1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Näste 8 avnjöt nationaldagsfirande, föredrag och månadsmöte som gäster

Näste 8 besökte Näste 5 på Sveriges nationaldag

Inför helgens nationaldag och månadsmöte fick Näste 8 en vänlig inbjudan av Näste 5 att komma till Karlstad för att fira Nationaldagen och lyssna på ett föredrag av Motståndsrörelsens ledare tillsammans med dem.

För att spara kamptid och underlätta logistiken för motståndsmännen i Näste 8 togs beslutet att man skulle få in månadsmötet på dagordningen under besöket i Karlstad.

En entusiastisk Max erbjöd besökarna produkter från Greenpilled.

Näste 5 hade dukat fram ett generöst välkomstfika inför grannästets ankomst. Stämningen var hög och det märktes att det var efterlängtat för motståndsmännen att få umgås med kamrater som man inte träffar så ofta.

Vår ledare Simon Lindberg äntrade sedan podiet för ett föredrag med titeln ”Vikten av stolthet”, ett passande ämne att reflektera över på nationaldagen.

Motståndsrörelsens ledare intog podiet.

Kärnan i Lindbergs föredrag var en reflektion över begreppen stolthet, folk och nation sett i ljuset av vår nationalsocialistiska ideologi – och den nationaldag som firas i Sverige idag.

Vad är då en nationalsocialist stolt över? Och i vilken mån finner han anledning att fira nationens nationaldag och att sjunga dess nationalsång?

Nationalsocialisten är stolt över sitt folk och när han hyllar sin nation är det just till ”nationen” i ordets sanna bemärkelse ”folket” han riktar sin hyllning. I den nordiska nationalsocialistens fall är det det ärorika ariska nordiska krigarfolket som hyllas och som är stolthetens objekt.

Den enda ”stat” en nationalsocialist erkänner är den nationalsocialistiska stat som han antingen kämpar för att upprätta eller – i ett annat scenario än vårt nuvarande – lever i.

Den som tror att en nationalsocialist i Nordiska motståndsrörelsen idag, om han på någon av de nordiska ländernas nationaldagar hyllar nationen, sjunger nationalsången och hedrar nationens nationens fana – då hyllar någon av de existerande nordiska staterna – han misstar sig därför grovt.

Den svensk som på nationaldagen hyllar den existerande staten Sverige och den svenske nationalsocialist som på nationaldagen hyllar sitt ariska folk utför därför helt väsensskilda handlingar.

Lindbergs tal på Nationaldagen skapade en magisk stämning.

Lindbergs tal tycktes ge åhörarna extra inspiration till det följande sjungandet av Sveriges nationalsång. Om nu någon tidigare hade upplevt något ”dammigt” eller ”museialt” med denna, så var den känslan här ersatt – av stolthet! Detta hördes.

Nu var det för Näste 8:s del dags att smyga sig undan för att hålla månadsmöte. Där visade sig den gångna månaden ha bjudit på en fördubbling av antalet aktiviteter jämfört med föregående månad!
Och kommande månad blir ingen semester från kampen den heller. Kampformer som legat i träda ett tag är på återinkommande. Håll dig uppdaterad här på motståndsrörelsen.se!

Vänd också du ryggen mot skam och förnedring och slut upp i den ärorika kampen för vårt nordiska folk – Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Näste 8 avnjöt nationaldagsfirande, föredrag och månadsmöte som gäster Författad av:Naste 8 Publicerad:2020-07-02 Uppdaterad:2020-06-29

Läs också: