1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Göteborgsrättegången dag 1: Åklagaren under press

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Just nu pågår den första rättegångsdagen i skandalrättegången i Göteborg, där en åklagare mot rådande praxis kollektivt försöker döma demonstrationsdeltagare för hets mot folkgrupp.

Idag inleds rättegången mot 16 personer som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017.

Åklagare Jonas Martinsson har gått på polischefen Erik Nords linje och menar i princip att alla de som slöt upp i demonstrationen gemensamt är skyldiga till hets mot folkgrupp.

— Genom att befinna sig på platsen under de här omständigheterna har man bidragit till att sprida meddelandet, sa Martinsson idag under sin sakframställan.

Åklagare Jonas Martinsson.

Tidigare har hets mot folkgrupp alltid varit ett individuellt brott men inför demonstrationen 2017 framförde Erik Nord teorin att ”helhetsintrycket” av en demonstration också kan innebära hets mot folkgrupp. I praktiken är detta ett försök att genom att förbjuda vissa symboler och ideologiska uttryck införa ett indirekt organisationsförbud mot Nordiska motståndsrörelsen och andra grundlagsskyddade politiska organisationer.

Under sakframställan visade åklagaren vidare upp en 40 minuter lång film som förutom den aktuella demonstrationen också visade scener från andra demonstrationer som inte rör det aktuella åtalet. När en av advokaterna bad åklagaren peka ut när dennes klient begår brottet hets mot folkgrupp i filmen kunde åklagaren inte göra det utan återvände då till att det är ”helheten” som är hets mot folkgrupp.

I övrigt gick försvaret till attack mot åklagaren under dagen och försökte först få igenom avvisningsyrkanden för de delar av åtalet som berör tryckta föremål, då dessa egentligen bör ligga på JK:s bord och JK redan friat såväl plakaten som användes under demonstrationen som själva tyrrunan. Efter en längre överläggning valde dock tingsrätten att avslå avvisningsyrkandet.

Vidare kallade försvaret vittnen som man vill ska höras under rättegången, däribland en dialogpolis och en ej åtalad demonstrationsdeltagare.

Åklagaren å sin sida kallade Säpo-agenten Ahn-Za Hagström som vittne. Hagström har sedan tidigare skrivit ett falskt vittnesmål där Motståndsrörelsen målas ut som en renodlat kriminell verksamhet.

Nordfront kommer följa rättegången de kommande tre veckorna som den kommer pågå och vid behov återkomma med uppdateringar.

Uppdatering: Åklagaren tvingades ta tillbaka en del av sin bevisning om anstiftan till våldsamt upplopp mot nästeschef Jimmy Andersson eftersom advokaten konstaterade att han inte befann sig där åklagaren påstod att det aktuella upploppet utspelade sig.

Titel:Göteborgsrättegången dag 1: Åklagaren under press Författad av:Redaktionen Publicerad:2019-09-24 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: