1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Simon Lindberg intervjuad av ”Greenline Front”

Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg har intervjuats av "Greenline Front", en nationell organisation från Vitryssland. "Greenline Front" fokuserar mycket på miljö- och djurvänlig aktivism och Nordfront kan förhoppningsvis återkomma i framtiden med en intervju med någon representant från organisationen. Här nedan följer Lindbergs intervju på svenska.

Hej! Kan du berätta kort om dig själv och om vad Nordiska Motståndsrörelsen är?

Hej! Jag heter Simon Lindberg, är 32 år gammal och bosatt i södra Sverige. Jag är ledare för Nordiska motståndsrörelsen. Vi är en nationalsocialistisk kamporganisation som arbetar såväl parlamentariskt som utomparlamentariskt. Vi är verksamma i Sverige, Norge och Finland och är Nordens största nationella organisation och bedriver dagligen såväl intern som utåtriktad aktivism på flera orter i våra verksamma länder. Vi driver också sidan Nordfront som har hundratusentals läsare och uppdateras flera gånger om dagen med nyheter och information om Motståndsrörelsens aktiviteter.

Sveriges nationalfärger är gul och blå varför använder Motståndsrörelsen en grön färg? Kan du berätta om eran flagga och om symboliken bakom den.

Faktum är att vi inte är särskilt intresserad av klassisk ”borgerlig” nationalism, utan ser till ras snarare än statsgränser. Ett av våra främsta politiska mål är ett enat Norden då vi menar att det är den enda hållbara geopolitiska lösningen i längden för att kunna säkra vårt folks överlevnad och frihet.

Den gröna färgen står för naturen och den nationalsocialistiska världsåskådningen som kan sägas vara den enda sanna miljörörelsen. Nationalsocialismen är en biologisk världsåskådning och ett med den naturliga ordningen och dess lagar.

Tyrrunan är krigarens runa och står för kamp, mod, rättvisa och offervilja – egenskaper vi mycket väl tycker beskriver både vår organisation och så vi önskar att våra företrädare ska vara.

Ifall grön färg står hos er för naturen vill vi veta om Motståndsrörelsen har några politiska punkter som berör vård av djur och naturen. Kan ni ge några konkreta exempel?

I vårt politiska program beskriver vi oss just som jag tidigare nämnde, som den enda sanna miljörörelsen, då vi är de enda som faktiskt värnar biologisk mångfald också när det kommer till människoraserna. De gröna vänsterorganisationerna önskar öppna gränser och är således för att människoraserna ska blandas sönder och utplånas.

Några exempel på politiska punkter som berör djur och natur i vårt politiska program är att vi vill:

  • Utöka skyddet för de utrotningshotade inhemska arter som på grund av mänsklig påverkan minskar i antal för varje dag.
  • Bibehålla och skärpa Sveriges djurskyddslagar. Det som idag certifieras som ekologiskt ska ses som den lägsta godtagbara nivån. Striktare krav för djurhållning, även för sällskapsdjur och vilda djur i fångenskap.
  • Säkerställa att barn i tidig ålder får respekt och förståelse för naturen och att de intar en holistisk inställning till densamma. Barn ska växa upp till vårdare, inte parasiter, av naturen.
  • Upphöra med exploatering av nordiska skogar. Skogen liksom andra naturresurser ska i ett sunt samhälle inte användas som en outtömlig resurs där man bara har vinstmaximering som målsättning.
  • Bekämpa industrialiseringen av lantbruket och djurhållningen. Strikta förbud mot GMO, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Har ni inom organisationen någon aktivism som har att göra med skogsvård och försvaret av djur?

Vi skulle helt klart kunna bli bättre på denna typ av aktivism, men ganska nyligen utförde vi faktiskt en mycket uppmärksammad aktion i samtliga våra verksamma länder där vi städade upp skräp i naturen. Efter städning satte vi upp skyltar som manade medborgarna att ta bättre ansvar för renhållningen i naturen. Sist men inte minst, dumpade vi allt hopsamlat skräp hemma hos politiker som vi anser vara skyldiga till att hela vårt land fylls med avskräde.

Något ni vill hälsa/säga till våra läsare?

Organisera er och kämpa mot vansinnet – låt det inte få gå en dag i ert liv utan att sionisterna som styr världen känner av att det finns ett motstånd!

Greenline Front har publicerat intervjun på sitt VK-konto där man kan se bilder på deras aktivism också.

Titel:Simon Lindberg intervjuad av ”Greenline Front” Författad av:Redaktionen Publicerad:2016-06-01 Uppdaterad:2020-03-28

Läs också: