1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Offentlig aktivitet vid Eds Countryfest

Aktivister samlades i centralorten Ed i Dals-Eds kommun för att uppmana Edsborna att förkasta folkförrädarnas odåd och istället göra ett revolutionärt val.

Vid lunchtid den 6 augusti möttes kamraterna upp vid en parkeringsplats i närområdet där dagens aktivitet skulle äga rum. Strax därpå delades man upp i två grupper och begav sig till två matvarubutiker för att dela ut flygblad till dess respektive besökare. Det var vackert väder och mycket turister cirkulerade i tätortens centrum, flera nyfikna konsumenter och förbipasserande tog sig tid att tala med aktivisterna och mottog propagandan.

Samuel Johansson, andre kandidaten näst efter Riksrådsmedlemmen Fredrik Vejdeland att ställa upp i Munkedals kommunval, gladdes åt att få språkas vid med folket även i denna bygd.

Stämningen förehöll sig god vid aktivitetens två första anhalter, bortsett från en mindre malör som uppstod vid ett av varuhusen då en förmäten rasfrämling fick för sig att spruta vatten med sin Loka-flaska mot de närvarande motståndsmännen. Överträdelsen tillrättavisades omedelbart och rasfrämlingen avlägsnade sig med raska steg från platsen. Efter cirka en timme hade båda grupperna delat ut rikligt med flygblad, kamraterna bestämde sig då för att församlas och bege sig vidare till den nationellt bemärkta pågående countryfestivalen, Eds Countryfest.

Aktivistskaran mötte många glada countryentusiaster på vägen till festivalen.

Väl framme vid festivalområdets entré ställde aktivisterna upp med den ansedda kampanjbanderollen från Näste 2 – ”Nordisk Kvinnofrid” för att väcka uppmärksamhet och nyfikenhet bland besökarna till eventet. Även här hölls trevliga samtal med flertalet gäster till evenemanget och flygblad började delas ut på nytt.

Dock uppskattades motståndsmännens närvaro inte lika mycket av festivalens anlitade ordningsvakter som av de flesta gästerna. Varpå dessa kände sig högst nödgade att tillkalla polis, trots att inte någon som helst form av turbulens hade uppstått sedan aktivisterna anlänt till platsen.

Systemets lakejer i blått bedriver sina vardagliga trakasserier gentemot etablissemangets enda vitala opposition.

Av okänt motiv upprättades en anmälan om brott mot ordningslagen. Trots detta höll kamraterna sin position under en längre tid för att sedan ta sig tillbaka in till centrum. De resterande flygblad som kvarstod delades ut innan man började packa ihop och ta sig tillbaka till samlingsplatsen. Oaktat ordningsmaktens enfaldiga provokation, sammanställdes aktiviteten som lyckad innan kamraterna tackade av varandra och begav sig hemåt.

Kämpa du också för vårt folks överlevnad – Ansök till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Offentlig aktivitet vid Eds Countryfest Författad av:Naste 2 Publicerad:2022-08-10 Uppdaterad:2022-08-11

Läs också: