1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Fånghjälpen

Fånghjälpen bildades av medlemmar i Motståndsrörelsen för att på ett organiserat sätt kunna stödja kamrater som berövats friheten med anledning av sitt politiska engagemang. Fånghjälpens främsta syfte är att moraliskt och materiellt stötta nationella frihetskämpar bakom galler och deras närmaste anhöriga.

Donationer märks ”Fånghjälpen”
och skickas till:

Nordiska motståndsrörelsen
Box 52
77222 Grängesberg

Förutom att gatuaktivister kan hamna i situationer där de måste kunna försvara sig själva och sina kamrater blir skribenter och talare till och från dömda för åsiktsbrott då Sveriges yttrandefrihet är kraftigt begränsad i många viktiga politiska frågor.

Åsiktsförtrycket i Sverige drabbar inte bara Motståndsrörelsen varför Fånghjälpens ambition inte bara är att stödja Motståndsrörelsens politiska fångar utan även andra nationella och oppositionella som fängslas av systemet.

Den nationella kampen innebär offer från alla inblandade på olika plan och av olika karaktär. För att med alla medel underlätta konsekvenserna av dessa offer så finns Fånghjälpen. Fånghjälpen verkar för gemenskap och solidaritet mellan de aktiva i oppositionen. Vi finns där för dig och även dina anhöriga när systemet sätter in åtgärder.

När en aktivist blir dömd för ett ”brott” han/hon har begått i egenskap av politiskt aktiv i Motståndsrörelsen så är detta inget brott i vanlig mening. Aktivisten är inte kriminell. Aktivisten är en politisk ”brottsling”, och blir han/hon dömd till fängelse är han/hon en politisk fånge. Systemet vill naturligtvis stämpla alla medlemmar i Motståndsrörelsen som ”kriminella” på samma sätt som man en gång kallade alla aktiva motståndare i Sovjetunionen för ”kriminella banditer”. På så sätt vill man kunna motivera förtrycket ”eftersom alla normala anständiga människor (slavar) är laglydiga” och gör som tyranniet säger.

Vad gör Fånghjälpen?

  • Samlar och sprider kunskap och information kring rättsprocesser rörande nationella politiska fångar till de inblandade och deras anhöriga.
  • Bistår anhöriga till anhållna med stöd, råd och hjälp på alla sätt som behövs. Säkerställer att inte de anhöriga tar mer skada än nödvändigt.
  • Bistår nationella politiska fångar med ekonomiskt bidrag under tiden på anstalt.
  • Påminna kamrater om vikten av att hålla kontakt och organiserar att så sker.
  • Uppmärksammar rättsvidriga processer för allmänheten.

Som nationell kämpe skall man inte behöva känna oro för sina närstående eller sina barn. Man skall kunna känna trygghet i att organisationens vingar omsluter dem i en gemenskap byggd på solidaritet och ansvar.

Hjälp till och visa solidaritet!

Känner du att du vill stötta och hjälpa till, men vet inte vad du kan göra? Enkla saker som uppmuntrande brev eller artiklar kan skickas till de som sitter frihetsberövade och gör ofta stor moralisk skillnad för den som sitter fängslad. Hör av dig till fanghjalpen@nordicresistance.org om du vill kontakta någon av de som sitter fängslade.

Även pengar behövs och alla donationer som märks med ”Fånghjälpen” går oavkortat till att hjälpa politiska fångar. Du donerar genom att sända väl dolda kontanter till:

Nordiska motståndsrörelsen
Box 52
77222 Grängesberg

Vill du donera summor över 1000kr rekommenderas du istället att ta kontakt med verksamhetsansvarig på orten där du bor för att bestämma tid och plats för överlämning av pengarna. Enklaste viset att hitta rätt kontaktuppgifter är genom att trycka på denna karta.

Titel:Fånghjälpen Ämne:Övrigt Publicerad:2020-03-13 Uppdaterad:2020-03-28

Relaterad läsning