1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Hur blir man nationell? – utdrag ur Min kamp

I denna artikel kommer Lukas Lindgren att besvara rubrikens frågeställning och förklara Adolf Hitlers syn på begreppet "nationalisering".

Nationell blir man genom ”nationalisering”

Hitler inleder ämnet med en frågeställning. Han frågar sig hur många som verkligen har tänkt över uppkomsten av sin nationalism. De flesta nationella vet troligen redan vad som skiljer dem åt gentemot andra som inte har samma syn på världen. Hur deras egen syn på världen kom till kan dock i många fall vara ett mysterium.

Han fortsätter med ett försök till förklaring över denna framväxt. Efter en tids resonerande kommer Hitler fram till att nationalismen har sitt ursprung i kännedomen över ens eget folk och land. Med kännedom menas allt ifrån landets konst och kultur till individens barndomsminnen. Kännedomen måste i detta fall vara allomfattande och inkludera landets och folkets storhet i alla tänkbara områden.

Det som gör just kännedomen över ens folk och land så otroligt viktigt enligt författaren är att denna kännedom leder till något större. Den leder till att den berörda får en stark känsla av stolthet. Det är sedan ur denna stolthet som kärleken samt viljan att kämpa växer fram och blir en förhoppningsvis bestående del av en människas väsen.

Frågan om ett folks ”nationalisering” är samtidigt i främsta rummet en fråga om sunda sociala förhållanden som grundval för individens uppfostran. För endast den, som genom uppfostran och skola lär känna det egna fäderneslandets kulturella, ekonomiska, men framför allt politiska storhet, kan och ska också känna den inre stoltheten att få lov att räkna sig som en av detta folk. Och kämpa kan jag endast för något, som jag älskar, endast älska vad jag högaktar, och högakta det, jag åtminstone känner till.

Hitler, 2020, s. 41

Kännedomens ursprung

Enligt citatet ovan anses kännedomen i de flesta fall ha sitt ursprung i uppfostran och tidig skolning. Trots detta skriver inte Hitler att det är omöjligt att bli nationell under senare år, då det är någonting som många har sett exempel på.

Att bli nationell under sin barn- och ungdomstid är dock ingenting som händer alla. ”Nationaliseringen” av en arier kan i många fall korrumperas. Detta är någonting som händer konstant i dagens Norden på uppdrag av vårt folks största fiender. Baserat på nedanstående citat var detta vanligt förekommande även när Adolf Hitler levde.

Till de negativa underlåtenhetssynderna kommer emellertid hos oss även det positiva förstörandet av det lilla, som den enskilde lyckas få lära sig i skolan. De råttor, som åstadkommer vårt folks politiska förgiftning, gnager också ut detta lilla ur den stora massans hjärta och minne, såvida inte nöd och elände redan gjort det

Hitler, 2020, s. 39

Borgerlig eller nationalsocialistisk ”nationalisering”

På vanligt Hitlermanér ger författaren också en känga till de så kallade ”borgarna”. Detta då de är väldigt missförstående och allmänt okunniga i hur ”nationalisering” går till och på vilket sätt det påverkar människor. I grund och botten handlar denna okunskap om att borgarna, likt nationalsocialisterna också vill att folket ska känna stolthet.

Detta är i sig inget problem utan problemet tillkommer senare. Det är när de ska sprida den kännedom som behövs för att stolthet ska uppkomma ett fatalt misstag görs. Hitler beskriver hur borgarna förlitar sig på främmande och destruktiva medel när folket ska få kännedom över sitt land. Detta resulterar bara i en likgiltighet samt total brist på anständighet och moral hos folket.

Precis som om filmidioti, smutstidningar och liknande företeelser skulle kunna lägga grunden för kännedomen om fosterländsk storhet, och det alldeles bortsett från de enskilda individernas föregående uppfostran.

Hitler, 2020, s. 41

Källförteckning

Hitler, A. (2020). Min kamp (första upplagan s. 38-41). Greenpilled förlag

Titel:Hur blir man nationell? – utdrag ur Min kamp Författad av:Lukas Lindgren Publicerad:2022-03-18 Uppdaterad:2022-03-28

Läs också: