1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Tankens kraft – möte och föredrag i Näste 5

Pär Öberg gästade nästets månadsmöte för att ge deltagarna kunskap och inspiration kring ämnet självkänsla.

Söndagen den 14 augusti valde nästets medlemmar att samlas för det månatliga mötet som är rutin i organisationen. Efter ankomst och en liten stunds mingel hälsades deltagarna välkomna och mötet påbörjades. Mötet bestod till en början av allmän information som syftade till att ge åhöraren en tydlig bild av hur läget ser ut i nästet. Däribland hur nästet kan komma att påverkas av den situation som råder i världen just nu.

Efter detta togs det en paus för att fylla på med lite lunch så att de inblandade skulle få energi till mötets andra del. Denna senare del bestod av att medlems- och kampgruppen gjorde separata planeringar inför framtida aktiviteter och projekt. Efter att månadsmötet meddelats avslutat började deltagarna att iordningställa lokalen inför det föredrag som stod på agendan och nu mötte också ett par sympatisörer upp.

Föredraget som sedan gick av stapeln handlade som tidigare nämnt om ämnet självkänsla och dess kringliggande begrepp. Föredraget i sig var väldigt praktiskt och gick genom många viktiga saker. Folk anslutna till eller sympatiserande med organisationen fick goda råd om hur man skyddar sitt psyke mot det liberalmarxistiska världsherraväldet.

Till en början förklarade Pär Öberg skillnaden mellan självkänsla och självförtroende samt vad båda orden innebär. Han gick sedan in på hur dålig självkänsla uppstår men även yttrar sig ur både ett nationalsocialistiskt och allmänt perspektiv. Den första delen av föredraget avslutades sedan med lite information angående hur man bäst råder bot på denna dålig självkänsla.

Under andra delen så redogjordes det över Carl Gustav Jungs person och läror. Lyssnarna fick en överblick över hans mest kända tankar och en liten insyn i psykiatrikerns liv. Som avslutning hölls en intressant frågestund där en engagerad publik fick föredragshållaren att svara på en rad olika frågor.

Dagordningen hade vid det här laget nått sitt slut. När väl föredraget var meddelat avslutat började medlemmarna iordningställa lokalen, förhoppningsvis i början på en resa mot ytterligare stärkt självkänsla.

Titel:Tankens kraft – möte och föredrag i Näste 5 Författad av:Naste 5 Publicerad:2022-08-19 Uppdaterad:2022-08-19

Läs också: