1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Ny ledning för Nordiska motståndsrörelsen

Efter en längre tids diskussioner har nu beslut tagits om förändringar i organisationens ledarskikt.

Klas Lund lämnar Motståndsrörelsens ledning efter att ha lett organisationen sedan grundandet 1997. Detta är ett beslut gemensamt taget av ett enat riksråd, inklusive Klas Lund själv. Beslutet är taget med största hänsyn till kampens bästa och med organisationens framtida utveckling noggrant övervägd.

Klas Lund har en del andra projekt att ta tag i och kommer att bli kvar i organisationen, men utanför ledningsgruppen. I samband med detta ändras en del andra poster i det svenska riksrådet om och ledningen ser nu ut enligt följande:

Emil Hagberg blir internationell talesman och samordnare för nästescheferna. Fredrik Vejdeland kvarstår som chefredaktör för Nordfront och får dessutom posten som politisk strateg. Pär Öberg blir chef över den parlamentariska grenen. Simon Lindberg får rollen som chefsorganisatör.

Klas Lund meddelar att han till fullo stödjer och lyckönskar den nya ledningen. Han tror och hoppas vidare att de förändringar som nu sker leder till att Nordiska motståndsrörelsen kommer att kunna möta de kommande årens stora utmaningar.

Den nya ledningen kommer att förvalta den grund som organisationen byggts på och arbeta vidare med att realisera visionerna om ett fritt och enat Norden. Organisationen kommer även fortsatt att vara revolutionär och nationalsocialistisk.

Ingen av organisationens medlemmar eller sympatisörer behöver med andra ord oroa sig över några större förändringar i vare sig ideologi, arbetssätt eller struktur. En medlemsreform, som vi redan skrivit en del om, är på gång och en hel del andra positiva saker är under arbete. Mer information kommer efterhand här på Nordfront.

Kampen fortsätter!

Titel:Ny ledning för Nordiska motståndsrörelsen Författad av:Redaktionen Publicerad:2015-09-30 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: