1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Struktur och ledarskap

Struktur och ledarskap

Nordiska motståndsrörelsen är en hierarkisk organisation med tydliga ansvarsposter.

Ledare för organisationen är Simon Lindberg. Under honom finns det i varje land ett riksråd som tar beslut och planerar upp verksamheten i respektive land. I Sverige består riksrådet förutom Lindberg också av Pär Öberg, Fredrik Vejdeland och Robert Eklund.

Från alla de olika ländernas riksråd finns det också representanter som ingår i Nordenrådet. Nordenrådet tar beslut om saker som rör hela den nordiska organisationen och alla länders verksamhet.

Varje land är sedan uppdelat i olika regioner som kallas nästen med egna chefer som är underställda riksrådet. I Sverige finns åtta olika nästen och nästeschefer.

Varje näste kan sen vara uppdelat i flertalet olika kampgrupper och medlemsgrupper med egna chefer som är underställda nästeschefen.

Titel:Struktur och ledarskap Ämne:Övrigt Publicerad:2020-01-03 Uppdaterad:2020-03-29

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Struktur och ledarskap

Relaterad läsning