1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Förföljer Motståndsrörelsen judar eller andra folkgrupper?

Med anledning av medieskriverier och lagförslag uttalar sig här organisationens ledare Simon Lindberg gällande denna fråga.

Under åren har flertalet misslyckade försök gjorts av systemet att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen som organisation eller olika delar av vår verksamhet. Försöken har misslyckats eftersom de ansetts lagvidriga och vi har istället kunnat fira seger efter seger i rättegångssalarna.

2019 tillsatte Regeringen därför en arbetsgrupp som skulle utröna hur man på bästa vis skulle gå till väga för att lyckas med detta och förra året presenterade Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer sitt resultat; ett förslag om att rasistiska organisationer som ägnar sig åt ”förföljelser av folkgrupper baserat på etniskt ursprung, hudfärg eller ras” ska kunna förbjudas och att samröre med dessa ska kunna ge upp till två års fängelse.

Experter till både höger och vänster sågade dock förslaget. Enligt vänner av yttrandefrihet var det rättsvidrigt och enligt fiender till det fria ordet var det allt för snävt så att ingen skulle kunna fällas för detta ändå. Det finns ju nämligen inte några grupperingar verksamma i Sverige som sysslar med någon sådan förföljelse av några folkgrupper.

Men, vad händer om media tillsammans med någon avhoppad förrädare skapar en sådan halmgubbe? Kan man då lyckas förbjuda Nordiska motståndsrörelsen?

För mig och många andra känns det som att det är vad man försöker med när man låter Jimmy Thunlind uttala sig om vapen hit och dit, att vi ”på sätt och vis” är terrorister och att vi även skulle haft ansvar för tidigare begångna dåd av ex-medlemmar som exempelvis när bomber användes mot ett par flyktingboenden i Göteborg 2017. Ett fall där till och med åklagaren var tydlig med att klargöra att det inte fanns några kopplingar till oss.

Citatet kommer från en artikel i DN och där får vi också veta att Anna är ett fingerat namn.

Liknande känslor får jag när Niklas Orrenius i DN skriver om en påstådd anonym judinna i Norrköping som får uttala att Motståndsrörelsen är ”efter oss hela tiden” och att hon fått sin bil vandaliserad nio gånger med anledning av att ”De hatar mig. De hatar mina barn. De vill gasa oss.”

Hur hon vet att det är Motståndsrörelsen som ligger bakom det utan att organisationen på något vis tagit det på sig, var hon får hatet och gasen ifrån, och varför hon ens känner att hon behöver vara anonym om hennes påstådda förföljare ändå redan vet vem hon är, blir saker som nog inte någon annan än Orrenius kan besvara.

Men om då:

  • En öppet nationalsocialistisk (och därmed ideologiskt rasistisk enligt etablissemanget) organisation som Nordiska motståndsrörelsen,
  • är tungt beväpnad, terroristisk och offensivt våldsam (enligt Thunlind)
  • och är efter och ger sig på enskilda judar hela tiden enkom för att de ingår i gruppen judar (enligt Norrköpings-judinnan i DN).

Har man inte då uppfyllt kriteriet för att kunna förbjudas enligt förslaget från Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer?

Det är i varje fall ett inte alls otänkbart scenario att någon åklagare som önskar göra karriär genom att hora ut sig för systemet kommer försöka göra gällande detta eller något liknande i en framtida rättegång.

Gällande de två första punkterna har vi resonerat flera gånger tidigare i både podd- och artikelform, varför jag i denna artikel istället ska fokusera på att bemöta den sista.

Bör då Nordiska motståndsrörelsen förbjudas? Förföljer vi judar eller andra folkgrupper?

Nej, självklart bör vi inte det, för givetvis gör vi inte det.

För att kunna anses förfölja en folkgrupp måste man ha förföljt individer ur gruppen. Förföljelsen i fråga måste också innefatta våld och hot som baserar sig på grupptillhörigheten, annars kan det omöjligt räknas som rasistisk förföljelse av en folkgrupp.

För oss är judar, araber, svarta eller vilken etnisk ”minoritetsgrupp” du nu än vill, totalt ointressanta som individer. Det är i grupp, i tiotusentals och än värre i miljoner, de utgör ett hot mot vår ras om de befinner sig inom Nordens gränser. Vi hatar ingen individ enkom med anledning av vart denne ursprungligen kommer ifrån – vi är däremot oerhört bekymrade över vilka konsekvenser det kan ge för de nordiska folkens överlevnad, frihet och välmående när miljoner rasfrämlingar invaderar våra gränser.

Dessa främlingar kan även vara farliga i något mindre antal om de är resursstarka (genom exempelvis ägande av banker och media) och organiserar sig med klart uppsåt att använda sin makt för att främja sina egna genom att angripa och ta från vårt folk, men det rör sig då fortfarande för det första om intressemässigt organiserade grupper och inte slumpmässiga individer som tillsammans utgör en grupp och för det andra inte om någon oskyldig grupp utan om sådana som alltså agerar mot oss.

Individer blir våra fiender först när de agerat fientligt mot oss och vår sak och i det läget spelar det absolut ingen som helst roll om de är judiska, svarta och homofila kvinnor eller asatroende, vita och heterosexuella män. Vi kommer hata de precis lika mycket ändå på grund av deras illasinnade gärningar, inte med anledning av deras biologi.

Svarta pedofiler är inte värre än vita och jag känner extremt mycket mer hat mot Jimmy Thunlind eller Niklas Orrenius än vad jag någonsin skulle kunna göra mot en slumpmässig rasfrämling eller homofil som inte gjort mig eller det jag tror på något ont.

Vi förföljer alltså inte någon på grund av deras etniska ursprung, hudfärg eller ras. Inte ens judinnor i Norrköping.

Titel:Förföljer Motståndsrörelsen judar eller andra folkgrupper? Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2022-02-18 Uppdaterad:2022-02-20

Läs också: