1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Struktur och ledarskap

Nordiska motståndsrörelsen är en hierarkisk organisation med tydliga ansvarsposter.

I respektive land verkar ett riksråd med en chef som tar beslut och planerar upp verksamheten.

Från alla de olika ländernas riksråd finns det också representanter som ingår i Nordenrådet. Nordenrådet tar beslut om saker som rör hela den nordiska organisationen och alla länders verksamhet.

Varje land är sedan uppdelat i olika regioner som kallas nästen med egna chefer som är underställda riksrådet. I Sverige finns åtta olika nästen och nästeschefer.

Varje näste kan sen vara uppdelat i flertalet olika kampgrupper och medlemsgrupper med egna chefer som är underställda nästeschefen.

Titel:Struktur och ledarskap Ämne:Övrigt Publicerad:2020-01-03 Uppdaterad:2023-09-01

Relaterad läsning