1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Banderollaktion och planeringsmöte i Näste 5

I ett blåsigt Dalarna propagerade nästet för ett stopp av folkutbytet. Efteråt hölls ett kampgruppsmöte,

Lördagen den 26:e mars begav sig nästets aktivister till en bro strax utanför Falun för att genomföra en banderollaktion. Den första delen av dagen bjöd på ett väldigt blåsigt väder och en i blåsten värmande vårsol. Dagen till ära var det även en hel del bilister ute på vägarna. Detta ledde till att motståndsmännen fick uppleva en del uppvisad positivitet från nyligen nämnda bilister. Ett antal fotgängare närmade sig också aktivisterna under aktionens gång. Under dessa närmanden diskuterades världsliga bekymmer av flera olika politiska slag.

Dagens paroll var tämligen simpel. En banderoll med två riksrunor som omslöt orden ”Stoppa folkutbytet” hölls upp av aktivitetens deltagare. Trots banderollens enkelhet har orden stor betydelse. I ett utdrag ur Nordiska motståndsrörelsens politiska program ”Vår väg” beskrivs folkutbytet på följande sätt;

Vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp. Mot detta finns många hot, varav det mest alarmerande och akuta idag är den massinvandring av rasfrämmande människor som sker till Norden. Detta i kombination med lägre födelsetal bland nordiska kvinnor än invandrade och det faktum att även de invandrade främlingarna ibland skaffar barn med nordiska kvinnor och män gör att den etniskt nordiska populationen minskar allt mer i relation till den utomnordiska. I klarspråk innebär den så kallade mångkulturen och massinvandringen fysisk undanträngning och folkmord på Nordens befolkning.

Vår väg, 2017, s. 8

Efter att banderollaktionen avslutats samlades aktivisterna hemma hos en kamrat. Dagens andra del bestod av ett kampgruppsmöte där en hel del behövde redas ut. Ett kampår är väldigt långt och innehåller flera olika typer av aktiviteter som ett näste måste genomföra. Förutom genomförandet måste även planerandet av nya, samt reflekterandet över gamla aktiviteter också avklaras.

När årets närmsta händelser blivit utstuderade och alla på plats fått i sig en rejäl middag hälsade samtliga varandra farväl för att sedan kunna bedriva kampen på annat håll.

Titel:Banderollaktion och planeringsmöte i Näste 5 Författad av:Naste 5 Publicerad:2022-03-28 Uppdaterad:2022-03-29

Läs också: