1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)

Leve Nordiska motståndsrörelsens femårsmål!

Kristoffer Boströms personliga tankar om organisationens officiella målsättningar.

En sak har genuint revolutionära organisationer gemensamt: De har klart definierade mål – som inte nödvändigtvis är huggna i sten och inpassade i en bindande tidtabell. En rörelse som syftar till att utmana makteliten räds varken att ställa upp tydliga mål för kampen – eller att utvärdera, omvärdera och komplettera dessa mål efter hand.

Ledande personer i organisationen vet att varken tunnelseende, falskhet, prestige eller skuldbeläggande gynnar kampen. Lika lite som det finns något värde i att förse uppställda målsättningar med en lockande, men missvisande yta – lika lite finns det någon orsak att känna skam över en målsättning som vid utvärdering befinns vara antingen ”ej uppfylld vid förutsedd tidpunkt” eller också ”ej längre relevant”.

Mål för kampen mot vallöften

Utvärdering av uppställda mål för den revolutionära kampen ska inte förväxlas med hur politiker i den parlamentariska ”demokratin” utställer sockrade löften i utbyte mot röster – löften som man i allmänhet redan från början vet kommer att brytas. Och när löftena bryts låtsas utställarna antingen som om det regnar, eller också – i den mån sveket påtalas – lägger man skulden för den uteblivna uppfyllelsen på andra.

En politiker utställer vallöften. Foto: janwikifoto (CC BY 3.0 via Wikimedia Commons)

Det som fick mig att tänka i de här banorna och göra denna jämförelse var förra veckans sändning av Nordisk Radios podd Ledarperspektiv, där Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och vår radiochef Fredrik Vejdeland utvärderar de 5-årsmål som organisationen satte upp för drygt 3 år sedan. I sann revolutionär anda har omprövningen lett till en del justeringar.

Av åtta ursprungligt uppställda mål har nu fem befunnits fortfarande vara relevanta och bedömts ha närmat sig sin uppfyllelse i varierande grad. Tre har ansetts förlorat sin relevans och därför strukits från listan. Tre nya mål har tillkommit, och det är allas vårt ansvar att arbeta för att de ska kunna uppfyllas inom två år.

Några ursprungliga femårsmål

(För en redogörelse av samtliga åtta, lyssna på Ledarperspektiv.)

 • En regelbunden föredragsverksamhet öppen för allmänheten

Kvarstår.

Coronarestriktioner, vilka ej kunde förutses för fem år sedan, har försvårat uppfyllelsen. Det finns många bra föredragshållare inom organisationen. Intern träning bedrivs på många håll . Färdigskrivna föredrag ligger på lager. Rätt struktur för att klara målet finns i flera nästen. Graden av coronarestriktioner påverkar utvecklingen framåt.

Simon Lindberg håller ett föredrag.
 • Dygnet runt-sänd radio

Stryks från listan.

Målet bedöms inte längre vara relevant, till stor del beroende på en utveckling där allt fler lyssnar på podcasts och väldigt medvetet kryssar mellan olika valda program.

 • Etablerat en välfungerande förlagsverksamhet

Kvarstår.

Viktiga framsteg på väg mot uppfyllelse har gjorts genom utgivningen av ”Min kamp” samt ”Bemästra livet”. Vi arbetar vidare.

Anton Holzners bok ”Bemästra Livet” går att beställa på webbutiken Greenpilled.com.
 • En avsevärt mycket större plats i den nationella kampen på ett globalt plan

Kvarstår.

Målet kan de facto betraktas som redan uppfyllt. Hemsidan Nordicresistancemovement.org, poddar som Nordic Frontier, Leadership perspective samt Aristogensis och Telegramkanalen har gett organisationen ett mycket gott rykte bland nationella världen över. Poddarna har skaffat sig ett gott renommé också genom att engagera intressanta och relevanta gäster. I den mån målet redan uppfyllts, så satsar vi på ”överuppfyllelse” de kommande två åren.

Nya mål

 • Dagligt sänd nyhetsradio och/eller nyhets-teve

Givet hur våra konkurrenter arbetar känns detta mål som ett måste, och dess uppfyllelse värd att arbeta hårt för. Vi behöver fånga upp och radikalisera människor i deras vardag.

 • Verksamhet som har som mål att skapa stabil inkomst åt organisationen

Idag är organisationen begåvad med goda idéer i betydligt högre grad än ekonomiska resurser. Starkare ekonomiska muskler kunde ges av fler aktiva webbshops, fler företag som kontrolleras av medlemmar, mer producerande verksamhet av olika slag med mera. Det skulle möjliggöra en kraftig utökning av själva kärnverksamheten – inklusive alla mål på mållistan. Vi skulle eventuellt kunna avlöna mycket aktiva medlemmar med specialkunskaper.

 • Seriöst utveckla vår tränings- och kampsportsverksamhet

Målet ses som mycket angeläget. Mottot ”En sund själ i en sund kropp” ligger i tiden. Om målet hade funnit på den ursprungliga listan, så hade vi redan kommit en bra bit mot dess realisering. Regelbunden styrke- och kampsportsträning bedrivs i de flesta nästena – och överlag på en helt annan nivå än för bara några år sedan. Boxningstävlingen på Organisationsdagarna var mycket uppskattad, vilket avspeglar entusiasmen för kampsport inom organisationen. Den relativt nya podden Bellum har blivit mycket populär. Förutsättningarna att målet uppfylls inom två år bedöms som mycket goda.

Kampsportsträning.

Kampen går vidare

Simon Lindberg berättar i Ledarperspektiv att vi naturligtvis hoppas att vi lyckas uppfylla samtliga uppställda mål inom två år och att vi är beredda att arbeta hårt för att så ska ske. Men det finns inget krav. Ibland når man målet, ibland överträffar man det och ibland kommer man en bit på väg mot dess realiserande. Det kan visa sig bli för tufft att realisera samtliga mål. Vissa av målen är för sitt realiserande i högre grad än andra beroende av faktorer utom vår kontroll. Om ett eller flera mål förblir ouppfyllda kommer vi varken låtsas som om det regnar, ljuga eller lägga ned organisationen – utan utvärdera och sätta upp nya mål för den revolutionära kampen för vårt folks befrielse!

Titel:Leve Nordiska motståndsrörelsens femårsmål! Författad av:Kristoffer Boström Publicerad:2021-12-04 Uppdaterad:2021-12-13

Läs också: