett till att aktörerna blir färre och större – mer kapitalistiska och mindre familjära.

I vår globala värld sker saker och ting dessutom snabbt just nu, mäktiga krafter vill ändra på hur allt som har med handel och produktion fungerar. Även om man klär in anledningarna med fina ord så handlar egentligen allt om att koncentrera makten och resurserna till ett fåtal individer och att den övriga befolkningen bara skall tjäna denna självutnämnda elit.

Vi ser att saker och ting krackelerar i ett rasande tempo vad gäller transporter, produktion av livsmedel och vår monetära struktur. Örkelljunga kommun står på intet vis redo för ännu sämre tider.

Lokalt kommer vi verka för att:

Upphör med slöseriet av folkets pengar

Allt för mycket av kommunens ekonomiska medel, alltså kommuninvånarnas pengar, går idag till att säkra den rådande maktstrukturen i samhället och stävja politisk opposition. Vi tror att Örkelljungas invånare är kloka nog att själva kunna ta del av politisk information och bilda sig en uppfattning om saker och ting utan att kommunen ska behöva slösa pengar på indoktrineringskampanjer. Om så inte skulle vara fallet ser vi ändå att detta i så fall borde vara en ”lyxvara” om allt annat i samhället vore perfekt. Så är inte fallet och därför måste kommunens budget istället vara avsatt till verkligt betydande saker för folket.

Lokalt kommer vi verka för att:

Landsbygden måste få leva

Urbaniseringen och utarmningen av landsbygden fortgår i allt högre takt runt om i landet, Örkelljunga är inget undantag. För boendes i kommunens utkanter blir det allt svårare för invånarna att klara sig utan långa bilfärder som är kostsamma för både plånboken och miljön. Detta är ett problem eftersom människor på landsbygden generellt sett är både lyckligare och mer harmoniska än de som bor inne i städerna och därför borde uppmuntras istället för att straffas för detta.

Lokalt kommer vi verka för att:

Låt Örkelljunga bli en föregångskommun när det kommer till barn- och äldreomsorg

Omsorgen om såväl våra barn som våra äldre har blivit allt mer industrialiserad och profit får i många fall gå före etik. Att kunna få en trygg uppväxt som ung och även den respekt man förtjänar när man blir äldre borde vara en självklarhet och de sista områdena kommunen ska utföra besparingar inom. Vi vet att både våra unga och äldre mår bäst i en naturlig hemmiljö och att detta därför måste prioriteras.

Örkelljunga kommun ska dessutom vara en etisk arbetsgivare där man exempelvis inte ska riskera att bli utlasad eller jobba jour som timvikarie utan att få betalt för jourtiden. Man ska heller inte tvingas att visa vaccinationspass för att behålla sin anställning i kommunen och självklart inte heller vid nyrekrytering.

Lokalt kommer vi verka för att:

Förstärk lokalsamhället framför omvärlden

Vi vill göra Örkelljunga livskraftigt igen och skapa ett gynnsamt klimat för företagare. Till Örkelljunga ska man flytta sin verksamhet istället för att fly ifrån kommunen. Vi förstår också värdet både kort- och långsiktigt i att lokala föreningar har goda förutsättningar för att kunna verka och utvecklas. Allra helst skulle vi se att kostnadsfrågan aldrig fick bli avgörande för om en medborgare aktiverade sig i idrotts- och föreningsverksamhet.

Lokalt kommer vi verka för att:

Öka medborgarnas inflytande och krossa korruptionen

Politikerföraktet bland folket har inte uppstått av en slump, snarare är det en sund och naturlig reaktion som växt i takt med att politikerna korrumperas och tar beslut som är negativa för medborgarna. Bakom stängda dörrar fifflas det och allt färre vill ta ansvar för sina beslut. Vi vill uppmuntra till att folket ska ta större del i politiken och syna sina politiker för att se till att dessa sköter sig.

Även om Örkelljunga till synes varit bättre gällande denna fråga än många andra kommuner misstänker vi att det finns mycket som inte kommit fram i ljuset.

Lokalt kommer vi verka för att:

Gör ett revolutionärt val.