1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Propagandaoffensiv i Jönköping

Näste 7 genomförde en heldag av basaktivism i Smålands största stad.

Lördagen den 16:e oktober befann sig medlemmar från Näste 7 i Jönköpings för en proppfull kampdag. Nästet har vid flertalet tillfällen besökt Jönköping under året och har genomfört såväl offentlig aktivism som spektakulär och mer ordinära propagandaspridningsaktioner.

Denna dag började med att kamrater samlades i området Bymarken i Jönköping för att dela ut flygblad till ortsborna. Efter många timmars arbete och en ansenlig mängd flygblad senare rörde sig kamraterna vidare in mot stadens mer centrala delar där propagandaspridningen fortsatte vidare. Man passade även på att sanera gator och torg från budskap tillhörande olika folkfientliga sammanslutningar och prydde istället dessa platser med budskap från Motståndsrörelsen, något som markant förskönade gatubilden.

Som ett avslut på dagen hängdes banderoller upp över E4:an från några av Jönköpings många broar. Något som uppmärksammades genom tutningar av några av de många bilister som färdades på den vältrafikerade vägen.

Efter att den sista banderollen för dagen hängts upp förklarades aktiviteten avslutad. Medan kamraterna begav sig till sina fordon summerades dagens aktivitet. Många var de Jönköpingsbor som fick ta del av Motståndsrörelsens budskap under dagen, en dag som även bjöd på god kamratskap och knöt starkare band kamrater emellan.


Anslut dig till kampen och bli en del av motståndet. Ansök till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Propagandaoffensiv i Jönköping Författad av:Naste 7 Publicerad:2021-10-21 Uppdaterad:2021-10-23

Läs också: