1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Vilka är vi och vad gör vi?

Nordiska motståndsrörelsen är en revolutionär nationalsocialistisk kamporganisation och ett registrerat politiskt parti.

Revolutionär därför att vi inte bara vill reformera det samhälle vi lever i idag utan istället skapa något helt nytt. Vi vill alltså inte att Sverige och resten av Norden ska bli som det var förr i tiden utan ha till en radikal förändring och skapa något helt nytt och bättre.

Tryck här för att höra ett längre urklipp ur podcasten Ledarperspektiv där det förklaras utförligare vad vi menar med att vi är revolutionära.

Nationalsocialistisk då vi bekänner oss helhjärtat till den ideologin och inte vill etiketteras som något annat. Vi ser på nationalsocialismen som en komplett världsåskådning som kan lösa människans alla problem och täcka alla dess behov, såväl andliga som materiella. Nationalsocialism handlar också om folkgemenskap och att din genetik ger dig djupare gemenskapsband än några sociala faktorer.

Kamporganisation innebär att vi inte enbart är ett parti som ställer upp i val utan istället kämpar vi även utomparlamentariskt på alla fronter som är tänkbara för att nå våra mål. Vi ställde upp i val 2018 och kommer att ställa upp i fler val framöver, men detta är inte på något vis kärnan i vår verksamhet. Vi är en civil och legal motståndsrörelse. Motståndsrörelsen är inget löst nätverk, kompisgäng eller tankesmedja och har därför en intern maktstruktur med chefspositioner och fastställda åtaganden.

Nordiska motståndsrörelsen bildades i Sverige år 1997 och har stadigt växt sedan dess och finns sedan flera år tillbaka också etablerad i de övriga nordiska länderna. Vi är i alla länder där vi existerar delar av en och samma pan-nordiska organisation.

Organisationen vänder sig till alla delar av folket som är rakryggade och villiga att göra sin plikt, men vi är i första hand inte ute efter att massrekrytera människor utan att rekrytera rätt människor. Vi ställer krav och förväntar oss resultat.

Vad gör vi?

Organisationens främsta utåtriktade uppgift i nuläget är att sprida propaganda till folket. Detta görs genom allt från flygbladsutdelningar och affischeringar till demonstrationer och andra mer spektakulära aktioner.

Då vi rekryterar aktivister med ett stort kvalitetstänk är inte huvudsyftet när vi propagerar att de stora delarna av folket ska ansluta sig till oss, utan snarare att de ska få en positiv bild av Motståndsrörelsen och nationalsocialismen så att de på olika vis kommer att stödja oss – den dagen vi gör anspråk på makten i Norden, men också på vägen dit.

Som ett led i detta arbete strävar vi också efter att kunna ersätta det nuvarande samhällets funktioner med alternativ där de sviker sitt eget folk. Exempel på detta kan vara matutdelningar till fattiga folkkamrater som den nuvarande staten ignorerar eller gatupatrullering i otrygga städer där polisen inte längre klarar av att utföra sitt arbete m.m.

Propaganda sprider vi också genom våra hemsidor och tillhörande media-, tv- och radiokanaler.

Vidare arbetar vi konsekvent med att höja kvalitén på aktivisterna i organisationen, dels genom att stärka alla som individer: fysiskt, psykiskt och kunskapsmässigt och dels genom att svetsa samman gruppen och göra den redo för alla tänkbara prövningar som kan komma i vår väg i framtiden. Detta kvalitetshöjande arbete sker genom fysiska träningar, studiecirklar, friluftsaktiviteter och olika utbildningar.

Tryck här för att höra ett längre urklipp ur podcasten Ledarperspektiv där vi berättar mer utförligt om vad vi gör och varför.

Flygbladsutdelning på Sjöbo marknad.
Riksmedlem och lokalpolitiker Pär Öberg, 1:a maj 2018
Riksmedlem och lokalpolitiker Pär Öberg, 1:a maj 2018
Aktivisten Nicklas Norling, från Näste 5, talar i Ludvika inför valet 2018
Aktivisten Nicklas Norling, från Näste 5, talar i Ludvika inför valet 2018
Nästeschef Pär Sjögren som dialogpatriot under 1:a maj 2018
Nästeschef Pär Sjögren som dialogpatriot under 1:a maj 2018
Vildmarksaktivitet. Efter att ha bestigit ett mindre berg.
Vildmarksaktivitet. Efter att ha bestigit ett mindre berg.
Tal med megafon hålls för publiken på en Dalhallaspelning.
Aktion hålls för publiken på en Dalhallaspelning.
Titel:Vilka är vi och vad gör vi? Ämne:Övrigt Publicerad:2020-01-03 Uppdaterad:2021-07-17

Relaterad läsning