1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Motståndsrörelsen låter sig köpas av ryska staten? PM från Center mot våldsbejakande extremism

I ett PM som myndigheten CVE publicerade för en vecka sen radas flera lögner upp om Nordiska motståndsrörelsens s.k. Rysslands-kopplingar i troligt syfte att få organisationen terror-klassad. Simon Lindberg kommenterar.

Ryska imperiska rörelsen under en demonstration mot Putin år 2012.

Den 6 april i år terror-klassades den nationella organisationen Ryska imperiska rörelsen (RIR) av det amerikanska utrikesdepartementet. Anledningen till detta är framförallt för att de tränat och mobiliserat trupper mot amerikanska intressen, bland annat under Ukraina-konflikten 2014. Då Nordiska motståndsrörelsen under åren haft viss kontakt med RIR använder sig den Orwellianska myndigheten Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) av detta i ett försök att svartmåla oss med det troliga syftet att verka för att också vi ska terror-klassas.

PM:et är proppfullt av såväl spekulationer som rena lögner och så till den grad att det får globalistiska propaganda-tidningar som Expressen och Expo att framstå som seriösa med sin journalistik när de skriver om oss. Lögnerna presenteras också på ett mycket fegt vis, dels genom att författaren till PM:et inte namnges och dels genom att de många lögnerna hänvisas till andra parter. Att dessa påstående från andra parter är lögner måste vara helt uppenbart för CVE om de nu gör något för sin lön och där med har någon som helst koll på Motståndsrörelsen. Att CVE arbetar på uppdrag av regeringen och erhåller många miljoner skattekronor i statligt stöd varje år gör knappast alltsammans mindre anmärkningsvärt.

I PM:et framstår det som att RIR har ett mycket tätt samarbete med Motståndsrörelsen sen åtminstone 2015. Samarbetet påstås exempelvis ha gett aktivister från Motståndsrörelsen stridsträning. Det påstås även att Motståndsrörelsen erhållit ekonomiska bidrag som är så pass omfattande att det misstänks att ryska oligarker legat bakom bidragen med direkt härledning till den ryska regimen och att dessa bidrag dessutom korrumperat och förmått Motståndsrörelsen att ändra ideologisk riktning i konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Vidare påstås det i PM:et att NMR-aktivister i flertal rest till Ukraina år 2014 för att delta i väpnade strider mot Ryssland och att vi genomfört flera bombdåd i Göteborg.

Även följande citat från PM:et är frapperande:

”Samtidigt kan NMR:s ideologiska skifte – från att ha hållit en antirysk linje i Ukrainakonflikten, till att idag inta en geopolitiskt prorysk ståndpunkt – redan ha fått konsekvenser för svensk och internationell säkerhet. Under 2018 utförde NMR en aktion mot den amerikanska ambassaden i Stockholm. Aktivister kastade in knallskott på ambassadområdet, för att visa missnöje mot luftinsatser mot Assadregimen i Syrien, som utförts av USA, Frankrike och Storbritannien.”

Våldsbejakande extremister?

Så hur ser sanningen ut då?

Vi har under åren haft viss kontakt med RIR på samma vis som vi har och har haft med flertalet andra nationellt sinnade organisationer i hela världen sen vårt bildande. Kontakten med RIR har framförallt bestått i ett par intervjuer på Nordfront.se, ett besök i deras högkvarter under en vistelse i Ryssland år 2015 och att de besökt vårt arrangemang Nordendagarna samma år.

Det är också korrekt att RIR under sitt besök på Nordendagarna donerade en symbolisk summa pengar till Motståndsrörelsen. Summan som föreslås vara en del i ett försök av den ryska regimen att skapa instabilitet i Sverige och som dessutom förmått Motståndsrörelsen att förändra våra ideologiska ställningstagande till fördel för den ryska staten, är sen tidigare offentliggjord i en intervju med RIR i New York Post. Bidragssumman var på 150 euro – alltså drygt 1500 svenska kronor. Inga andra ekonomiska bidrag har kommit från RIR varken före eller efter detta tillfälle.

Givetvis har inte Motståndsrörelsen låtit sig köpas och ändrat sig radikalt i några politiska frågor och kommer heller aldrig att låta sig göra så. För 1500 kronor tror jag faktiskt inte ens det hade gått att förmå Svensk-Somaliska föreningen att byta åsikter i någon fråga. Om den ryska staten mot förmodan någonsin vill bidra till oss för att de tycker vi gör ett bra jobb, hoppas jag innerligt att de slänger på åtminstone ett par nollor mer än så på checken.

Har vi bytt ideologisk inriktning av andra skäl än det ekonomiska då? Faktum är att Motståndsrörelsen aldrig tagit något klart och tydligt ställningstagande i Ukraina-konflikten då vi inte ansett att det är vår kamp att ta och dessutom ser det som mycket tragiskt när vita folk slåss mot varandra för globalistiska intressen. De få uttalande vi gjort om konflikten var mer vänligt inställda till den ryska sidan, bland annat med anledning av USA:s och EU:s starka kopplingar till den Ukrainska sidan. Denna mycket försiktigt ryss-vänliga linje har hållits av alla våra offentliga representanter från början till nu och har alltså aldrig förändrats.

Det är heller inte så att några av våra aktivister med vår kännedom och vårt tillstånd åkte ner till konflikten för att strida – varken på den ukrainska eller den ryska sidan. Däremot fanns det personer i den svenska nationella miljön, varav någon enstaka tidigare hade varit engagerad i Motståndsrörelsen, som gjorde det utan vårt gillande.

Det här med Göteborgs-bomberna är också en evigt ältad lögn som vi uttalat oss om flera gånger tidigare. Även CME känner mycket väl till att de två bomberna, (som för övrigt inte skadade någon människa eller åstadkom någon större åverkan) en mot en flyktingförläggning och en mot ett AFA-högkvarter, användes av personer som hade lämnat Motståndsrörelsen och det gjordes dessutom helt utan organisationens vetskap eller sanktion. Den tredje påstådda bomben friades de åtalade för.

Det stämmer att Motståndsrörelsen genomförde ett flertal aktioner under 2018 i samband med att USA hade släppt bomber på Syrisk mark. En av dessa aktioner genomfördes vid den amerikanska ambassaden i Stockholm och innehöll så kallade bangers. Denna aktion har dock absolut ingenting att göra med RIR.

Vi nationalsocialister kommer alltid, i alla sammanhang där vi har möjlighet, att agera mot skurkstater som försöker underkuva suveräna stater i globalistiska och sionistiska intressen.

Vi nationalsocialister kommer alltid, i alla sammanhang där vi har möjlighet, att agera mot skurkstater som försöker underkuva suveräna stater i globalistiska och sionistiska intressen. Detta har gjorts och kommer även fortsättningsvis att göras – med eller utan några utländska kontakter. Huruvida detta ger konsekvenser för svensk och internationell säkerhet kan väl dock skarpt ifrågasättas.

Om det är Magnus Ranstorp, Heléne Lööv, Christer Mattsson eller någon annan i CME:s så kallade expertråd som ligger bakom PM:et kan vi bara spekulera i. Att det är medvetna lögner publicerade i syfte att skada Motståndsrörelsen för att försöka försvaga motståndet mot förgörelsen av vår nation kan vi däremot fastslå utan tvivel. Att en myndighet agerar på detta vis är ett av många bevis för hur rädda de är för vår framväxt.

Jag vill avslutningsvis önska alla ryska nationalister lycka till med vår gemensamma kamp att ersätta de korrupta regimer som idag kontrollerar våra nationer. Jag beklagar också att RIR terrorstämplats av världens mest aktiva terrorister – den amerikanska staten, och hoppas att detta inte försvårar deras arbete för det etniskt homogena ryska folket nämnvärt.

Kampen fortsätter – i Ryssland såväl som i Norden!

Titel:Motståndsrörelsen låter sig köpas av ryska staten? PM från Center mot våldsbejakande extremism Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2020-06-15 Uppdaterad:2020-06-15

Läs också: