1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Blixtaktion med tal framför Sandvads asylcenter i Danmark

Motståndsrörelsens aktivister arrangerade en blixtaktion med tal framför asylcentret i Sandvad, som inhyser avvisade kriminella asylsökande.

Aktivister från Nordiska motståndsrörelsen besökte återigen Sandvad, där Röda Korset huserar rasfrämmande asylsökande, som alla är kriminella sedlighetsförbrytare.

Stämningen har länge varit glödhet i staden Sandvad, efter att det framkommit att dess asylcenter ska bebos av kriminella rasfrämlingar dömda för mord och sexualbrott. Lokalinvånarna känner sig särskilt lurade av Röda Korsets hemlighetsmakeri, då regionledaren Tina Lundgaard tidigare försäkrat dem att det här rör sig om flyktingar med ”särskilda behov” – och inte kriminella rasfrämlingar.

Sedan dess har ett medborgarmöte hållits i staden, där den danska Immigrationsstyrelsen, Röda Korset, Vejle kommun och liberalmarxistiska politiker deltog. Här fick danska Immigrationsverket frågan om man kan garantera att inga brottslingar och sedlighetsförbrytare kommer till Sandvad. Men biträdande direktör Grith Poulsen kunde inte lämna någon sådan försäkran. En advokatbyrå gjorde en juridisk bedömning av avtalet, och man kom fram till att sammansättningen av gruppen boende på specialcentret Sandvad inte stämmer överens med vad som stipuleras om den i hyresavtalet mellan danska Immigrationsverket och Vejle kommun – samt att ett helt lokalsamhälle därmed har stöpts om i grunden.

Frustrerade invånare i närområdet har protesterat mot placeringen i deras hemort av rasfrämmande mördare och sexförbrytare, men Integrationsminister Mathias Tesfaye har vägrat att träffa de protesterande. Nordiska motståndsrörelsen har tidigare besökt Sandvad samt fyra andra närliggande orter för att distribuera informationsmaterial. Idag hölls alltså en blixtaktion med tal utanför Sandvads asylcenter.

Utdrag ur talet:

Vi, det vita danska folket, måste skyddas från rasfrämlingars närvaro i vårt samhälle, och skyddas från det folkfientliga politiska system, som varje dag visar förakt för folkets biologiska enhet genom att verka för en ständigt pågående massinvandring och integration av rasfrämlingar – på en väg som leder till det totala befolkningsutbytet.

Vi, vita danskar, med en vit kultur sprungen ur en vit mentalitet och förståelse, vilken härrör från våra inneboende vita moraliska värderingar – vi står inför att bli utbytta och utrotade, där vi på väg mot vår undergång blir andra klassens medborgare i vårt eget land, såvida vi inte kämpar och kräver att främlingarna lämnar landet och ansvariga politiker avkrävs ansvar för sitt agerande. De avvisade rasfrämmande mördarna och sexförbrytarna ska åka hem dit där de kom ifrån. Faktum är att merparten av alla rasfrämlingar i Danmark och övriga nordiska länder måste åka hem!

Bevara Danmark vitt – rasfrämlingarna ska ut!

Titel:Blixtaktion med tal framför Sandvads asylcenter i Danmark Författad av:Redaktionen Publicerad:2022-04-12 Uppdaterad:2022-04-12

Läs också: