1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Onsdag 5/1 samlades aktivister och medlemmar i Näste 8 åter för veckomöte och studiecirkel kring Anton Holzners bok Bemästra Livet. De inledande diskussionerna kretsade mycket kring det nya året och nystarten av kamparbetet efter midvintersolstånd, jul- och nyårsfirande. Mötesdeltagarna enades om att inleda kamp- och valåret 2022 med en chockintensifiering av basaktivismen i hela nästet. Efter fika med nybakat vidtog frågor på och diskussioner om dagens pensum, kapitel 9 ”Uthållighet” i Holzners bok. Författaren konstaterar att ”Livet är en lång kamp och bara de uthålliga når sina mål”. I kapitlet beskrivs hur egenskaperna uthållighet och grundlighet genom historien lett det tyska folket till stora framgångar. Mötesdeltagarna kom fram till att även nordbor i grunden är uthålliga och grundliga, även om det moderna samhället med sin konsumtionskultur hela tiden lockar oss till att ta genvägar för att uppnå behovstillfredsställelse. När det kommer till just den nordiska människan beskriv
Bemästra Livet Näste 8 Studiecirkel Veckomöte
På kvällen onsdag 17/11 hölls i Näste 8 som vanligt veckomöte och studiecirkel i Anton Holzners bok Bemästra livet. Mötet upptogs till stor del av berättelser och redogörelser från den föregående helgens stora arrangemang Organisationsdagarna för dem i nästet som inte hade möjlighet att närvara den här gången. Dagens pensum för studiecirkeln om Holzners bok var kapitel 4 Inre frihet. Högläsning följdes av frågor och diskussion. Holzner konstaterar inledningsvis i kapitlet att endast en människa som uppnått inre frihet, och inte bara yttre, är sant och varaktigt fri, eftersom han eller hon inte ”står och faller utifrån yttre omständigheter eller andra människors nycker och infall”. Denna inre frihet måste varje individ tillkämpa sig i en ständigt pågående kamp. Den som står stadigt oavsett yttre omständigheter och kan fullgöra sin plikt och utföra sitt arbete ”ostörd av världsliga förändringar och obehindrad av människors svaghet och lynne” – den personen äger inre frihet. Den fri
Bemästra Livet Näste 8 Studiecirkel Veckomöte
På kvällen onsdag den 10 november var det dags igen i Näste 8 för veckomöte och studiecirkel kring boken Bemästra Livet. Veckorna går fort! På mötet diskuterades framför allt den kommande helgens stora evenemang Organisationsdagarna. Bland annat skulle samåkning arrangeras till samtligas tillfredsställelse. Kapitel tre i Anton Holzners bok Bemästra Livet handlar om Livsbejakande. Där konstateras inledningsvis att det ”finns folk … för vilka livet endast existerar i syfte att förnekas och glömmas bort, föraktas och övervinnas”. Men sedan finns det också folk med en stark tendens att betrakta livet som en gåva och en stor möjlighet. För dem är det normala att stå stadigt med båda benen i den här världen samt att bejaka livet. Då negativa folk och människor endast noterar det som inte tilltalar dem, det som inte är bekvämt för dem – har de en ständig benägenhet att kritisera på ett destruktivt sätt. Istället för att agera, kanske de drömmer om vad de en gång ska göra eller om
intern aktivitet Näste 8 Studiecirkel Veckomöte
På kvällen onsdagen 3/11 fylkades Näste 8 centralt i nästet för veckomöte och studiecirkel kring Anton Holzners bok Bemästra livet. Det inledande fikat bjöd förutom nybakat på gemytligt nationalsocialiserande och diskussioner om gångna och kommande aktiviteter. Kapitel två i boken heter Rörelse och här avhandlas den germanska och nordiska människans natur, filosofiska sanningar och strävan efter sunda ideal. Deltagarna i cirkeln fick inför dagens möte i uppgift att ur detta kapitel försöka vaska fram en insikt om vilka vi som germaner och nordbor egentligen är – och vilka andliga egenskaper som kännetecknar oss. Detta är vad vi efter individuella studier, gemensam högläsning och diskussioner kom fram till: Germaner i allmänhet och nordbor i synnerhet är Folk av rörelse. Som folk har vi en unik inre livskraft, ty för oss är liv rörelse. Det är ett av våra karaktärsdrag att i vårt inre ständigt befinna oss i rörelse. Vi har en starkt tendens att alltid vara öppna inför livets gång
Näste 8 Studiecirkel Veckomöte
Onsdag den 20 oktober samlades aktivister och medlemmar i Näste 8 för studiecirkel kring kapitel 1 Förpliktelse i Anton Holzners bok Bemästra livet. Dagens text handlade om det nordiska folkets drivkrafter för att handla rätt. Författaren resonerar sig i kapitlet fram till slutsatsen att för dem som vi nordbor egentligen är, utgör hela folkets välmående, liv och blomning den viktigaste drivkraften till moralisk handling – och det är ur detta som nordmannen kan hämta kraft till de mest vågade handlingar. Gemensam högläsning följdes av frågestund och diskussion. Samtliga deltagare fann valet av text för cirkeln mycket lyckat och flera uttryckte entusiasm inför de fortsatta studierna. I övrigt ventilerades dels några av den senaste tidens aktiviteter i nästet, dels planerades för kommande aktiviteter.
Näste 8 Studiecirkel