Ett revolutionärt val – riksdagen

Sverige

Sverige har förvandlats till en mångetnisk och antikulturell sörja där nästan var tredje invånare har utomnordisk bakgrund och där i stort sett alla naturliga normer vänts ut och in – upp och ned. Det tycks inte finnas hejd på vansinnet och den politiska så kallade oppositionen i riksdagen är totalt tandlös.

De senaste decennierna har vi sett diverse olika nationalistiska partier komma och gå under tiden som Sverigedemokraterna liberaliserats till oigenkännlighet och idag knappast ens längre kan sägas vara svenskvänligt.

Om det nu ens någonsin gick att bara rösta på politiker-typer för att få till förändring, är det i varje fall alldeles för sent nu. Vi behöver mer handling och färre fagra ord. Vi behöver skapa något nytt och sluta reformera.

Vi i Nordiska motståndsrörelsen utgör ett revolutionärt val. Oss röstar du på för att du förstått att det behövs ett riktigt motstånd. Oss röstar du på för att skicka hem främlingarna, göra upp med makteliten en gång för alla och för att krossa kulturmarxismen. Nordiska motståndsrörelsen står det på din valsedel i höst för att du vill ge legitimitet åt den nordiska revolutionen!

10 anledningar till varför du ska rösta på Nordiska motståndsrörelsen (film och text).

Våra kandidater till riksdagsvalet

Simon Lindberg

Simon Lindberg är sedan hösten 2015 högste ledare för Nordiska motståndsrörelsen i Sverige och hela Norden. Även chefredakör för denna sida, Motståndsrörelsen.se. Innan dess har han haft ett flerårigt engagemang i organisationen och den nationella kampen då han varit organiserad sedan 1999.

Lindberg är sedan många år tillbaka erkänd som den nationella rörelsens absolut främsta talare och har hållit hundratals tal under demonstrationer, torgmöten och interna arrangemang i hela Norden och i Tyskland. Han är också en uppskattad skribent tillika chefredaktör för Motståndsrörelsen.se och verksam i den ideologiska podcasten Ledarperspektiv och dess engelska motsvarighet Leadership perspective.

Fyrabarnsfar, född och uppvuxen i nordöstra Skåne, men bor sedan 2019 i Ludvika kommun i Dalarna. Är i grunden ventilationsplåtslagare, men har i det arbetsverksamma livet arbetat som framgångsrik butikschef och platschef för olika företag. Lindberg valde dock att offra karriären för att istället kunna lägga mer tid och energi på kampen.

Motståndsrörelsen.se har publicerat en längre skriftlig valintervju med Simon Lindberg som du kan läsa här.

Pär Öberg

Pär Öberg ingår i Motståndsrörelsens riksråd som chef över den parlamentariska grenen och har tidigare varit presstalesman.

Öberg deltog på demonstrationen mot vaccinpass i Stockholm 2022.

Mandatperioden 2014-2018 satt Öberg som fullmäktigeledamot i Ludvika. Under sina år som kommunpolitiker skapade han flertalet rubriker då han från talarstolen ifrågasatte det parlamentariska hyckleriet, sionismen samt dogmen om ”allas lika värde”.

Dessutom sprider Öberg hopp och motivation till svenska folket genom Radio Nordfront som han medverkar i.

Fredrik Vejdeland

Fredrik Vejdeland ingår i riksrådet som politisk strateg. Drev den populära sidan Nordfront från lanseringen 2012 till sommaren 2017 då han istället tog över som ansvarig för Nordiska motståndsrörelsens radiosatsningar.

Går under smeknamnet ”Herr HMF” då han vid ett flertal tillfällen dömts för åsiktsbrott för att ha stått upp för yttrandefriheten.

Vejdeland talade i Lysekil 30 april 2022.

Trots en stor familj på åtta barn lyckas Vejdeland kombinera detta med vanligt arbete och ett stort och mångårigt engagemang i kampen för folkets överlevnad.

Känd som skribent, talare, redaktör m.m. Är dessutom chef för Motståndsrörelsens radioverksamhet där Vejdeland också verkar som programledare i den ideologiska podcasten Ledarperspektiv och dess engelskspråkiga motsvarighet Leadership perspective, samt i Mimers Brunn.

Robert Eklund

Robert Eklund är medlem i Nordiska motståndsrörelsens riksråd och har där funktionen som samordnare för nästeschefer i Sverige.

Är norrbottning i grunden, men lever för närvarande i förskingringen på sydligare breddgrader, närmare bestämt Skellefteå. Har tidigare även varit chef för Motståndsrörelsens sjätte näste, som omfattar norra Norrland.

Är även aktiv inom webb-tv som bland annat programledare i programmen Studio Bothnia. Gör också återkommande inhopp i Radio Nordfront under segmentet Digitalt motstånd.

Motståndsrörelsen.se har publicerat en intervju med Robert Eklund inför valet som du kan läsa här.

Nedan följer våra tre viktigaste politiska frågor inför riksdagsvalet 2022.

Här kan du läsa om hur vi ställer oss i betydligt fler politiska frågor.

Invandring

Då vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp och det största och mest akuta hotet mot detta idag är massinvandringen, så vill vi införa ett totalstopp av all utomeuropeisk invandring.

När massinvandringen dock redan nu nått sådana proportioner att det vore omöjligt att göra Sverige till en sund nation igen genom att bara stoppa invandringen och låta de främlingar som redan befinner sig här få stanna kvar, vill vi dessutom genast påbörja återsändandet av merparten av de utomeuropéer som befinner sig inom Sveriges gränser.

Självständighet

Eftersom att vår värld av idag kontrolleras av dolda och icke folkvalda makthavare som inte vill oss väl, måste vi först för att kunna nå verklig självständighet, återta makten över vårt land från de globalister som styr oss.

Något annat som blivit plågsamt tydligt först under Corona-åren och senare under Ukraina-kriget, är att Sverige idag står i beroendeställning till omvärlden genom import av produkter som vi skulle ha kunnat tillverka själva. Därför vill vi återbringa en levande landsbygd och dessutom skapa en modern basindustri för att kunna nå total självförsörjning.

Med ett Nato-medlemskap upphör också vår militära frihet och detta är något som vi med kraft måste motverka, samtidigt som vi givetvis inte heller önskar förledas in i några andra imperialistiska allianser.

Miljö och natur

Med anledning av att människan i den liberala demokratins tidsålder har förvandlats till en parasitär varelse som suger ut jordens resurser, skövlar skog och på andra sätt behandlar naturen vårdslöst för att antingen göda sin egen livsstil eller göra rika människor ännu rikare, så vill vi gå i bräschen för hårdare miljö- och djurskyddslagar.

Då de flesta andra av de som ändå säger sig värna miljön i stort sett enbart bryr sig om den ”globala uppvärmningen” och missar betydligt mer relevanta miljöfrågor där inte bönder och landsbygdsbefolkningen behöver bli lidande, vill vi klargöra att vårt fokus ligger på verkliga miljöproblem där storfinansen är de som får betala för lösningarna i första hand istället för folket. Vi önskar också bekämpa olovligt kommersiellt utnyttjande eller annan exploatering av naturen.

Dessa frågor diskuteras också i organisationens officiella podcast Ledarperspektiv, avsnitt 85.