1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Nästen i Sverige

Läs också:

Nästen i Sverige

Näste 7

  • Småland
  • Öland

Näste 7 hittar ni i Småland och på Öland. Småland är Sveriges tredje största landskap och sträcker sig i det närmaste från kust till kust i Götaland. Här finner man Nordens alla klimatzoner utom fjäll, vilket gör att naturen är varierande med sina djupa skogar, vackra vidsträckta odlingslandskap med de karaktäristiska småländska stenmurarna, samt ett unikt kustlandskap vilket inhyser norra Europas bästa odlingsmark. Ett skafferi som inramar södra Kalmarsund med Mörbylångadalen i ost och Kalmarslätten åt väster.

Småland och Öland har under historiens gång alltid varit av stor betydelse för hela Nordens utveckling, från de första människorna som befolkade Skandinaviska halvön längs Helgeå till Stormaktstidens strider om makten över Östersjön. Motståndsrörelsens Näste 7 står aktiva för att regionen ska utgöra en lika betydande del också för Nordens framtid.

I nästet kan ni finna stolta män och kvinnor, unga som gamla, som aktivt kämpar för för de nordiska folken. Ett mångsidigt näste där både sedvanlig basaktivism och gatukamp förekommer frekvent, men där man även har lokal radioverksamhet och återkommande kampsportsträning och annan fysträning.

Det är även ett näste där man gärna ser till att praktisera folkgemenskap och vi är inte sena att samlas för att hjälpa en kamrat om så behövs. Hjälpen är aldrig långt borta, trots att avstånden är långa genom de milsvida skogarna.

Ledning

Chef för Näste 7 är Victor Johansson som har ett mångårigt engagemang inom Nordiska motståndsrörelsen. Han blev utnämnd till Nästeschef under Organisationsdagarna i februari 2024. Dessförinnan var han under en lång tid Vice Nästeschef och Gruppchef inom nästet.

Verksamhetsområde

Näste 7 innefattar hela Småland och Öland. Småland består i huvudsak av Kronobergs län, Jönköpings län och Kalmar län men även delar av Hallands län och Östergötlands län.

De vidsträckta ytorna som landskapet består av erbjuder unika utmaningar som sätter prov på effektivitet och kreativitet, där man arbetar i samklang med naturens lag

ar; rätt man på rätt plats! Landskapet må hända ställa utmaningar för medlemmarna, men tuffa omständigheter skapar hängivna och hårda aktivister.

Aktivism

Sedan nyheterna att Näste 7 skulle återuppstå under Aktivistdagarna 2017 har nästet arbetat hårt och frekvent med att väcka de slumrande Smålänningarna och Ölänningarna med aktioner i hela regionen. Flera av Nästets aktioner har uppmärksammats både lokalt som rikstäckande.

Exempel är när flygbladsutdelare från nästet hamnade i tumult med rasfrämlingar i Oskarhamn och gick till motangrepp när det kom vapen med i bilden. När nästets gatukämpar höll en motaktion mot homolobbyn i Kalmar 2017 uppstod en ordentlig batalj med polismakten på plats då dessa med våld försökte inskränka den almänna mötesfriheten. Motståndsmännens envishet och kamplust har fått polisområde Kalmar att efter detta hålla sig på behörigt avstånd var gång Nordiska motståndsrörelsen befinner sig i staden. Vi blev även uppmärksammade då en spontandemonstration uppstod efter polistrakasserier i Jönköping.

Spontandemonstrationen i Jönköping

Vanligtvis så brukar dock våra offentliga aktioner flyta på lugnt då vi visat på att Smålands och Ölands gator tillhör oss nationalsocialister inom Nordiska motståndsrörelsen.

Lokalradio

Näste 7 driver en egen lokalradio som publiceras regelbundet på nordiskaradio.se.

I radion rapporteras det om nästets aktiviteter såväl som lokala nyheter som berör Småland och Öland, där det diskuteras ur ett nationalsocialistiskt synsätt och tjänar som en motpol mot etablissemangets och globalisternas propagandaapparat.

Förutom lokala nyheter täcker man även Småländsk historia där man vänder på varje stock och sten för att hjälpa Smålänningen att knyta band till sin historia och värna om sitt arv.

Om du har frågor rörande NR Småland, vill delta i programmet som gäst eller undrar något gällande lokalradion, kontakta då: [email protected]