1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Simon Lindberg svarar på frågor från följarna till Nordfronts ryska VK-sida

Organisationens ledare svarar här på utvalda frågor som skickats in från ryska följare.

Alexey Babkin: Tycker ni inte att man måste sluta med användning av olika uniformer samt subkulturella attribut? Skrämmer man inte vanligt folk med det? Ska man inte klä sig som en medelsvensson för att kunna föra fram budskapet som något naturligt och inte subkulturellt?

Svar: Jag tycker inte att uniform och subkulturell klädsel är likställda med varandra. Uniform klädsel kan i rätt sammanhang visa på enighet och styrka. Det blir också ett enkelt sätt att försäkra sig om en god klädsel bland sina mannar.

Det är dock en fin balansgång. En allt för avancerad och militär uniform kan ge ett frånstötande intryck liksom om man skulle använda uniformen vid fel tillfällen. Under en demonstration som ska vara en styrkevisning är det definitivt positivt, under ett mindre möte eller en mindre aktivitet skulle det vara helt fel och bara ge ett sekteristiskt och knäppt intryck. Under ordinära aktiviteter och i vardagen håller jag alltså helt med, där bör man istället framstå som ”normal” – hel och ren.

Subkulturella attribut bör alltid undvikas. Som skinheads, punkare, svartrockare eller vad det nu må vara kommer vi otvivelaktigt att ställa större hinder i vår väg än nödvändigt. Då kommer folket att döma oss utifrån sina fördomar istället efter vilka vi egentligen är.

Gustav Erlandsson: Hur ser ni på samarbete mellan svenska och ryska nationalister? Finns det någon möjlighet för ett internationellt europeisk förbund av vita nationalister?

Svar: Vi är öppna för samarbete med alla goda krafter runt om i världen. Samarbeten blir dock mer och mer intressanta desto större vi blir. Två mindre organisationer kan inte erbjuda varandra så mycket i utbyte mer än erfarenheter och tips på vägen. En stark organisation med verklig makt kan dock verkligen vara behjälplig för sina bundsförvanter.

Ett internationellt europeiskt förbund av vita nationalister är absolut inte en ointressant tanke och sådant kommer helt säkert att växa fram i en eller annan form allt eftersom vi växer oss starkare.

Ilya Stratonov: Jag har märkt att det bland de som följer gruppen finns en negativ inställning till köttätande. Finns det något om vegetarianism i programmet?

Svar: Vi har en del vegetarianer och veganer bland våra anslutna, men majoriteten är köttätare. Vi har ingen som helst officiell hållning i frågan mer än att man bör sträva efter att äta sunt, närproducerat och helst ekologiskt samt att man ska undvika de stora internationella kapitalistiska företagen som McDonalds och Coca Cola m.fl.

Ivan Belousov: Har Motståndsrörelsen medlemmar inom Norska, Svenska, Finska försvarsmakten eller hindras medlemmarna från att tjänstgöra och arbeta inom försvarsmakten?

Svar: Vi har medlemmar med militär utbildning även om systemet gör vad de kan för att hindra våra medlemmar från att få sådan. Vi har en del exempel på människor som inte fått lov att göra värnplikt enbart med motiveringen att de har ”fel” politiska åsikter.

Without Fear: Kommer organisationen att delta i riksdagsval? Finns det någon statistik gällande hur många som sympatiserar till Nordiska Motståndsrörelsen? Finns det något tillväxt av sympatiserande?

Svar: Det kommer vara möjligt att rösta på Nordiska motståndsrörelsen i svenska riksdagsvalet år 2018. Om inget drastiskt händer innan dess ser vi dock inga större chanser att ta oss in där och kommer mest troligt inte heller att satsa speciellt mycket på det utan istället på att få stort stöd lokalt på utvalda orter.

Vi har ingen officiell statistik på antalet medlemmar eller sympatisörer, men att vi växer är helt uppenbart. Vi har mångfaldigt fler medlemmar nu än för bara ett par år sedan och även om långt ifrån alla våra sympatisörer deltar på våra demonstrationer ger dem ändå en fingervisning om att vi växer. För ett par-tre år sedan samlade vi runt 100 personer. För ett halvår sedan 350. Nu den 12 november gick 700 personer i våra led.

Ett annat bevis för vår tillväxt är också vår aktivitetsnivå. Varje år under flera år tillbaka har vi med god marginal slagit aktivitetsrekord. 2015 genomförde vi mer än dubbelt så många aktiviteter som under 2014 och redan första halvåret av 2016 hade vi utfört lika mycket aktivism som under hela 2015.

Olaf Khaakanson: Vad skulle ni rekommendera oss som bor i Ryssland när det gäller organiserad verksamhet och spridning av våra idéer bland folket? Hur kan man visa att våran idé är rätt när folket samtidigt matas med lögner.

Svar: Din frågeställning är såklart ett problem vi vita nationella brottas med i hela världen. Jag rekommenderar dig att ta reda på så mycket du kan om de olika alternativ som finns där du bor och sedan organisera dig i det du finner bäst. Vi har goda kontakter med Ryska imperiska rörelsen och det kanske kan vara en väg att gå att gå för er? Det allra viktigaste är att du gör vad du kan och inte bara är passiv i väntan på att hitta rätt väg.

Sergey Razumov: God eftermiddag Simon! Jag vill veta om ni tycker det ska införas totalt förbud av narkotika på eran mark?

Svar: Vi har totalt förbud gällande användning av illegala droger bland våra medlemmar idag. Vid ett maktövertagande kommer vi att fortsatt vara för ett förbud av narkotika som berusningsmedel. Däremot behöver den profitstyrda läkemedelsindustrin verkligen totalrenoveras av sunda och oberoende forskare. Flera preparat som idag används där kommer säkerligen dras in och andra som idag är förbjudna kanske kommer att tillåtas.

Dr Faust: Hur ser organisationen på folk med nordiska gener som samtidigt inte är infödda nordbor. Ska sådana personer tillåtas att flytta till Norden?

Svar: Efter att vi löst de nuvarande problemen med främlingar i Norden kommer vi kunna tillåta en kontrollerad invandring av närbesläktade folk. Det fria Norden skulle även kunna ge asyl till rasfränder världen över som förföljs på grund av sitt rasliga ursprung eller politisk åskådning.

Born-To Feel: Vad tycker ni om slaver? Ser ni möjligheter till samarbete mellan nordbor och slaviska folk?

Svar: Vi ser på ursprungsbefolkningarna i större delen av den västerländska världen som en del av samma ras vi själva tillhör och som likar. Vad gäller samarbete är vi öppna för det med all världens folk, inte bara de närstående.

Ilya Eliseev: Finns organisationen på Island?

Svar: Vi har medlemmar och sympatisörer på Island men i nuläget ingen officiell gren av organisationen. Vår förhoppning och målsättning är dock att kunna starta en sådan inom en snar framtid.

Grishka Grishka: Har Motståndsrörelsen en avdelning som liknar SA från forna Tredje Riket?

Svar: Vi har ingen specifik avdelning likt SA, men däremot inspireras vi stort av SA och ser dem och deras kamp i mångt och mycket som föredömen för vår aktivistkader. En SA-mans liv under 20-talet kan nog i mångt och mycket påminna om en av våra drivna aktivisters liv även om de omgivningar i vilka de stred och de förutsättningar vi har för kamp idag skiljer sig åt.

Gaspar Delakrua: Kommer ni att lansera organisation i Estland? Visst har ni ett intresse i de baltiska länderna?

Svar: Det är en fråga framtiden får avgöra. Ifall vi kommer i kontakt med driftiga och engagerade människor i de baltiska länderna som delar våra ideologiska mål och önskar att driva organisationen där är vi absolut intresserade av en dialog kring det hela.

Daniil Trezvy: En hel del radikala organisationer kallar sig idag för nationalsocialister. Bland annat ukrainska beväpnade grupper (ex. bataljon Azov), aggressiva blackmetal band i Nordeuropa, autonoma strasserister i Tyskland samt ett stort antal av ultrahedningar och misantroper. Ser ni dem som nationalsocialister?

Svar: Vi ser dem som nationalsocialister som delar våra politiska mål. Två första grundkriterier är att se blod som viktigare än statsgränser, klass eller kultur och sionismen, inte islam, som den fria världens fiende nummer ett. Redan vid de kriterierna kan vi alltså ta bort flertalet av de du radar upp.

Länk till artikeln på VK-sidan finner du här.

Titel:Simon Lindberg svarar på frågor från följarna till Nordfronts ryska VK-sida Författad av:Redaktionen Publicerad:2016-12-02 Uppdaterad:2020-03-28

Läs också: