1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Banderollaktion, månadsmöte och absurda polistrakasserier i Näste 7

Ännu en lördag - ännu en fullspäckad dag av nationalsocialistiskt kamparbete i Småland. Den 6:e november genomförde Näste 7 en offentlig banderollaktion samt månadsmöte.

Första punkt på dagordningen var att genomföra en banderollaktion på E4:an mellan Värnamo och Ljungby. Några av kamraterna som var på väg till samlingsplatsen blev dock stoppade av polisen redan innan de hade lämnat Värnamo. Poliserna genomförde husrannsakan i bilen och samtliga fyra i bilen blev visiterade och bestulna på alla flygblad, klistermärken, affischer och banderoller som de hade på sig och som fanns i bilen. Aktivisterna blev sedermera delgivna misstanke om förberedelse till grov skadegörelse och förhörda om detta brott.

På frågan om hur polisen motiverade denna misstanke svarade en av dem att propagandamaterialet uppenbarligen var ämnat att sättas upp någonstans, och att detta skulle utgöra grov skadegörelse. På Wikipedia kan man läsa att:”Grov skadegörelse kan ge fängelse i högst sex år. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om gärningen medfört synnerlig fara för någons liv eller hälsa. Grov skadegörelse föreligger även om skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller om skadan på annat sätt är synnerligen kännbar.”

Poliserna blev delgivna misstanke om att vara grovt dumma i huvudet och sedan fortsatte aktivisterna resan till samlingsplatsen, utan några livsfarliga flygblad, klistermärken, affischer eller banderoller.

På samlingsplatsen möttes man upp med övriga kamrater och sedan ställde man upp sig på en bro ovanför motorvägen med banderoll och fanor. Som vanligt var reaktionerna från bilisterna allt ifrån långfinger till segerhälsningar. När man har stått på platsen i en halvtimme dyker första polisbilen upp och ställer sig bakom aktivisterna. Två poliskvinnor kommer ut och vill inspektera banderollen för att säkerställa att inga förbjudna åsikter uttrycks. Sedan sätter de sig i bilen igen i väntan på förstärkning.

Förstärkning dyker upp men står passiva. Efter en stund har aktivisterna stått tills utsatt tid och aktiviteten avslutas. Aktivisterna promenerar iväg från bron medan polisen står kvar i flera minuter, troligtvis i väntan på ännu mer förstärkning då man passerade ytterligare en polisbil på vägen därifrån.

Nästa aktivitet för dagen var studiecirkel. Man behandlade kapitel 6 i Vår väg om miljön och naturskyddslagar.

Patrik håller i studiecirkeln.

Efter studiecirkeln åt man en gemensam måltid och pratade om dagen, sedan avhandlade man månadsmötet. Man gick igenom månaden som gått och planerade för de kommande månaderna.

Näste 7 ser förväntansfullt fram emot kommande aktiviteter, anslut dig för att delta på dessa du också!

Titel:Banderollaktion, månadsmöte och absurda polistrakasserier i Näste 7 Författad av:Naste 7 Publicerad:2021-11-07 Uppdaterad:2021-11-08

Läs också: