1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen: Fortsättning på lögnerna

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Wikipedias artikel innehåller ännu fler lögner. Vilka lögner är det nu och varför? Detta är del 3 av 5 i en artikelserie om Motståndsrörelsens sida på Wikipedia.

I den förra artikel bemöttes flera av de grova lögner som sprids om Nordiska motståndsrörelsen på Wikipedia. En hel artikel på mer än 1600 ord kunde fyllas till att bara ta sig igenom introduktionstexten om organisationen. I denna tittar vi på de allvarligaste lögnerna under de resterande avdelningarna som handlar om Motståndsrörelsens historia, ideologi, organisering och brottslighet.

Vi tar de i den ordningen och börjar därför med historik där det finns en sak som sticker ut, nämligen detta:

Hösten 2015 uppmärksammades att SMR stöddes ekonomiskt av Ryska imperiska rörelsen (RID), en högerextrem och paramilitär rysk organisation som står i opposition mot Putin och ryska staten och som även skickar frivilliga soldater till den proryska sidan i kriget i östra Ukraina.

Ekonomiskt stöd från Ryssland och det från en paramilitär organisation dessutom. Oy vey! Vad kan detta röra sig om? Jo, då och då deltar representanter från nationellt sinnade organisationer i andra länder på Motståndsrörelsens arrangemang liksom Motståndsrörelsens aktivister ibland deltar på andras runt om i Europa. Detta är givetvis inget konstigt eftersom att vår kamp är global och det är något vi är helt öppna med. Då den sionistiska självutnämnda elit som idag styr världen verkar globalt måste givetvis vi också organisera motståndet globalt.

Under Nordendagarna 2015 deltog en liten delegation från en rysk nationell organisation som heter Ryska imperiska rörelsen (RID). Förutom att säga några ord från scenen när de ändå var i Sverige passade de också på att skänka 150 euro, alltså ca 1500 kr, till Nordiska motståndsrörelsen som en symbolisk gest för deras vänskap. Detta är det enda ekonomiska stöd vi någonsin fått från RID.

Det ovanstående är alltså en mycket liten händelse i organisationens historia som inte berört eller förändrat Motståndsrörelsens arbetssätt i någon riktning eller gjort några större avtryck på vår verksamhet. Trots det radas detta upp som en av totalt sex saker som enligt Wikipedias skribenter är värda att nämna i organisationens 21-åriga historia.

Det blir med det tydligt att det inte över huvud taget finns något intresse av att förmedla en objektiv bild av organisationens historia, utan istället tycks återigen syftet vara att sprida en propagandistisk och medvetet felaktig bild. Med medias ryss-hets och dessutom att det alltså här rör sig om en ”paramilitär” organisation blir detta uppmärksammande, av något som närmast skulle kunna klassas som en icke-händelse, utmärkt för att hälla vatten på kvarnen om att vi skulle vara en terroristorganisation.

Samma mönster om att välja ut udda saker som passar in i den bild man vill förmedla samtidigt som man struntar i relevant information finner vi också under avsnittet ideologi på sidan. De första två meningar vi finner är dessa:

Nordiska motståndsrörelsen bekänner sig till den nazistiska världsåskådningen. Organisationen har, enligt säkerhetspolisen, som målsättning att etablera ett totalitärt styre genom revolution.

Återigen är vi inte nazister utan nationalsocialister. Vi bekänner oss därför alltså inte till den högst fiktiva ”nazistiska världsåskådningen” utan till den nationalsocialistiska.

Att SÄPO har uttalat sig som det står angivet ovan är korrekt, MEN vad som inte nämns på Wikipedia är att SÄPO tog tillbaka sin formulering efter att Pär Öberg ringt upp och ifrågasatt denna mening. Ann-Za Hagström på SÄPO erkänner i samtalet med Öberg att det är ”olyckligt” att det blivit fel. På Wikipedia nämns såklart inget av detta. Vi är inte för något totalitärt styre. I vårt politiska program, Vår väg, framgår detta tydligt och därför kommer här ett citat där ifrån:

Vi avser att bygga en stark stat med en stark och kompetent ledning efter en ledar- och ansvarsprincip som ser till hela folkets väl och bevarande, men där även folkets medbestämmanderätt är omfattande och där äkta folkdemokrati är given.

Vill du läsa mer om vilken stat vi vill skapa rekommenderas du att läsa den fjärde punkten av Vår väg i sin helhet eller lyssna på det elfte avsnittet av podcasten Ledarperspektiv.

Vi går vidare och hittar detta: ”Organisationen förnekar att Förintelsen har ägt rum och har systematiskt trakasserat överlevare.”

Det är mycket riktigt att vi avslöjat den så kallade förintelsen som den största bluffen i världshistorien. De ”bevis” som finns för förintelsen är ungefär lika ihåliga som Wikipedias lögner. Men, att vi ”systematiskt trakasserat överlevare” är en enormt lögnaktig överdrift. Byter vi orden till ett par synonymer innebär detta alltså att vi konsekvent skulle ha förföljt dessa skojare eller att vi regelmässigt plågat dem. I samband med att de charlataner som åker land och rike runt för att gråta krokodiltårar medan de indoktrinerar svenska skolungdomar har vi vid ett fåtal tillfällen funnits på plats för att sprida sanningen i form av flygblad eller affischer. Det är knappast samma sak som att vi systematiskt, konsekvent eller regelmässigt trakasserat, förföljt eller plågat personerna.

Vill du veta mer om ”Förintelsen” rekommenderas du att läsa här, här och här.

Avsnittet om ideologi avslutas med dessa rader:

Organisationen beskriver skattesystemet i Sverige i negativa ordalag och en läsarundersökning i organisationens tidning visade att runt hälften av de som svarat betalar ingen eller delvis ingen skatt av ideologiska skäl. Ideologiska skäl föreligger dock ej för medlemmar att ta emot skattemedel i form av sjukpenning eller aktivitetsstöd.

Detta avslutande stycke är ett av fyra som handlar om vår ideologi. Således kan lätt läsaren få uppfattningen att kritik mot skattesystemet i Sverige är en av våra absoluta kärnfrågor. I verkligheten har vi dock ingen större kritik mot detta och inte alls med den vinklingen som de ovanstående raderna ger uttryck för. Visst tycker vi att skatten borde sänkas något och att den i högre utsträckning borde gå till saker som vård, omsorg och skola istället för till massinvandring, integrationsprojekt och HBTQP-certifieringar, men det är i jämförelse med andra frågor tämligen oviktigt och inte heller något vi skriver eller uttalar oss om i någon större omfattning. I ett ärligt sammanhang borde det kanske först nämnas om oss ifall man skrev ner ett hundratal av de ideologiska punkter vi står för.

Vi är dessutom positiva till att de som på grund av sjukdom eller skador, av staten ska kunna erhålla den ersättning som krävs för att de ändå ska kunna leva ett drägligt liv. Så kommer det vara också i vår framtida stat. Med detta sagt finns det alltså inte på något vis någon dubbelmoral i att våra medlemmar som är sjuka eller inte kan få ett arbete utnyttjar bidrag, tvärtom går det helt i linje med vad vi själva förfäktar. Det hela är alltså ett oärligt försök till att vara putslustig. ”Haha, de är motståndare till att betala skatt samtidigt som de själva utnyttjar välfärden som bekostas av skatt” blir faktiskt mest pinsamt när man förstår att vi är helt och hållet positiva till att betala skatt så länge pengarna går till det de borde gå till och att vi är förespråkare av ett starkt socialt skyddsnät.

Genom att bara ha med fyra stycken om vår ideologi, varav ingetdera är citat från vårt politiska program eller från podcasten Ledarperspektiv, som det rimligtvis borde vara om man på ett korrekt och objektivt vis ville beskriva vår ideologi, vill Wikipedias skribenter dessutom sprida en bild av att vi egentligen inte har någon ideologi eller åtminstone att den bygger på en väldigt svag grund. Det överensstämmer väl inte med den ”nazistiska världsåskådningen” att nationalsocialismen är en komplett världsåskådning som kan ge svar på frågor om varenda detalj i politiken såväl som filosofin.

