1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Stödmedlem, partimedlem eller aktivist?

Det finns tre olika grader av medlemskap för Nordiska motståndsrörelsens anhängare: Stödmedlem, Partimedlem och Aktivist. Nedan förklaras de olika engagemangsformerna.

Stödmedlem
Denna medlemsform är till för dig som inte vill eller kan vara aktiv av olika skäl, men som ändå önskar göra någonting för vårt folks framtid. Som stödmedlem betalar du en valfri summa på mellan 500 kr upp till 10 000 kr. Efter det att din betalning gått igenom får du hem ett medlemsbevis där summan du skänkt till organisationen är utskriven.

Som stödmedlem utgör du en viktig del av kampmaskineriet eftersom brist på pengar ofta är en orsak som gör att vi hålls tillbaka i vårt arbete. Med denna engagemangsform står du, förutom det ekonomiska stödet och beviset för detta, i stort sett utanför organisationens verksamhet. Detta är alltså en passiv medlemsform och du kommer som stödmedlem enbart att bli inbjuden till ett fåtal av organisationens aktiviteter.

En stödmedlem kan vara anonym om denne så önskar, men av förklarliga skäl kan inget medlemsbevis då skickas ut. Vi välkomnar alla människor, världen över och oavsett bakgrund, som stödmedlemmar.

Ansök om stödmedlemskap här.

Partimedlem
Detta medlemskap innebär ett medlemskap i Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska gren. Som partimedlem kommer du ingå i en medlemsgrupp på din ort tillsammans med övriga partimedlemmar. Även om det ställs vissa krav på din aktivitetsnivå avgör du ändå i stort sett själv i samråd med en rekryteringsansvarig för partiet din engagemangsnivå. En partimedlem kan lägga allt ifrån ett par halvdagar i månaden på kampen till att vara aktiv varje dag.

Efter att din ansökan blivit inskickad sätts du i kontakt med en rekryteringsansvarig på din ort för ett informations- och rekryteringsmöte. Först efter detta möte och att du betalt medlemsavgiften blir du godkänd som partimedlem. Då får du också en partipin, ett tryckt exemplar av vårt politiska program Vår väg och ett medlemskort. Efter detta betalar du på månatlig basis, där summan skiljer sig beroende på om du har arbete eller inte.

Som partimedlem utgör du en viktig del i den breda basen i vår organisation och vi kommer i samråd med dig att eftersträva att identifiera just dina personliga egenskaper och erfarenheter för att du genom dessa ska kunna dra ditt strå till stacken och hjälpa organisationen framåt. Detta kan vara exempelvis genom basaktivism så som flygbladsutdelning till hushåll, som skribent för Nordfront, genom att hjälpa till att arrangera föredrag och sociala träffar, arbeta med hemsidebyggen, filmklippning, fotografering, översättning, tillverkning av propaganda och hantverk och mycket, mycket mer.

Vi accepterar inte personer utanför den europeiska rassfären som partimedlemmar annat än i undantagsfall, med s.k. hedersmedlemmar. Ej heller de som är dömda för sexualbrott eller på annat vis gjort val i livet som vi anser som oförlåtliga är välkomna som partimedlemmar.

Ansök om partimedlemskap här.

Aktivist
Detta är vår högsta ansökningsbara grad av medlemskap inom Nordiska motståndsrörelsen. Aktivist kan du först bli efter att ha varit partimedlem i minst sex månader, men genom att ansöka som aktivist direkt istället för partimedlem visar du tydligt varthän du strävar. Partimedlemmar som eftersträvar att bli aktivister och godkänts ingår tillsammans med de som är aktivister i organisationens kampavdelning.

Som aktivist förväntas du delta på flertalet av de aktioner och möten som sker inom nästet och på rikssammankomster. Du ska också vara mycket aktiv i organisationen och verkligen göra nytta för vårt folk, samt uppvisa offervilja. Antingen är du offentligt aktiv genom att delta på majoriteten av gatuaktivismen eller så är du extremt driftig och verksam inom specialområden såsom Nordfront, IT, media osv.

Som aktivist måste man, anpassat efter individuella omständigheter, också hålla sig i god fysisk form och sträva efter att klara organisationens fysiska test. Vi kräver att du är minst 16 år gammal för att få vara aktivist och att du betalar en avgift till organisationen på månatlig basis, där summan skiljer sig beroende på om du har arbete eller inte.

När du utnämns du till aktivist får du en speciell aktivistpin som tas ifrån dig igen om du slutar hålla den standard som krävs. Aktivister får delta på speciella möten med organisationens ledning minst en gång om året och får rabatt på inträdet till rikssammankomster. Gruppchefer och nästeschefer rekryteras alltid från aktivistkadern. Övriga ansvarsposter eftersträvas alltid att i första hand tas från kampavdelningen.

Som aktivist utgör du Nordiska motståndsrörelsens spjutspets och är verkligen en av de som kommer att vara med och skriva historia genom att avgöra ödet för Norden och vår ras.

Även för de som ansöker som aktivister leder ansökan till kontakt med en rekryteringsansvarig på din ort för ett informations- och rekryteringsmöte. Som aktivist måste du vara etniskt vit och av övervägande nordisk ursprung. Du måste ha goda moraliska värderingar och precis som för partimedlemmarna måste du ha ett förflutet som vi kan acceptera.

Ansök för att bli Aktivist här.

Osäker på vad som passar dig bäst?
Är du osäker på ifall du platsar som aktivist eller bör nöja dig med ett partimedlemskap rekommenderar vi dig att ansöka som aktivist. Tillsammans med den rekryteringsansvarige kan du sedan avgöra vart just du passar bäst. Viktigt att nämna är också att din ansökan inte är huggen i sten eller oåterkallelig. Om du efter informations- och rekryteringsmötet ändrar uppfattning så är detta helt okej.

Fler frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta Nordiska motståndsrörelsen med frågor, det gör du enklast här. Du kan också direkt komma i kontakt med din lokala avdelning av organisationen här.

Titel:Stödmedlem, partimedlem eller aktivist? Ämne:Övrigt Publicerad:2020-01-03 Uppdaterad:2021-07-12

Relaterad läsning