1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Nästen i Sverige

Läs också:

Nästen i Sverige

 

 

Näste 8

  • Östergötland
  • Södermanland
  • Närke
  • Västmanland

Området som Näste 8 har sin verksamhet i kan beskrivas som ett litet Sverige i miniatyr. Här finns bördiga slättlandskap, djupa skogar med sjöar och hisnande berg, en lång kustlinje med skärgård, samt flera av landets större städer som Örebro, Västerås, Linköping och Norrköping. Här bedriver stolta nationalsocialister en daglig aktiv kamp för en bättre framtid för vårt folk.

I Näste 8 finns både aktivister och medlemmar som på olika sätt bidrar med sina förmågor i arbetet mot det gemensamma målet: en etniskt homogen, självständig nordisk stat grundad på sann folkgemenskap. I själva verket bygger vi upp den folkgemenskapen redan nu med uppmuntrande sociala aktiviteter, utflykter i skog och mark, stärkande gemensam träning och uppbyggande studiecirklar. Näste 8 är också aktiva med propagandaverksamhet och har blivit en välbekant del av gatubilden i flera av städerna i området.

Vi är personer i alla åldrar och med varierande bakgrunder – studerande och pensionärer, ingenjörer och hantverkare, chaufförer och lärare. Därigenom finns också en uppgift för alla inom vår organisation, från att jobba med IT, skriva, tillverka propaganda, fotografera aktiviteter till att rekrytera nya medlemmar och att laga mat vid våra möten och träffar.

 

Verksamhetsområde

Näste 8 innefattar landskapen Östergötland, Södermanland, Närke och Västmanland. Vi har en högaktiv verksamhet i kommuner som Norrköping, Linköping, Örebro och Sala, men i de flesta av kommunerna inom området finns medlemmar och även där anordnas aktiviteter från tid till annan.

Om du bor inom vårt område och känner att du på något sätt vill bidra till vårt viktiga arbete för ett sundare och tryggare samhälle, genom att bli medlem eller genom att donera ekonomiskt stöd, tveka då inte att ta kontakt med oss genom att klicka här.

Politik och aktiviteter

För att säkra en framtid för vårt folk och våra barn räcker det inte med att sitta stilla och bara tycka saker. Situationen i vårt samhälle blir snabbt allt allvarligare. Därför krävs det aktiv kamp för att väcka människor och upplysa dem om att det finns ett alternativ till egoistisk liberalism, globalism och mångkultur. Det alternativet heter nationalsocialism.

Genom intern ideologisk skolning utbildar vi medlemmar och aktivister att kunna förklara och argumentera för Nordiska motståndsrörelsens revolutionära ståndpunkter.

Vi möter människor på gator och torg med upplysning och diskussioner, inte bara när det är valrörelse utan årets alla veckor. Vi sprider tankeväckande propaganda till hushåll och på allmänna platser, och genomför från tid till annan också mer spektakulära aktioner för att väcka människors uppmärksamhet.

Näste 8 anordnar dessutom träffar för fysisk träning och vildmarksaktiviteter, som både bidrar till ett hälsosamt liv, men också är viktiga för att bygga upp den folkgemenskap som är en av grunderna i vår världsåskådning. I en tid då samhället omkring oss hårdnar betyder lojalitet och solidaritet med våra folkkamrater mer än någonsin.

Om du vill veta mer om Nordiska motståndsrörelsens vision för det framtida Norden kan du besöka denna länk: Vår Väg (pdf).