1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Vårligt månadsmöte med kampsport i Näste 8

Lördag 6/3 var det åter dags för Näste åtta att samlas för månadsmöte, denna gång i djupa skogar långt bortom […]

Lördag 6/3 var det åter dags för Näste åtta att samlas för månadsmöte, denna gång i djupa skogar långt bortom nästets allfartsvägar.

Dagen inleddes med ett intensivt tvåtimmarspass kampsportsträning. En ny medlem, som tävlat i thaiboxning på elitnivå, blev på sitt första månadsmöte instruktör för dagens pass kickboxning.

Den nya instruktören

Slagkombinationer, sparkar och försvar mot slag nöttes in. Man övade på att hålla balans, avstånd och gard – och att positionera – även när tröttheten sätter in. Instruktörens Kontrollera fighten!, Skydda dig! blandades med stridsskall, glada tillrop, golvknarr och smällar. Svetten lackade och och blodvite uppstod här och där.

Uppvärmning

Direkt efter träningen dukade arrangörsgruppen fram dagens måltid – och det var nog tur, för boxarnas energiförråd hade uppenbarligen länsats under dagens pass – vilket framgick när fullastad tallrik efter tallrik tömdes.

Glupande aptit

Efter den traditionsenliga allsången av ”Håll fanan högt!” var det dags för talarskola.

Håll fanan högt

Talare ett hade som ämne partiprogrammet Vår väg, punkt 3: Skapandet av den nordiska staten. Föredragshållaren talade fritt och passionerat om folkgemenskapen i det etniskt homogena Norden. Talarskolans rektor gav talet högt betyg och betonade särskilt talarens avspändhet, publikkontakt och goda modulation i talet.

Tal om folkgemenskapen i det etniskt homogena Norden

Under ”kan bli ännu bättre” angavs ”Öka gärna intensiteten i talet med fokuserade uppmaningar till åhörarna!

Dagens andre talare avhandlade Vår väg, punkt 4, som går närmare in på styret av den Nordiska staten .

Norden ska bli en suverän och självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler.

Talaren beskrev en stat som är auktoritär utan att vara totalitär och där folket styr, bland annat genom beslutande folkomröstningar. Ett flertal exempel från Tyskland under 1930-talet gavs.

Talarskolans rektor berömde talaren för en stark och fokuserad inledning, bra flyt under hela talet, god publikkontakt med flera frågor till åhörarna.

Framförandet befanns vidare ha kännetecknats av bra variation: Talaren ömsom informerade, ömsom berättade och ömsom visade åhörarna olika saker – som till exempel valsedlar från en viss folkomröstning år 1933.

Under ”kan bli ännu bättre” gavs rådet ”Fria händerna för gester – prova med ficklösa byxor!

Även nästa punkt på dagordningen handlade om talekonst. Mötesdeltagarna fick ta del av videoinspelningar från tal av tre olika drivna och skickliga talare med sinsemellan väldigt olika teknik.

James O’Keefe talar

I efterföljande diskussioner analyserades sedan olika retoriska stilgrepp och resonerades om i vilka miljöer – och för vilka olika ämnen – var och en av de olika talstilarna kan passa bäst.

Efter fika med tårtor hembakade av nästets egen konditor – och dekorerade med ärorika symboler – följde själva månadsmötet, som inleddes med att två nya medlemmar i nästet och organisationen välkomnades och erhöll sina medlemsbevis.

Tyrrunetårta

Hell er, nya kamrater!

Den gångna månaden har basaktivism, studiecirklar, träningar och offentliga aktiviteter varvats och avlöst varandra.

Av planeringen för nästa månad framgår att nästets aktivister och medlemmar inte heller då har för avsikt att spara på sitt krut.

Som sista punkt på månadsmötet redogjordes för planeringen av några olika hoppingivande, omfattande och delvis nydanande planerade aktiviteter som kommer att hållas i sommar.

Den som inte vill missa något om nästets kommande aktiviteter uppmanas som vanligt att följa

* kamprapporter – på nordfront.se eller motstandsrorelsen.se

samt

* kampartiklar – på motstandsrorelsen.se.

Den som även vill undvika att missa den verkliga meningen med sitt liv, uppmanas att mer direkt ansluta sig till kampen för vårt folks befrielse:

Skicka in din medlemsansökan till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Vårligt månadsmöte med kampsport i Näste 8 Författad av:Naste 8 Publicerad:2021-03-11 Uppdaterad:2021-03-12

Läs också: