Ett revolutionärt val – Vetlanda

Vetlanda, Jönköping län

I Vetlanda har mångkulturen till följd av massinvandringen blivit ett tongivande inslag i gatubilden. Detta är något som har kostat kommunen enorma summor skattemedel som annars hade kunnat läggas på att göra kommunen till en attraktiv kommun för dess medborgare. Idag har Vetlanda en döende stadskärna där lokala företagare har svårt att bedriva sina verksamheter då de oftast får konkurrera med företagsjättarna i stadens utkanter, samtidigt som flera av de företag som idag finns i stadskärnan består av pizzerior och utomeuropeiska matvarubutiker, näringsidkare som inte sällan använder sig av etableringsbidrag och / eller andra typer av bidrag för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta kommer vi i Nordiska motståndsrörelsen att ändra på genom att stödja lokala, sunda företagare så att Vetlanda återigen får en levande stadskärna med ett brett utbud av varor och tjänster i staden och i kommunen. Vetlanda ska bli en kommun man vill komma till istället för att fly ifrån.

Följ oss på sociala medier:

Hör av dig om du vill hjälpa till:

Hampus Maijala 0727339513

För att beställa valsedlar använd kontaktinformationen ovan eller följ instruktionerna på denna sida.


Ser man vidare och bortom företagande och näringsliv så är det som har kostat Vetlanda kommun mest och som har slagit hårdast mot kommunens invånare, den otrygghet som har brett ut sig. En otrygghet som de andra politikerna och partierna inte är villiga att göra något åt, då den är ett direkt resultat av deras politik, på kommunal nivå såväl som på riksdagsplan.


Men, där kommunpolitikerna står obrydda eller nöjer sig med att symptombehandla de allt mer hopande problemen som kommunen står inför. så kommer vi som kandiderar för Nordiska motståndsrörelsens i Vetlanda kommun att gå till grundproblemen och kämpa med näbbar och klor för att lösa de problem som uppkommit till följd av mångkulturen och politikernas vanstyre. Som en av många åtgärder kommer vi arbeta för att kommunen omedelbart ska säga upp alla existerande avtal med Migrationsverket och inte acceptera mottagandet av fler invandrare.

Vi som kandiderar till Vetlanda kommunval för Nordiska motståndsrörelsen; Hampus Maijala och Noora Isojärvi, har ett långt engagemang inom organisationen bakom oss, och varken hån, hot eller våld kommer få oss att sluta kämpa för din och framtida generationers skull. Ett revolutionärt val!

Våra kandidater i Vetlanda

Hampus Maijala

Hampus Maijala är en 29 år gammal arbetande familjefar. Född, uppvuxen och hemmahörande i Vetlanda kommun. Regional chef (nästeschef) för Nordiska motståndsrörelsens Näste 7 som innefattar hela Småland och Öland.

Kärnfrågor i valet:
Trygghet — Invandring — Landsbygd

”Vetlanda är en kommun som drabbats hårt av mångkulturens framfart och viljelösa politiker tomma prat och verkningslösa åtgärder, både på riksdagsplan och på kommunnivå. Oavsett om jag blir invald eller ej kommer jag att arbeta hårt för att Vetlanda återigen ska bli en trygg kommun för dess kommuninvånare, detta genom att belysa mångkulturens effekt på kommunen och även motverka dess konsekvenser.”

– Hampus Maijala

Trycker du på denna länk kan du läsa en intervju med Hampus Maijala som publicerats på Motståndsrörelsen.se nu inför valet.

Noora Isojärvi

Noora Isojärvi är en 32-årig småbarnsmamma boendes strax utanför Vetlanda. Utbildad undersköterska och har arbetat inom olika områden av vården. Engagerad i flera år inom Nordiska motståndsrörelsen, exempelvis inom partiets radioverksamhet.

