1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Vanliga frågor om organisationen

Vad betyder er symbol?
Vår symbol består av en Tyrruna och en Ingruna. Tyrrunan symboliserar djärvhet, offervilja, kamp och seger. Ingrunan symboliserar fruktbarhet och skaparkraft, men även målmedvetenhet och fokus.

Symbolen är fylld med ett grönt fält som står för vår koppling till naturen och dess eviga lagar. Den vita bården symboliserar vår ras. Runornas svarta färg förmedlar struktur, ordning och disciplin.

Hur finansierar ni er verksamhet?
Vi är en helt ideell organisation och får alltså inga bidrag från stat eller kommun. Istället finansieras vi till 100% av medlemsavgifter och bidrag.

Är Motståndsrörelsen en kriminell organisation?
Nej, vi är en civil och legal motståndsrörelse.

Varför ser ni så militanta ut?
Det ligger väl i betraktarens ögon. Vi är kamporganisation som strävar efter att utgöra den starka kraft som folket kan ty sig till när samhället raseras.

Sköldar och annan skyddsutrustning har vi i defensivt syfte.

Varför är ni så våldsamma?
Vi är inga pacifister, men använder bara våld i självförsvarssyfte. När vi blir angripna slår vi tillbaka. Att planera offensiva våldshandlingar leder till uteslutning ur organisationen.

Är det inte meningslöst att dela ut flygblad och sätta upp klistermärken?
Är det meningslöst av reklamföretagen att lägga miljarder varje år för att marknadsföra olika produkter och företag – bland annat genom reklamutskick och skyltar? Givetvis hade företagen upphört att anlita reklambyråer om det inte gav någon verkan.

Flygblad, klistermärken och annan propaganda syftar till att visa att vi finns i folks närområde, att påverka människors undermedvetna (liksom reklambranschen) och för att hålla våra medlemmar och aktivister igång så de känner att de gör nytta på regelbunden basis.

Varför demonstrerar ni inte i Rosengård eller Tensta. Vågar ni inte det?
Vi demonstrerar var vi vill och när vi vill. Vi är däremot dock en politisk organisation och inget kriminellt gäng och vårt budskap riktar sig till vita människor som vi hoppas kunna påverka till att gå till kamp. Då det finns ganska få av denna målgrupp i no go-zonerna är det ganska meningslöst att lägga de resurser som behövs för att demonstrera där.

Ägnar ni er åt någon social verksamhet som exempelvis gatupatrullering och utdelning av mat till hemlösa?
Det gör vi i viss utsträckning. Vi önskar finnas där som ett alternativ för folket när samhället sviker de. Vi är däremot inte och kommer aldrig bli, en systembevarande organisation som hjälper systemet att upprätthålla sina samhällsfunktioner. Då denna balansgång ibland är svår och det dessutom är väldigt resurskrävande med denna typ av aktioner sker de inte regelbundet.

Ställer ni upp i val?
Vi ställde upp i riksdagsvalet och i tre landsting och tre kommuner under valet 2018. Vi kommer med största sannolikhet också att ställa upp i nästkommande val – var och i vilken utsträckning återstår att se.

Hur ser ert samarbete ut med de övriga nordiska grenarna av Motståndsrörelsen?
Vi är en och samma organisation i samtliga länder där vi existerar. Vi har samma namn, symbol, ledare och arbetssätt. Vi stödjer också varandras aktioner genom deltagande. Däremot existerar också viss autonomi, precis som det gör inom de olika nästena (regionerna).

Samarbetar ni med några utomnordiska organisationer?
Vi är högst medvetna om nödvändigheten av att vita människor över hela världen reser sig och slår sig fria från globalisternas kedjor. Därför har vi god kontakt med ideologiskt närstående organisationer runt om i hela världen. Därför driver vi också den engelskspråkiga sidan Nordicresistancemovement.org med flera tillhörande podcasts för att påverka och inspirera folkkamrater världen över till kamp.

Tror ni själva på att ni kommer att segra?
Absolut! Det finns ett betydligt större stöd för oss runtom i samhället än vad som kanske syns i deltagarantalet på våra demonstrationer eller i antalet röster vi får. Varje gång vi har en offentlig aktion och oavsett i vilken stad i Norden så får vi alltid avsevärt många fler positiva reaktioner och klappar på axeln än negativa. I takt med att samhället krackelerar och att folk får det allt sämre kommer de som också öppet stödjer oss att öka allt mer.

Titel:Vanliga frågor om organisationen Ämne:Övrigt Publicerad:2020-01-03 Uppdaterad:2020-03-30

Relaterad läsning