1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Inspirerat månadsmöte i Näste 8

Söndag den 1 december samlades motståndsmän från Västmanland, Närke, Sörmland och Östergötland i lantlig vintermiljö för att hålla månadsmöte. Denna sammankomst skulle visa sig bjuda på mycket inspiration

Nästeschef Jimmy Thunlind inledde mötet med ett föredrag betitlat “Revolutionen är möjlig”. Ett högaktuellt ämne! Föredraget har hållits tidigare, dock inte i Näste 8.

“Nordisk revolution – utan pardon!” skanderar motståndsmän vid olika aktiviteter. Men är vi själva alltid fullt övertygade om möjligheten för en vit revolution i de nordiska länderna inom en överskådlig framtid?, frågar Thunlind. När det kommer till den stora skaran av ljumma nationalister utanför våra egna led så finns definitivt ingen starkt övertygelse om denna möjlighet. Något som det råder större visshet kring är däremot vad våra fiender tror om oss:

– SÄPO utmålar Motståndsrörelsen som det största hotet mot demokratin i Sverige och de övriga nordiska länderna. Detta i kraft av dess tydliga i ideologiska inriktning, starka organisation och ledarskap. Vidare är organisationens medlemmar och aktivister väldisciplinerade och vältränade.

– World Jewish Congress kräver att Sveriges grundlag skrivs om så att Nordiska motståndsrörelsen kan förbjudas. De har vidare bemödat sig producera en milt sagt undermålig propagandafilm på detta tema, späckad med direkta lögner och andra förvridningar av verkligheten.

– Såväl statlig som judisk media ser sig nödgade att idogt hetsa mot, ljuga om och smutskasta Nordiska motståndsrörelsen.

Men var kommer då denna starka kraft ifrån, den som kan fylla motståndsmännen med övertygelse, handlingskraft och mod och våra fiender med bävan och desperation? Den härstammar från vår ideologi – nationalsocialismen – som har sin grund i naturlagarna och redan en gång tidigare i historien utgjort grunden för en stolt statsbildning. Den staten kom att gå från totalt förfall och desperation till att på kort tid resa sig och bli en ekonomiskt och socialt blomstrande stat byggd av stolta, rakryggade människor.

Thunlind skildrar ingående den vandring som NSDAP i dåtidens Tyskland genomgick under fjorton år från år 1919, då partiet valde in en viss ny medlem som nummer sju i medlemsskaran, fram till maktövertagandet år 1933. Den nationalsocialist som idag ingående studerar detta skede av historien bör överge alla tvivel på möjligheten till ett nationalsocialistiskt maktövertagande i de nordiska länderna, givet att vi handlar rätt. Nedan listas sammanfattningsvis några av de viktiga lärdomar som Thunlind menar att vi nationalsocialister idag kan dra från detta historiska exempel:

– En till en början mycket liten politisk organisation kan, givet rätt ideologi, organisation och strategi, på få år nå makten.

– Nationalsocialismen är ideologin som har kraften att avskaffa globalistiskt sionistiskt förtryck.

– Tal är ett mycket viktigt propagandaverktyg. Det talade ordet når i högre grad ut till folk än det skrivna.

– Vid fall av ekonomisk kollaps, omfattande terrorattack eller krig i vår närhet måste den växande organisationen stå beredd att agera i enlighet med våra mål.

– Den nya statens struktur måste ha uppbyggts internt innan man kan ta makten och låta strukturen bli extern.

Efter en uppskattad måltid på jultema hölls själva månadsmötet som inleddes med en uppläsning av ett kort brev som Näste 8 skickar till nationalsocialisten Ursula Haverbeck som sitter fängslad i Tyskland för åsiktsbrott:

“Kära modiga kvinna,
tack för dina uppoffringar för de germanska folken. Tack för att du aldrig tummar på sanning, oavsett vad det får för konsekvenser för din tillvaro. Du är ett föredöme för oss alla och du är i våra tankar.
Hälsningar från Nordiska motståndsrörelsens åttonde näste”

Medlemsbevis utdelades till nya medlemmar som hjärtligen välkomnades till organisationen.

Den följande genomgången av den gångna månaden visade på 19 aktiviteter: varav 12 var basaktiviteter, 2 träningsaktiviteter, 1 aktivitet med propagandatillverkning samt 3 offentliga aktiviteter.

Mötet avslutades med planeringen för kommande månad, som visade sig komma med många intressanta nyheter – så håll utkik efter kamprapporter och artiklar!

Vill du också vara med om att redan nu börja bygga den fria nordiska staten – ett grönt samhälle med en röd gemenskap för vita människor? Anslut dig då omgående till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Inspirerat månadsmöte i Näste 8 Författad av:Naste 8 Publicerad:2019-12-02 Uppdaterad:2020-03-28

Läs också: