1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte med föredrag i Näste 5

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 2 februari samlades medlemmar ur Nordiska motståndsrörelsens femte näste för att ha månadsmöte och lyssna på föredrag.

Omorganisering i medlemstrukturen
Först ut som föredragshållare var nästeschefen för Näste 5, Pär Sjögren, som gick igenom den nya medlemstrukturen i organisationen som Simon Lindberg presenterade under Aktivistdagarna. Bland annat togs det upp varför denna omstrukturering är nödvändig med tanke på hur mycket organisationen växer i medlemsantal och för att bättre kunna ta till vara på de kunskaper och resurser som de nya medlemmarna besitter.

Dessutom för att fördela arbetsbördan för Motståndsrörelsens spjutspets: aktivisterna – som härigenom får möjlighet att fokusera mer på spektakulära aktioner och övriga specialuppdrag som kräver det mod och den offervilja som just organisationens aktivister besitter.

Utöver detta pratade Sjögren om hur den nya uppdelningen av medlemmar ser ut och vilka förväntningar, krav och möjligheter detta innebär för organisationen och de individuella medlemmarna. Information om dessa förändringar har efter föredraget också publicerats här på Nordfront.

Härefter följde en kort introduktion till den vildmarksövning som nästet planerar. Nästet anordnar löpande friluftsturer, naturvistelser och andra vildmarksövningar under hela året och denna gång står skidtur genom Dalarnas snötyngda skogar på tur, med navigationsövning och föredrag om hur man kan hantera köld, köldrelaterade skador och förebygga dessa.

Efter dessa annonseringar var det dags för en lunchpaus och man intog den goda maten, dryck och även efterrätt som allt var tillagat av medlemmar från nästet.

Spektakulära aktioner
Nästet hade Nordfronts chefredaktör, Martin Saxlind, på besök och han höll ett inspirerande, innehållsrikt och intressant föredrag om ”Spektalurära aktioner”.

Framförandet innehöll bland annat information om vikten av att utföra resurseffektiva och innovativa aktioner och vilka ändamål dessa aktioner bör sträva mot att uppfylla. Vidare gavs det en mängd exempel på olika typer av lyckade utförda aktioner som referensram, samt en guidning mot – och uppmuntran till – att själva tänka ut framtida lyckade aktioner som en del av kampen för ett fritt, sunt och tryggt Norden.

Mätta på både god mat och intressant information avrundades den lyckade dagen och det var även roligt att se många nya ansikten bland medlemmarna och ta del av många givande samtal med både nya och gamla bekanta på dagens möte, där en märkbar entusiasm över att sätta dagens erfarenheter i verket var påtaglig bland deltagarna.

Titel:Månadsmöte med föredrag i Näste 5 Författad av:Redaktionen Publicerad:2019-02-06 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: