1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Måndagen den 28:e december bedrev Näste 8 spektakulär laseraktivism i Norrköpings centrum. Kampsymboler lyste upp husfasader i den mörka vinterkvällen. Viktiga rullande textbudskap projicerades passande på tingsrätten, Norrköpings Tidningars redaktion och på en viss religiös församlings välputsade väggar. Manande budskap som ”Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen!”, ”Krossa sionismen!” och ”För ett fritt och enat Norden” fick både fotgängare och bilister att reagera. Anslut dig till kampen på din ort!
Näste 8 Norrköping
Måndag 28.12 var det åter dags för studiecirkel i grupp 801. Den här gången avhandlades partiprogrammet Vår Väg, punkt 5 – om medier, samt punkt 6 – om naturskydd. Deltagarna kunde bland annat konstatera att i det nya Norden kommer: all massmedia ägas av nordiska medborgare. media som agerar folkfientligt förbjudas. ett alltför koncentrerat ägande motverkas. Vidare påmindes man om att: det befriade Norden blir ett modernt samhälle – i harmoni med naturens lagar. djurskyddslagarna där kommer att baseras på  på etik – inte profit. nordborna i det nya Norden kommer att bruka naturen och dess resurser på ett förnuftigt sätt – och med framtiden i åtanke. allemansrätten då kommer att värnas – i hela Norden.
Näste 8 Studiecirkel