Kärnfrågor i valet:
Vård och omsorg — Familj — Företagande

”Jag anser att en kommuns största intresse borde vara att tillgodose sina invånare med det de behöver, att söka svar hos medborgarna om deras behov. Folkets behov, inte några ekonomiska eller personliga särintressen ska vara det som styr besluten. I dagens ”demokrati” ska makten utgå ifrån folket, det är dock inte så det går till i verkligheten och detta är något som stör mig väldigt mycket. Att det dessutom är vårt egna folk som konstant får sina intressen åsidosatta gör att det kokar inom mig. Om ens egna land och kommun inte tar hand om sitt egna folk så är det något som är ordentligt fel!”

– Noora Isojärvi

Trycker du på denna länk kan du läsa en intervju med Noora Isojärvi som publicerats på Motståndsrörelsen.se nu inför valet.

Här följer vårt kommunpolitiska program

Massinvandringen måste stoppas och återsändandet påbörjas

Miljontals främmande människor befinner sig i Sverige och fler väller in hela tiden. År 2021 invandrade 90,000 människor trots att det var ett så kallat pandemi-år med ”stängda” gränser. Idag utgör utomeuropéer mer än 25% av Sveriges befolkning. Om cirka 15 år kommer de utgöra 50% om inget förändras.

Massinvandringen har förstört vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, men allt detta är egentligen bara ytterst små problem i jämförelse med det som också är på väg att ske: Att vårt folk ska upphöra att existera. Vår invandringspolitik handlar inte om hat eller förtryck – det handlar om överlevnad och vad som är bäst för vårt folk. Om de nordiska folken dör ut är det totalt oåterkalleligt.

Självklart önskar vi hjälpa närbesläktade folk som är i nöd, men vi kan inte hjälpa hela världen, och även för den invandring som kan tillåtas måste det finnas rutiner så att de vuxna personerna ska kunna bidra till samhället samtidigt som de tillfälligt får hjälp.

Vetlanda kommun har under en lång tid välkomnat främlingar, något som gett en tydlig avspegling i Vetlandas stadsmiljö. Kantarellen, ett tidigare vitt och homogent bostadsområde, har på bara ett fåtal årtionden förvandlades till ett ghetto.

Mångkulturen är dock inte endast förbehållen dit, utan även Kullgatan och flera småorter inom kommunen som exempelvis Ekenässjön, Holsbybrunn, Kvillsfors och Pauliström, har sett en dramatisk demografisk förändring.

Vetlanda måste bli en kommun som på alla möjliga vis motverkar det pågående folkutbytet!

Lokalt kommer vi verka för att:

Vetlanda måste åter bli en trygg och säker kommun

”Vänliga Vetlanda” har kommit att bli en ort bland så många andra där ensamma kvinnor, barn och äldre inte längre kan röra sig riskfritt. Organiserad brottslighet, drogförsäljning, våldtäkter och till och med mord, sådant som tidigare kunnat anses vara storstadsproblem, har blivit förekommande även här. Polisen tycks ha allt mer begränsade resurser på småorterna och det blir därför viktigare för kommunen att aktivt arbeta för att stävja kriminaliteten och skapa trygghet för invånarna.

Vetlanda har drabbats av flera uppmärksammade våldsdåd de senaste åren, exempelvis den terrorattack som begicks mitt på ljusa dagen förra året. Våldtäkter utförda av främlingar som den på Withalaskolan 2021 blir också allt vanligare.

Lokalt kommer vi verka för att:

Den nordiska ungdomen är vår framtid

Ungdomen är framtiden och Vetlandas barn och ungdomar är inget undantag. Idag prioriteras inte deras trygghet och välbefinnande överhuvud taget, varken i skolan eller på fritiden.

Vetlandas nordiska ungdomar kan idag inte röra sig där de tidigare har uppehållit sig då dessa platser nu ockuperas av invandrargäng. Av samma anledning känner många ungdomar att det inte finns något intresse av att vistas i de centralt belägna fritidsgårdarna.

Flera skolor i Vetlanda har stora problem med främlingsgäng som systematiskt trakasserar svenska elever. Föräldrar tvingas skicka sina barn till skolor där det förekommer rån, misshandel, hot och sexuella trakasserier. Kommunen tar inte tag i problemet på allvar och vågar inte tala om ”elefanten i rummet”.

Lokalt kommer vi verka för att:

Vi måste bli självförsörjande och bättre förberedda på kommande kris

I vår globala värld sker saker och ting snabbt just nu, mäktiga krafter vill ändra på hur allt som har med handel och produktion fungerar. Även om man klär in anledningarna med fina ord så handlar egentligen allt om att koncentrera makten och resurserna till ett fåtal individer och att den övriga befolkningen bara skall tjäna denna självutnämnda elit.

Vi ser att saker och ting krackelerar i ett rasande tempo vad gäller transporter, produktion av livsmedel och vår monetära struktur. Vetlanda kommun står på intet vis redo för ännu sämre tider.

Lokalt kommer vi verka för att:

Upphör med slöseriet av folkets pengar

Allt för mycket av kommunens ekonomiska medel, alltså kommuninvånarnas pengar, går idag till att säkra den rådande maktstrukturen i samhället och stävja politisk opposition. Vi tror att Vetlandas invånare är kloka nog att själva kunna ta del av politisk information och bilda sig en uppfattning om saker och ting utan att kommunen ska behöva slösa pengar på indoktrineringskampanjer. Om så inte skulle vara fallet ser vi ändå att detta i så fall borde vara en ”lyxvara” om allt annat i samhället vore perfekt. Så är inte fallet och därför måste kommunens budget istället vara avsatt till verkligt betydande saker för folket.

Lokalt kommer vi verka för att:

Landsbygden måste få leva

Urbaniseringen och utarmningen av landsbygden fortgår i allt högre takt runt om i landet, Vetlanda är inget undantag. För boendes i kommunens utkanter blir det allt svårare för invånarna att klara sig utan långa bilfärder som är kostsamma för både plånboken och miljön. Detta är ett problem eftersom människor på landsbygden generellt sett är både lyckligare och mer harmoniska än de som bor inne i städerna och därför borde uppmuntras istället för att straffas för detta.

Lokalt kommer vi verka för att:

Låt Vetlanda bli en föregångskommun när det kommer till barn- och äldreomsorg

Omsorgen om såväl våra barn som våra äldre har blivit allt mer industrialiserad och profit får i många fall gå före etik. Att kunna få en trygg uppväxt som ung och även den respekt man förtjänar när man blir äldre borde vara en självklarhet och de sista områdena kommunen ska utföra besparingar inom. Vi vet att både våra unga och äldre mår bäst i en naturlig hemmiljö och att detta därför måste prioriteras.

Vetlanda kommun ska dessutom vara en etisk arbetsgivare där man exempelvis inte ska riskera att bli utlasad eller jobba jour som timvikarie utan att få betalt för jourtiden. Man ska heller inte tvingas att visa vaccinationspass för att behålla sin anställning i kommunen och självklart inte heller vid nyrekrytering.

Lokalt kommer vi verka för att:

Förstärk lokalsamhället framför omvärlden

Vi vill göra Vetlanda livskraftigt igen och skapa ett gynnsamt klimat för företagare. Till Vetlanda ska man flytta sin verksamhet istället för att fly ifrån kommunen. Vi förstår också värdet både kort- och långsiktigt i att lokala föreningar har goda förutsättningar för att kunna verka och utvecklas. Allra helst skulle vi se att kostnadsfrågan aldrig fick bli avgörande för om en medborgare aktiverade sig i idrotts- och föreningsverksamhet.

Lokalt kommer vi verka för att:

Öka medborgarnas inflytande och krossa korruptionen

Politikerföraktet bland folket har inte uppstått av en slump, snarare är det en sund och naturlig reaktion som växt i takt med att politikerna korrumperas och tar beslut som är negativa för medborgarna. Bakom stängda dörrar fifflas det och allt färre vill ta ansvar för sina beslut. Vi vill uppmuntra till att folket ska ta större del i politiken och syna sina politiker för att se till att dessa sköter sig.

Även om Vetlanda till synes varit bättre gällande denna fråga än många andra kommuner misstänker vi att det finns mycket som inte kommit fram i ljuset.

Lokalt kommer vi verka för att:

Gör ett revolutionärt val.