Vill du veta mer om vår ideologi kan du hitta allt du behöver veta under vår temasida för saken här på sidan.

Vi tar oss vidare till avsnittet organisation som, trots lite felaktigheter här och där, är den mest korrekta av samtliga delar på Wikipedias sida om Motståndsrörelsen. Vi finner dock en mening på slutet som sticker ut tillräckligt mycket för att få plats i denna artikel:

Enligt före detta medlemmar intervjuade av Svenska Dagbladet år 2017 blir de som försöker lämna rörelsen hotade och förföljs av organisationen.

Här används alltså Svenska Dagbladets anonyma och mycket troligt påhittade intervjuobjekt som en tillräckligt trolig källa för att få omnämnas på Wikipedia. Detta passar såklart bra ihop med bilden av att vi skulle vara en sekt.

Sanningen är dock att den nation vi kämpar för att rädda står i lågor och att vi därigenom har väldigt mycket att stå i. Varför skulle vi överhuvudtaget vilja ödsla vår knappa tid och våra begränsade resurser på människor som inte längre önskar vara en del i den kampen? Tvärtom skriver vi följande gällande avhopp i skriften Handbok för aktivister i Motståndsrörelsen: ”[avhopp] är inte alltid negativt eftersom omotiverade personer sänker kampmoralen bland sina kamrater och öser grus i organisationens maskineri.”

Däremot skriver vi också i samma skrift:

Detta kan i slutänden leda till att avhopparen låter sig utnyttjas av fienden. Ett exempel är när avhopparen blir kontaktad av fienden och ombedd att berätta om sin tid i organisationen. Gör avhopparen det – har han/hon förvandlats till en förrädare och ska då också behandlas som en sådan.

Men, att sälja ut sina kamrater och underlätta för systemet att bekämpa oss genom att delge dessa information är då rakt inte det samma som att ”försöka lämna rörelsen”. För övrigt är det heller ingen som kan ”försöka” lämna Motståndsrörelsen. Medlemskapet är frivilligt och vill man lämna så gör man helt sonika det. Det är alltså inget man kan försöka och misslyckas med.

Wikipedia-sidan om oss avslutas med ett helt eget avsnitt om ”Brott och kopplingar till brott.” Detta är anmärkningsvärt i sig då inget annat politiskt parti i Sverige har ett liknande avsnitt på sin Wikipedia-sida. Inte heller bland småpartierna som Kommunistiska partiet eller AfS. Inte heller bland utomparlamentariska grupper som varit öppna med att de är kriminella som exempelvis AFA och Revolutionära fronten. Faktum är att detta avsnitt inte ens återfinns i artikeln om Bandidos eller andra tungt kriminellt belastade gäng.

Med detta stycke försöker man få det att framstå som om Motståndsrörelsen är grovt kriminella (värre än Bandidos?). Allt för att kunna styrka tidigare lögner. Att man ljuger lite till gör dock inte de första lögnerna mer sanna.

Granskar man dessutom listan med brott som radas upp så inser man också snabbt att mycket få av de brott som påstås ha kopplingar till oss stämmer. Då denna artikel egentligen redan är lång nog nöjer jag mig med att bemöta de fem brott som listats som kopplade till oss de senaste två åren. Bland dessa fem är en hets mot folkgrupp-dom mot vår tidigare ansvarige utgivare helt korrekt. Övriga fyra är dock grovt felaktiga och kommenteras därför nedan:

I september 2016 misshandlades en man till döds av nazister i samband med en NMR-demonstration i Helsingfors.

Ingen man har någonsin misshandlats till döds i samband med någon av våra aktiviteter någonstans i Norden. Det felaktiga påståendet härleder till när en vänsterextremist i Helsingfors spottade mot en av våra fanbärare och därför blev tillrättavisad med EN spark av EN aktivist.

Spottaren togs in på sjukhus, men rymde därifrån för att kunna missbruka tunga droger. Senare togs han tillbaka till sjukhuset och avled där. Obduktionsrapporten visade mycket tydligt att han inte ens hade i närheten av avlidit om han bara stannat kvar på sjukhuset som han var ordinerad till. Aktivisten ifråga blev heller inte dömd till vare sig mord, dråp eller vållande till annans död.

Sanningen i detta fall är alltså ganska långt ifrån att en man misshandlades till döds och det dessutom av nazistER, alltså i plural. Men, det är klart, hade sanningen beskrivits hade det inte låtit som om vi vore så ondskefulla, farliga och våldsälskande som Wikipedias skribenter vill få oss att framstå.

Den 19 september 2016 utsattes ett socialdemokratiskt kommunalråd i Skurup för mordbrand och NMR:s logotyp sprejades på hans garagevägg.

Det finns ingenting överhuvudtaget som binder Nordiska motståndsrörelsen till detta fall annat än att en tyrruna sprejats mycket slarvigt på en garagevägg. Så vitt jag känner till har ingen av våra aktivister ens varit löst misstänkta för brottet. Att detta står med på Nordiska motståndsrörelsens Wikipedia-sida får mig att undra. Om jag tänder eld på samme socialdemokratiske kommualråds bil och sprejar en slarvig moderat-logga på dennes garagevägg, utan att det uppdagas att det är jag som gjort det – kommer då Wikipedia acceptera att detta brott skrivs med på Moderaternas sida som ett brott kopplat till Moderaterna?

Klottret på kommunalrådets garagevägg. Foto: Skärmdump från Skånska dagbladet.

Våren 2017 greps personer med NMR-anknytning för inblandning i två bombningar och ett bombförsök i Göteborg, nära två flyktingboenden och Syndikalistiskt forum i Göteborg. En person fick livshotande skador. De gripna har åtalats för allmänfarlig ödeläggelse och mordförsök, men nekar till brott.

För det första gällande detta fall var åklagaren mycket tydlig med att klargöra att dessa brott inte hade något som helst med Nordiska motståndsrörelsen att göra. Kopplingen till Motståndsrörelsen är alltså tvivelaktig. För det andra friades de åtalade för mordförsöket då de helt enkelt inte hade utfört attentatet mot den flyktingförläggning där en man fick livshotande skador. Återigen hade väl dock inte sanningen låtit tillräckligt farlig och stämt in tillräckligt väl på den bild man vill förmedla om organisationen.

I augusti 2018 åtalades NMR-aktivisten Peter Holm i Sundsvall för förberedelse till mord och för vapentillverkning, bland annat av en anordning avsedd för lönnmord. I hans dator fanns en sammanställning över två journalisters privatliv.

Peter Holm friades från åtalspunkten förberedelse till mord. Det enda som fanns i hans dator var dessutom helt offentliga uppgifter om två journalisters bostadsadress och telefonnummer från internet-sidan Hitta.se – kanske inte precis det man tänker på när man hör ”en sammanställning över två journalisters privatliv”. Även detta fall är alltså kraftig tillspetsat av Wikipedias skribenter för att framställa oss som något vi inte är.

Kriminella, våldsälskande terrorister. Medlemmar i en hatfylld nazistisk sekt. Det är inte många rätt i Wikipedias artikel om Nordiska motståndsrörelsen. Faktiskt fler fel än rätt. Det handlar knappast om vare sig missförstånd eller misstag utan är medvetna fel som begås och det märks speciellt när man försöker ändra saker i texterna med hänvisningar till riktig fakta istället för till skvallerpress – och det ändå avslås. Så mycket för Wikipedias grundprincip om allt ska skrivas ”från en neutral utgångspunkt” som jag gick igenom i första delen av denna artikelserie.

I nästa del av artikelserien uppmanas du till att hjälpa till att ersätta dessa lögner mot sanning.

Titel:Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen: Fortsättning på lögnerna Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2018-12-20 Uppdaterad:2021-07-18

Läs också: