1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte med träning i argumentationsteknik i Näste 8

Söndag 30/8 höll Näste 8 sitt månadsmöte i nästets norra del. Det var en klar och behagligt tempererad sensommardag som […]

Söndag 30/8 höll Näste 8 sitt månadsmöte i nästets norra del. Det var en klar och behagligt tempererad sensommardag som påminde om att hösten är i antågande. Oväntade händelser orsakade i sista sekund en del förändringar i dagordningen. Bland annat hade dagens planerade föredragshållare oväntat fått förhinder och beslut togs om att en träning i argumentationsteknik skulle ersätta föredraget.

Efter traditionsenligt välkomstfika där några nya och gamla medlemmar fick chansen att lära känna varandra blev denna dag själva månadsmötet första punkt på programmet.

Bland den gångna månadens aktiviteter utmärker sig en offentlig aktivitet med torgmöte, tal och flygbladsutdelning i staden Norrköping. Temat för aktiviteten var ”Skydda Barnen” och i talet belystes hur flertalet barn i staden utsatts för sexuella övergrepp av pedofiler. En banderoll med texten ”Dödsstraff för dömda pedofiler” hölls upp. Aktivisterna rapporterar om många intressanta samtal och stor åtgång av flygblad.

Torgmöte i Norrköping

En annan framträdande aktivitet under augusti månad var den uppskattade vildmarksturen per kanot på Sjön Hunn i Östergötland.

Tyrrunefanan vajar stolt vid kanotisternas läger.

Båda dessa aktiviteter har en egen artikel här på Motståndsrörelsens hemsida.

Från genomgången av planeringen för kommande månad kunde deltagarna ta med sig att för motståndsmännen och -kvinnorna ersätts nu semestrar och sommarlugn av dagligt arbete för brödfödan och intensifierat kamparbete bestående av basaktivism, träning, Nordendagar, studiecirklar och offentliga aktiviteter. Den intresserade kommer kunna ta del av ett antal kamprapporter och artiklar från nästet.

De nya medlemmarna fick sitt officiella välkomnande och erhöll sedan sina medlemsbevis.

Efter den följande måltiden stod nu träning i argumentationsteknik på dagordningen. Fyra grupper fick var sitt ämne att argumentera för och emot. En halvtimme hade man på sig att träna argumentation samt att utse en argumentationskombattant med uppgift att till alla närvarandes beskådan gå en ”argumentationsmatch” mot en lömsk och påläst motståndare spelad av nästeschefen.

Vildsvinsgryta stod på menyn.

Ämnena som tilldelades var punkter från Nordiska motståndsrörelsens program ”Vår Väg”:

* I det fria Norden ska alla medborgare ha rätt att bära vapen.

* Det fria Norden ska ha en egen fristående riksbank.

* I det fria Norden ska religionsfrihet råda.

* Det fria Norden ska vara självförsörjande på livsmedel.

Både i grupperna och de följande ”argumentationsmatcherna” uppstod heta och intressanta diskussioner som fortsatte även efter att själva övningen avslutats. Flera deltagare uttryckte att det här var lärorikt – och väldigt roligt.

Tvekamp i argumentation

Som sista moment för dagen återstod nu antingen kampsportsträning utomhus (obligatorisk för aktivister) eller städning av lokalen inomhus. (Medlemmar hade fritt val mellan de två aktiviteterna.) Vittnen rapporterar om intensiv tvekamp med blodvite utomhus samt nitiskt och effektivt städande inomhus.

Aktivist med packning

Vill du också träna upp din förmåga att argumentera för ett fritt Norden? Anslut dig då till Nordiska motståndsörelsen!

Titel:Månadsmöte med träning i argumentationsteknik i Näste 8 Författad av:Naste 8 Publicerad:2020-09-04 Uppdaterad:2020-09-02

Läs också: