1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Vad är nationalsocialism?

Nordiska motståndsrörelsen bekänner sig helhjärtat till den nationalsocialistiska världsåskådningen.

Nationalsocialism handlar om vad som är bäst för vårt eget folk som en kollektiv enhet. Detta skiljer den från den marxistiska socialismen som istället vill splittra upp folket och göra det bättre endast för en samhällsgrupp på bekostnad av en annan. Nationalsocialismen handlar om långsiktiga lösningar och ett ansvarstagande även för kommande generationer. Detta skiljer den från liberalismen som hellre låter var och en leva för dagen utan hänsyn till någon annan än sig själv. Nationalsocialismen handlar om framåtanda och nytänk där vi progressivt ska lyfta vår nation uppåt till nya nivåer. Detta skiljer den från konservatismen som istället alltid fastnar vid den förlorade gårdagen som ständigt förändras allt längre bort från vad dagen innan den betydde.

Nationalsocialismen är en naturlig världsåskådning som erkänner att även människan är ett djur och en del av naturen och därför måste leva i enlighet med den och följa dess lagar. Som ett mer högstående djur har människan ett särskilt ansvar att inte orsaka andra djur onödigt lidande samt att upprätthålla balansen inom naturen. Nationalsocialismen är faktiskt den enda sant gröna ideologin då den till skillnad från andra miljöinriktade ideologier erkänner vikten av att bevara den biologiska mångfalden – även bland människor.

Nationalsocialismens främsta ledord är folkgemenskap. En gemenskap mellan alla delar av vårt folk som bygger på våra genetiska och historiska likheter och som innebär omtanke och kärlek till din nästa. Folkgemenskapen är ett erkännande av människors olikheter och en respekt för dessa genom att förstå hur vi faktiskt kompletterar varandra. Intellektuellt arbetande och handens arbetare är lika ömsesidigt beroende av varandra som kvinnor och män.

Enligt nationalsocialismen ska frågan om vad som är bäst för folket som helhet omdana såväl stat och myndigheter som enskilda individer. Alla som utgör nationen ska dra åt ett och samma håll – framåt!

Visste du:
* Att nationalsocialismen som begrepp inte skapades av tyskar utan redan 1913 nämns av svensken Rudolf Kjellén?
* Att nationalsocialismen inte på något vis handlar om hat, förtryck, nedvärdering, imperialism eller förakt?
* Att Per Albin Hanssons socialdemokratiska folkhem grundar sig i den nationalsocialistiska folkgemenskapstanken?
* Att flera av de arbetsrättsliga lagar Sverige har i stort sett är kopior av den tyska nationalsocialismens sociala politik? Exempel är semesterlagen, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.
* Att det nationalsocialistiska Tyskland hade de mest omfattande djurskyddslagar som världen någonsin skådat även till dags dato?

Titel:Vad är nationalsocialism? Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2018-02-05 Uppdaterad:2020-03-22

Läs också: