Ett revolutionärt val – Ludvika

Ludvika, Dalarna

I Ludvika har vi under en lång tid sett kommunen förfalla mer och mer. Korruption, våldtäkter, rån, våld och stenkastning är numera vardag även i våran bygd. Allt detta vill vi i Nordiska motståndsrörelsen ta krafttag mot!

Följ oss på sociala medier:

Kontaktinformation om du vill hjälpa till:

Post:

Kandidater Ludvika (eller annan särskild mottagare)
Box 52
77222 Grängesberg

Telefon:

Emma Karlsson, 0707164685

För att beställa valsedlar använd kontaktinformationen ovan eller följ instruktionerna på denna sida.

Våra medborgare, barn som unga, ska kunna känna trygghet både i skolan, på arbetsplatserna, i sina hem och på fritiden. Förutom att ta tjuren vid hornen och göra Ludvika till en svensk kommun igen, vill vi lösa problemen också bland annat genom att återöppna byskolorna, samverka med ungdomar för att skapa platser där de trivs och öka resurserna åt hemtjänsten.

Kommunen har även en hel del tvivelaktiga affärer i sin historia och detta är något som måste upphöra. Vi menar att varje medborgare har rätt till insyn i kommunens politik och affärer och vi vill öppna upp kommunfullmäktige för folket ännu mer och sätta stopp för korruptionen.

Med Nordiska motståndsrörelsen I kommunfullmäktige kan vi återigen skapa ett Ludvika att vara stolta över. Vi kan skapa en kommun där företagare vill verka och invånare kan och vill leva sina liv. En kommun där även landsbygden får leva och frodas. Bara ett revolutionärt val kan få Ludvika tillbaka få fötterna!

Insändare: Nordiska motståndsrörelsen ser ut att komma in i kommunfullmäktige i Ludvika

Våra kandidater i Ludvika

Pär Öberg

Pär Öberg ingår i Motståndsrörelsens riksråd som chef över den parlamentariska grenen och har tidigare varit presstalesman. Han har ett mångårigt engagemang i den nationella kampen.

Mandatperioden 2014-2018 satt Öberg som fullmäktigeledamot i Ludvika. Under sina år som kommunpolitiker skapade han flertalet rubriker då han från talarstolen ifrågasatte det parlamentariska hyckleriet, sionismen, samt dogmen om ”allas lika värde”. Vidare var han den som lade fram flest motioner av alla kommunpolitiker under den mandatperioden i Ludvika kommun.

Dessutom sprider Öberg hopp och motivation till svenska folket genom Radio Nordfront som han medverkat i nästan sedan starten.

Kärnfrågor i valet:
Bekämpa korruption — Barn och skola — Repatriering

”Skolorna i Ludvika är inte trygga. Flera barn och ungdomar har på senare tid blivit misshandlade och rånade. Även självmord har setts som den sista utvägen för en stackars flicka.

Många av kommunens trygghetsproblem beror på den helt ohämmade importen av främlingar som nu förstör vår kommun. Vi ska verka för att få dem att flytta hem igen. Detta kommer ge oss såväl ett tryggt centrum som lugna skolor.”

– Pär Öberg

Här kan du läsa en intervju med Pär Öberg som publicerats på Motståndsrörelsen.se nu inför valet.

Vera Oredsson

Vera Oredsson är 94 år gammal och har varit nationellt engagerad i hela sitt liv, först i barndomen i Tyskland och sedermera i Sverige efter flytt hit i samband med andra världskrigets grepp om hemstaden Berlin. Hon är en av få levande personer i Sverige som faktiskt fått uppleva ett samhälle styrt av nationalsocialismen och hon har sedan dedikerat hela sitt liv åt att få uppleva det igen.

Vera Oredsson, 1 maj 2022, Ludvika.

Tidigare i livet arbetade hon bland annat på barnhem. Idag skriver hon mycket texter och deltar trots åldern på allt hon bara kan som sker i Nordiska motståndsrörelsens regi.

Kärnfrågor i valet:
Grängesberg — Lokalt näringsliv — Stadsmiljö

”Grängesberg var en gång en blomstrande ort med vackra parker, företag och butiker och välfungerande lokal samhällsservice. En ort som fanns på kartan med stolthet av en växande industri och goda levnadsvillkor för ortsbefolkningen. Med nydanad verksamhetslust kan vi göra Grängesberg till en vacker ort som återigen kan visas upp med respekt.”

– Vera Oredsson

Här kan du läsa en intervju med Vera Oredsson som publicerats nu inför valet.

Nicklas Norling

Nicklas Norling är en 32 år gammal trebarnsfar, rörmokare och aktivist i Nordiska motståndsrörelsen sedan många år tillbaka.

Som ungdom hade Norling ett intresse för vanlig fotboll, och skyr inte idrottsevenemang i organisationens regi nuförtiden. Bild ifrån Nordendagarna 2021.

Kärnfrågor i valet:
Landsbygd — Trygghet — Invandring.

”Ludvika består till stor del av småbyar och det är något som vi ska värna om. Det är på sätt och vis bra att förrädar-politikerna struntar i oss på landsbygden så vi slipper vissa delar av den galenskap som de håller på med. Vi slipper otrygga områden som Ludvika gård och Marnäs till exempel. Vad jag har hört och sett så sprider sig otryggheten ut från dessa ställen och gör det osäkert att vistas i centrala delarna, även dagtid. Stenkastning, förnedringsrån och ofredanden är något som börjat bli vardagsmat. Ska Ludvika behöva bli nästa varnande exempel på hur mångkultur fungerar? Med kravaller på gatorna och brinnande bilar?”

– Nicklas Norling

Tryck här för att läsa en intervju med Nicklas Norling som publicerats på Motståndsrörelsen.se nu inför valet.

Emma Karlsson

Emma Karlsson är en 36 år gammal fyrabarnsmamma, utbildad barnskötare med specialkompetens inom TAKK och Downs syndrom.

Aktivist i Nordiska motståndsrörelsen sedan många år tillbaka och engagerad i den nationella kampen i hela sitt vuxna liv.

Emma talade i Ludvika under 1 maj i år.

Boendes på en liten gård på landsbygden och med planer om att bli självförsörjande och bidragande till den biologiska mångfalden genom denna i framtiden.

Kärnfrågor i valet:
Barn och Skola — Vård och omsorg — Decentralisering

”För mig är det konstigt att kommunen inte finner underlag eller lärare i ett område där privata aktörer lyckas. Jag tror inte heller att stora klasser och långa avstånd är att föredra oavsett om du är utbildad lärare eller inte.”

– Emma Karlsson

Här kan du läsa en intervju som publicerats på Motståndsrörelsen.se nu inför valet.

Markus Nordh

Markus Nordh är 39 år gammal och har varit aktivist i Motståndsrörelsen sedan 2007, men aktiv nationalsocialist sedan 1999.

Utbildad civilingenjör inom farkostteknik och arbetar med forskning och utveckling inom fordonsindustrin. Boendes i gård på landet med fyra barn och blivande fru. Förutom kamparbete, familj och arbete är Nordh aktiv inom olika idrotter, helst av allt spelar han ishockey.

Markus Nordh, Ludvika centrum.

Tidigare bodde Nordh i Stockholm där han var högst ansvarig chef för alla Motståndsrörelsens medlemmar och aktivister i hela regionen. Numera är han gruppchef i Dalarna och även programledare i aktivistpodcasten Mer än Ord.

Kärnfrågor i valet:
Gruvdrift — Kommunalskatt — Infrastruktur.

”Jag ser verkligen fram emot en ny valkamp och med det möjligheten att kunna få människor att inse att det går att genomföra reella förändringar i samhället. Det är bara människans trångsynthet som sätter gränser. Tillsammans kan vi skapa en helt fantastisk framtid för oss själva och inte minst för våra efterkommande.”

– Markus Nordh

Motståndsrörelsen.se har publicerat en skriftlig intervju med Markus Nordh inför valet som du hittar här.

Här följer vårt kommunpolitiska program

Massinvandringen måste stoppas och återsändandet påbörjas

Miljontals främmande människor befinner sig i Sverige och fler väller in hela tiden. År 2021 invandrade 90,000 människor trots att det var ett så kallat pandemi-år med ”stängda” gränser. Idag utgör utomeuropéer mer än 25% av Sveriges befolkning. Om cirka 15 år kommer de utgöra 50% om inget förändras.

Massinvandringen har förstört vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, men allt detta är egentligen bara ytterst små problem i jämförelse med det som också är på väg att ske: Att vårt folk ska upphöra att existera. Vår invandringspolitik handlar inte om hat eller förtryck – det handlar om överlevnad och vad som är bäst för vårt folk. Om de nordiska folken dör ut är det totalt oåterkalleligt.

Självklart önskar vi hjälpa närbesläktade folk som är i nöd, men vi kan inte hjälpa hela världen, och även för den invandring som kan tillåtas måste det finnas rutiner så att de vuxna personerna ska kunna bidra till samhället samtidigt som de tillfälligt får hjälp.

Marnäs, Ludvika gård och Notgården är redan idag så kallade getton. Om utvecklingen fortsätter kommer de klassas som no-go zoner, precis som Tjärna ängar i grannkommunen Borlänge. Ludvika måste bli en kommun som på alla möjliga vis motverkar det pågående folkutbytet!

Lokalt kommer vi verka för att:

Ludvika måste åter bli en trygg och säker kommun

”Unika Ludvika” har kommit att bli en ort bland så många andra där ensamma kvinnor, barn och äldre inte längre kan röra sig riskfritt. Organiserad brottslighet, drogförsäljning, våldtäkter och till och med mord, sådant som tidigare kunnat anses vara storstadsproblem, har blivit förekommande även här. Polisen tycks ha allt mer begränsade resurser på småorterna och det blir därför viktigare för kommunen att aktivt arbeta för att stävja kriminaliteten och skapa trygghet för invånarna.

Flera gruppvåldtäkter har skett och en tvåbarnspappa blev ihjälsparkad i centrala Ludvika efter ett julbordsbesök. Många vågar inte gå ut efter mörkrets inbrott. Ändå erkänner inte politikerna att massinvandringen utgör någon fara. Istället försöker massmedia och kommunen missleda befolkningen om att det är Nordiska motståndsrörelsens aktivister som skapar otrygghet i Ludvika.

Lokalt kommer vi verka för att:

Den nordiska ungdomen är vår framtid

Ungdomen är framtiden och Ludvikas barn och ungdomar är inget undantag. Idag prioriteras inte deras trygghet och välbefinnande överhuvud taget, varken i skolan eller på fritiden.

Ludvikas nordiska ungdomar kan idag inte röra sig där de tidigare har uppehållit sig då dessa platser nu ockuperas av invandrargäng. Av samma anledning känner många ungdomar att det inte finns något intresse av att vistas i de centralt belägna fritidsgårdarna.

Flera skolor i Ludvika har stora problem med främlingsgäng som systematiskt trakasserar svenska elever. Föräldrar tvingas skicka sina barn till skolor där det förekommer rån, misshandel, hot och sexuella trakasserier. Kommunen tar inte tag i problemet på allvar och vågar inte tala om ”elefanten i rummet”.

Lokalt kommer vi verka för att:

Vi måste bli självförsörjande och bättre förberedda på kommande kris

I vår globala värld sker saker och ting snabbt just nu, mäktiga krafter vill ändra på hur allt som har med handel och produktion fungerar. Även om man klär in anledningarna med fina ord så handlar egentligen allt om att koncentrera makten och resurserna till ett fåtal individer och att den övriga befolkningen bara skall tjäna denna självutnämnda elit.

Vi ser att saker och ting krackelerar i ett rasande tempo vad gäller transporter, produktion av livsmedel och vår monetära struktur. Ludvika kommun står på intet vis redo för ännu sämre tider.

Lokalt kommer vi verka för att:

Upphör med slöseriet av folkets pengar

Allt för mycket av kommunens ekonomiska medel, alltså kommuninvånarnas pengar, går idag till att säkra den rådande maktstrukturen i samhället och stävja politisk opposition. Vi tror att Ludvikas invånare är kloka nog att själva kunna ta del av politisk information och bilda sig en uppfattning om saker och ting utan att kommunen ska behöva slösa pengar på indoktrineringskampanjer. Om så inte skulle vara fallet ser vi ändå att detta i så fall borde vara en ”lyxvara” om allt annat i samhället vore perfekt. Så är inte fallet och därför måste kommunens budget istället vara avsatt till verkligt betydande saker för folket.

Förutom ansvarslösheten kring de många affärer som kommunen varit inblandad i, så som bron över till järnvägsstationen, Marnässkolan och vattenledningen till Grängesberg, har vi i Ludvika tveksamma renoveringar av stadshuset som kostat skattebetalarna en massa onödiga pengar.

Lokalt kommer vi verka för att:

Landsbygden måste få leva

Urbaniseringen och utarmningen av landsbygden fortgår i allt högre takt runt om i landet, Ludvika är inget undantag. För boendes i exempelvis Fredriksberg, Nyhammar och Olsjön blir det allt svårare för invånarna att klara sig utan långa bilfärder som är kostsamma för både plånboken och miljön. Detta är ett problem eftersom människor på landsbygden generellt sett är både lyckligare och mer harmoniska än de som bor inne i städerna och därför borde uppmuntras istället för att straffas för detta.

Lokalt kommer vi verka för att:

Låt Ludvika bli en föregångskommun när det kommer till barn- och äldreomsorg

Omsorgen om såväl våra barn som våra äldre har blivit allt mer industrialiserad och profit får i många fall gå före etik. Att kunna få en trygg uppväxt som ung och även den respekt man förtjänar när man blir äldre borde vara en självklarhet och de sista områdena kommunen ska utföra besparingar inom. Vi vet att både våra unga och äldre mår bäst i en naturlig hemmiljö och att detta därför måste prioriteras.

Ludvika kommun ska dessutom vara en etisk arbetsgivare där man exempelvis inte ska riskera att bli utlasad eller jobba jour som timvikarie utan att få betalt för jourtiden. Man ska heller inte tvingas att visa vaccinationspass för att behålla sin anställning i kommunen och självklart inte heller vid nyrekrytering.

Lokalt kommer vi verka för att:

Förstärk lokalsamhället framför omvärlden

Vi vill göra Ludvika livskraftigt igen och skapa ett gynnsamt klimat för företagare. Till Ludvika ska man flytta sin verksamhet istället för att fly ifrån kommunen. Vi förstår också värdet både kort- och långsiktigt i att lokala föreningar har goda förutsättningar för att kunna verka och utvecklas. Allra helst skulle vi se att kostnadsfrågan aldrig fick bli avgörande för om en medborgare aktiverade sig i idrotts- och föreningsverksamhet.

Lokalt kommer vi verka för att:

Öka medborgarnas inflytande och krossa korruptionen

Politikerföraktet bland folket har inte uppstått av en slump, snarare är det en sund och naturlig reaktion som växt i takt med att politikerna korrumperas och tar beslut som är negativa för medborgarna. Bakom stängda dörrar fifflas det och allt färre vill ta ansvar för sina beslut.

Vi vill uppmuntra till att folket ska ta större del i politiken och syna sina politiker för att se till att dessa sköter sig. Ludvikas politiker har ett dokumenterat medborgarförakt, vilket är direkt destruktivt för kommuninvånarna.

I Ludvika finner man många frimurare i kommunfullmäktige. De gör hemliga överenskommelser helt utan insyn med såväl bankintressen som storföretag. Sådant kan inte tillåtas då det snedvrider konkurrensen och borgar för nepotism och korruption.

Det finns vidare exempelvis en stor entreprenörsfirma i kommunen som får de flesta stora jobb och alltid till löpande pris. Flera stora projekt har gått långt över budget, ibland det dubbla beräknade priset, detta utan att någon ställs till svars. Kommunchefer som avgår får höga arvoden, ett exempel är Thomas Lagerström som kostade kommunen 1,1 miljoner, efter att han formellt sagt upp sig.

Lokalt kommer vi verka för att:

Gör ett revolutionärt val.