1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Varför deltog Motståndsrörelsen på demonstrationen mot vaccinpass igår?

Då en del frågor kommit in i samband med aktionen i Stockholm igår väljer här organisationens ledare att fatta tangentbordet för att besvara dessa. UPPDATERAD MED FILM.

Vi lyckades skapa rejäl uppståndelse och intresse för Organisationen när vi officiellt deltog med en delegation på den otroligt lyckade demonstrationen mot vaccinpass i Stockholm igår. I samband med detta har också flera frågor ställts både direkt till oss via vårt kontaktformulär och indirekt om oss på olika sociala medier och forum. Jag tänkte besvara de mest förekommande på en gång med denna artikel.

Varför deltog Motståndsrörelsen på demonstrationen?

Samma dag som vaccinpass infördes i Sverige deklarerade vi genom en artikel författad av mig att vi är motståndare till vaccinpass för Covid-19. Även om det inte är vår absoluta huvudfråga utan mer en dagsaktuell politisk fråga vi tagit ställning till likt vi gör med många andra saker, så är det ändå en fråga där vi tycker att det ligger i linje med våra ideologiska grundvalar. Vi värnar vårt folks överlevnad, utveckling och frihet och menar att vaccinpassen kränker en eller flera av dessa.

Vidare har vi sett hur högljudda röster som står som företrädare för vaccinpass-motståndet lyckats koppla samman frågan med såväl kommunism som nationalsocialism – alltså att det är för att den rådande regimen inte är demokrater utan istället förklädda kommunister eller smygnazister, beroende på om avsändaren är höger- eller vänstervriden.

Jag vill dock verkligen betona att det är just för att de är liberaldemokrater de har agerat som de gjort. Om man bortser från någon naiv utopi och istället ser till verkligheten så är parlamentarisk liberal demokrati inte likställt med fri- och rättigheter utan istället ett totalitärt styrelseskick där du bara får lov att tycka och tänka som du vill om du tycker eller tänker så som systemet sanktionerat. Där du inte får makt i enskilda frågor utan bara är fri att välja herde vart fjärde år och där median som styr opinionen är totalt förljugen och monopoliserad.

Det är liberaldemokrater som gett oss vaccinpassen. Det är liberaldemokrater som kastar åldringar i fängelse för att de kritiserar rasfrämmande brottslingar med fel ordval på sociala medier. Det är liberaldemokrater som hetsar om att förbjuda politisk opposition. Det var liberaldemokrater som atombombade det japanska folket till underkastelse under andra världskriget och som ända sedan dess militärt gett sig på alla suveräna nationer i världen som inte dansat efter den nya världsordningens pipa.

Med anledning av det sistnämnda kan jag väl också bara förtydliga att det givetvis finns andra krafter bakom de politiker som vi kan se ta beslut, men att dessa kapitalister, globalister och sionister – de ges en mycket god möjlighet att kunna verka just inom den liberala demokratin.

Så vad har då allt detta med frågeställningen att göra? Jo, för givetvis kan inte problemet som orsakats av liberal demokrati lösas med mer liberal demokrati. Parlamentarisk liberal demokrati är problemet och inte lösningen. Därför ansåg vi att det var viktigt att också vi slöt upp – för att ge folket ett verkligt alternativ och en verklig lösning.

Vi vill såklart också få deltagarna att förstå att det inte räcker med att engagera sig mot vaccinpass, nej när denna fråga är över står det tusen andra problem att brottas med på tur och där vi organiserar motståndet.

Avslutningsvis såg vi också det som vårt ansvar att delta i det fysiska försvaret av våra folkkamrater om regimen eller några av dess lydhundar försökt kväsa demonstrationen med våld. Vi har vid tidigare demonstrationer kunnat se hur både poliser och vänsterextremister nyttjat våld mot demonstrationsdeltagarna.

Varför har inte Motståndsrörelsen tidigare engagerat sig i frågan?

Det har vi gjort. Redan under Corona-utbrottet 2020 spred vi affischer och engagerade oss medialt. Vi har också haft enskilda medlemmar närvarande på flertalet av de manifestationer som anordnats i storstäderna runt dessa ämnen. Under 2021 spred vi flygblad vid upprepade tillfällen och under december genomförde vi en större aktion till stöd för de danska arbetarna då regeringen där röstat igenom att det är en godkänd anledning för att avskeda folk från sina arbeten om de inte kan uppvisa giltiga vaccinpass. I år har vi bedrivit offentlig aktivism med banderoller på temat i åtminstone ett par olika städer.

Däremot stämmer det att vi inte officiellt som organisation har deltagit på de tidigare manifestationerna som anordnats och det finns mycket goda anledningar till det.

För det första menar jag att det inte tidigare funnits någon poäng i att prioritera denna fråga. Kanske hade det funnits en populistisk poäng, men inte en ideologisk sådan. Tidigare har det handlat om att vara mot restriktioner eller vaccinet i sig. Visst har väl restriktionerna kunnat ifrågasättas, och det har vi också gjort, men de har ändå inte varit så omfattande att det verkligen kränkt folket och varit fog för något omfattande motstånd. Visst har både jag och många andra inom vår Organisation varit skeptiska mot vaccinet, men jag har snarare gjort en poäng av att jag inte tycker detta är något vi velat lägga oss i allt för mycket utan istället att det är ett personligt val för varje medborgare.

Med vaccinpassen är det dock tal om något annat. Då pratar vi om att särbehandla människor på grundval av att de inte agerat så som systemet önskar att de ska agera – alltså att de inte vaccinerat sig. Plötsligt blir det tal om frihet, kontroll och bestraffning och med detta blir det också en helt annan och betydligt viktigare fråga för oss som nationalsocialister.

För det andra är arrangörerna av de manifestationer som anordnats, eller i varje fall den linje de hållit och så som de profilerat sig, inget vi allt för tydligt önskat bli associerade med. Vi är varken konspirationsteoretiker, hippies eller libertarianer. Genom att slå på stora trumman och sluta upp som organisation när vi hade utgjort en betydande del av de samlade hade det lätt kunnat missuppfattas och framstå som att vi stod helt på deras sida. Vidare är också de vi skulle kunna, eller i vissa fall ens vilja, rekrytera ur dessa grupperingars kärna ytterst begränsade och då det till stor grad var dessa som deltog vore en del av syftet med vårt deltagande förlorat.

Denna gång visste vi dock att demonstrationen skulle bli betydligt större, att den skulle nå långt utanför arrangörernas krets, att den skulle bli folklig.

För det tredje måste jag alltid väga vårt offentliga agerande i olika vågskålar och ta hänsyn till väldigt många olika faktorer. Med vårt första officiella deltagande ville vi skapa uppståndelse och ta plats, utan att för den sakens skulle göra oss ovän med arrangörer eller övriga deltagare. Igår fick vi enorm uppmärksamhet i media och lyckades nästan helt att stjäla ”showen”. Detta hade vi inte lyckats med om vi varit med på samma sätt varenda gång. Nu blev det oväntat att vi dök upp som vi gjorde och jag är faktiskt otroligt nöjd med mina beslut gällande detta då jag inte tror att tajmingen kunnat vara bättre.

Varför deltog man med banderoller och flygblad istället för att bara sluta upp mer inkognito?

Detta är väl egentligen besvarat i de ovanstående frågorna redan. Om vi bara slutit upp utan att visa vilka vi var så hade vi inte kunnat ge folket det alternativ vi menar är helt nödvändigt. Utan att folk fortsätter engagera sig även i andra frågor än vaccinpass och utan att de riktar sin udd mot rätt fiende så är det nära nog meningslöst att de ens engagerar sig mot vaccinpassen. Om vi inte visat upp oss, vilka vi var och hur man kontaktar oss hade vi försvårat avsevärt för folk att komma vidare med sitt engagemang.

Varför var delar av Motståndsrörelsens medlemmar maskerade?

För att vi ansåg att det fanns en stor risk att det skulle uppstå konfrontationer med polis eller andra mötesstörare och att vi då ville förenkla för våra aktivister att kunna delta i försvaret av demonstrationen utan att behöva oroa sig lika mycket över eventuella rättsliga konsekvenser av det. Nu blev det en väldigt lugn och fin tillställning och vi var maskerade i onödan, men det kändes bättre att ta det säkra före det osäkra.

Titel:Varför deltog Motståndsrörelsen på demonstrationen mot vaccinpass igår? Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2022-01-23 Uppdaterad:2022-02-01

Läs också: