1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Nationalsocialismen och naturlagarna

Att leva i enlighet med naturen var förr någonting självklart. Men i denna tid relativiseras allt som är naturligt och vi måste ständigt påminnas om de naturlagar som reglerar våra liv.

Ursprungligen publicerad 2012-05-23.

Naturlagar – vad är det? Enkelt kan sägas att detta är ett samlande begrepp vi använder oss av för att beskriva hur världen är skapad. Vi tillämpar de av oss uppfattade naturlagarna på alla områden; inom fysiken, inom biologin och på moralen. Naturens lagar återfinns i allas vårt inre som instinkter, sunt förnuft och logiskt tänkande. Exempel på detta tänkande kan vara att två personer av samma kön inte naturligt kan fortplanta sig och ska därför heller inte försöka göra det.

Människan är unik i den aspekten att hon har högre intelligens än övriga arter på planeten, men ironiskt nog så är människan också den enda varelse som besitter förmågan att förgöra planeten genom möjligheten att bryta emot naturens lagar. Tyvärr har allt för många människor idag tappat kontakten med sitt inre i detta förvirrade materialismens tidevarv vilket gör att vissa människor medvetet eller omedvetet bryter mot dessa lagar. När så sker slår ofta naturen tillbaka. Ett exempelvis på detta skulle kunna vara HIV som i väldigt hög utsträckning smittar just dem som bryter mot naturlagarna eller de stackare som i sin tur kommer i vägen för dem som gjort det.

En annan aspekt som får folk att ifrågasätta dessa lagar är relativismens genomslagskraft i samhället. Relativismen är skapad av naturens fiender och bidrar till att folk tappar moral och känsla för vad som är rätt eller fel och får istället lära sig att det finns inget ont eller gott, ty allt är relativt. Således blir även naturlagarna relativa. När dessa relativiseras så kan argument som ”hade det varit emot naturens lag att blanda raser så hade vi inte kunnat göra detta rent fysiskt, då hade naturen hindrat det” dyka upp.

Vi är som sagt människor med allt vad det innebär. Naturen har gett oss förmågan att känna vad som är rätt eller fel. Vi besitter möjligheten att förgöra jorden med atomvapen imorgon. Betyder det då att det skulle vara rätt att göra det? Betyder det då att naturens lagar inte existerar för att om naturen hade velat att jorden skulle överleva så hade hon inte gett oss möjligheten att förgöra oss själva? Nej naturens lagar finns inom oss, vissa går att överträda, men för en frisk människa i kontakt med sitt inre är det moralisk omöjligt att bryta dem. Vi vet om att utifall vi släpper hundra atombomber imorgon så utplånar vi allt mänskligt liv. På samma vis undviker vi rasblandning då vi vet att det är moraliskt fel och att fortplantning med andra raser leder till en avkomma som oftast är en sämre produkt än både modern och fadern, som ett form av straff från naturen.

Det blir då också lätt att som följd till detta ifrågasätta hur vi nationalsocialister, som eftersträvar ett liv efter naturens lagar, egentligen vill att samhället och världen ska se ut. Vill vi gå tillbaka till stenåldern och ta död på all teknologi, eftersom naturen inte försåg oss med dessa uppfinningar från början?  Nej, för kom ihåg, naturen har också gett oss förmågan att skapa alla dessa uppfinningar. Det hela är alltså en balansgång där moral, etik och samvete får vägleda oss framåt samtidigt som vi använder oss av de krafter vi naturligt blivit begåvade med för att skapa en bättre värld.

Nationalsocialismen är helt enkelt naturlagarna anpassade för den moderna människan. Därmed kommer den sanna nationalsocialismen alltid att förändras i takt med att människor förändras men grunden och kärnan kommer alltid att bestå då naturens lagar förblir desamma. Nationalsocialismen är därför också den enda världsåskådning som i längden kan säkra mänsklighetens överlevnad utan att för den sakens skull hämma människans framtida utveckling. Att ta avstånd ifrån nationalsocialismen innebär således ett hån mot naturen som gett oss liv och mot framtida generationer som en dag skall ärva planeten.

Titel:Nationalsocialismen och naturlagarna Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2021-09-25 Uppdaterad:2021-09-29

Läs också: