1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Föredrag och rundresa i Gustav Vasas spår i Dalarna

Lördagen den 31:a juli samlades delar utav Näste 5 i en liten by vid sjön Runn för att lyssna på ett föredrag om Gustav Vasa och sedan gemensamt besöka olika platser med koppling till kungen.

I väntan på att de sista deltagarna skulle ansluta såg föredragets gäster till att göra de sista förberedelserna i den trevligt placerade och dekorativa lokalen. När det väl hade dragit igång hälsade föredragshållaren alla välkomna och informerade om den aktuella dagordningen.

Föredraget var nämligen uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen genomfördes i lokalen där merparten av föredraget även hölls. Den praktiska delen bestod sedan av att samtliga deltagare samåkte till ett par platser i länet där det finns en koppling till Gustav Vasas öden och äventyr i Dalarna.

Föredraget som hölls i lokalen var det mest informativa. Under denna del av dagen beskrevs allt ifrån kulturmarxismens påverkan och gamla nationella kämpar till Gustav Vasas uppväxt och den politiska situationen under 1500-talet.

När deltagarna sedan åkte ut till ett antal platser associerade med Vasa stod Ornässtugan först på tur. Innan deltagarna fick möjligheten att undersöka gårdens diverse sevärdheter talade föredragshållaren en kort stund om hur 1500-talskungen hade fått en sovplats i denna byggnad, men senare var tvungen att fly.

Ornässtugan.

Nästa plats som besöktes var Rankhyttan och den lada som finns där. Föredragshållaren berättade att denna lada även kallades kungsladan då det var här som Gustav Vasa arbetade en kortare period under sin flykt.

Kungsladan.

Som ett avslut på föredraget besöktes Vasastenen i Rättvik. På denna plats höll föredragshållaren ett inspirerande tal som manade till kamp. Deltagarna fick även tid till att uppleva det otroligt mäktiga runstensliknande monument som rests till minne av Gustav Vasas och dalfolkens kamp mot förtryck.

Vasastenen.

Vid Rättviks kyrka uppträdde Gustaf Eriksson Wasa i december 1520 första gången offentligt, manande dalamännen att rädda fäderneslandet från utländskt välde och förtryck. Här bekämpades i januari 1521 segerrikt Christians krigsfolk. Denna bragd, början till befrielsekriget, utfördes af ensamt rättviksmännen, hvilka ock under alla förvecklingar blefvo Gustaf trogne. Grund lades härigenom till Gustaf I:s gärning för Sveriges själfständighet och utveckling.

Inskriptionen på Vasastenen i Rättvik

Titel:Föredrag och rundresa i Gustav Vasas spår i Dalarna Författad av:Naste 5 Publicerad:2021-08-05 Uppdaterad:2021-08-06

Läs också: