1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Varför har vi inga bankkonton?

De bankkonton som Nordiska motståndsrörelsen genom olika föreningar klanderfritt förfogat över och nyttjat i många år stängdes ned av Nordea för ett par år sedan. Kort tid efteråt stängdes också kontona för flertalet andra nationella grupperingar och sidor, även från andra banker än Nordea.

När Nordiska motståndsrörelsen registrerades som ett politiskt parti för att ställa upp i valet nekades partiet konton hos samtliga banker som finns registrerade i Sverige.

I ett land som Sverige, där möjligheten att handla med kontanter försvinner allt mer, är det en allvarlig inskränkning i fri- och rättigheter att förvägras administrera bankkonton. Det kan rent av dras så långt att det kan kallas ett delförbud av en förening, då det hindrar, eller i vart fall kraftigt försvårar för, sympatisörer som vill bidra ekonomiskt till verksamheten, liksom det försvårar för organisationerna att driva nödvändiga delar av verksamheten genom att betala fakturor för tjänster och varor.

Motiveringen som uppges av de privata bankerna för att genomföra denna repression är att organisationernas verksamhet bryter mot bankernas etiska värdegrund. Det har alltså inte över huvud taget varit tal om någon ekonomisk brottslighet likt pengatvätt eller annat, utan är helt och hållet motiverat av ideologi och ställningstagande i olika politiska frågor.

Detta innebär antingen att privata företag i Sverige tillåts att, helt och hållet utan central juridisk styrning eller förhållningsregler, bestämma över vilka partier, medier och föreningar som ska få existera fullt ut och på samma villkor som alla andra, eller att staten ger direktiv till privata företag hur de ska agera. Oavsett vilket så får det innebörden att om du inte är globalist har du inte samma rättigheter som de som vill upplösa våra nationer.

På grund av bankernas egenmäktiga agerande är det enda sättet att ekonomiskt stödja Nordiska motståndsrörelsens verksamhet antingen genom kontantdonationer eller genom att donera Bitcoins.

Läs mer om det politiska förtrycket i Sverige i den här artikeln.

Titel:Varför har vi inga bankkonton? Ämne:Övrigt Publicerad:2020-01-03 Uppdaterad:2020-03-20

Relaterad läsning