1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Valslutkamp i Munkedal

Här följer en sammanfattande artikel av den sista valhelgens offentliga aktivism och seminarium i Näste 2.

Efter en idog vardagsvecka av offentlig revolutionär opinionsbildning där bland annat valfoldrar delats ut i stora mängder till Munkedals-borna samlades kamraterna på lördagsförmiddagen på torget strax utanför Munkedals kommunhus.

Dagen till ära hade man tagit ut specialflygblad för att inbjuda lokalbefolkningen till det stundande turnéföredraget om folkutbytet med Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg.

Efter cirka 2 timmars flygbladsutdelning begav sig aktivisterna i samråd med flera intresserade icke-anslutna individer till lokalen där föreläsningen skulle äga rum.

Föreläsningen som handlade om det oåterkalleliga folkutbytet förlöpte väl där också en fikapaus avhölls halvvägs där åhörarna bjöds på kaffe och hembakt. När föredraget var till ända tackades Lindberg för sitt föredrag av deltagarna med klangfulla applåder. Likväl resulterade föreläsningen i nya medlemsansökningar.

Efter Lindbergs föredrag höll Samuel Johansson en kort presentation av den politik Nordiska motståndsrörelsen hade önskat driva i Munkedals kommun om de fick möjligheten.
Simon Lindberg tillsammans med Nordiska motståndsrörelsens kandidater i Munkedals kommunval. Förste kandidat, Riksrådsmedlemmen Fredrik Vejdeland och andre kandidat, Samuel Johansson.

Dagen avslutades med en frågestund till Lindberg, Vejdeland och Johansson.

Söndagen därpå anordnade kamraterna en offentlig aktivitet i form av flygbladsutdelning och torgmöte med inbjudan till diskussion efter de två anförandena som skulle hållas.

Dagens förste talare var Samuel Johansson. Johansson framförde i sitt tal sina visioner för Munkedal samt vilka motioner han skulle sträva efter att genomföra om han blev invald i kommunalfullmäktige.

Rösta mot korruptionen! Nej till: Utomeuropeisk invandring, gängkrig och brinnande städer, import av varor vi själva producerar, NATO och andra överstatliga pakter och exploatering av djur och natur – Ett revolutionärt val.
Rakryggade aktivister uniformerade i organisationens färger.

Nästa anförande hölls av Fredrik Vejdeland. Vejdeland förmedlade likväl vad han önskade åstadkomma om han blev invald i kommunfullmäktige och riksdagen. Jämväl förklarade Vejdeland varför en röst på 8-klövern är ett fullkomligt slöseri. Detta med motiveringen att samtliga av dessa partier inte verkar för vad som är bäst för oss etniska svenskar.

Då Sverigedemokraterna har ett starkt fäste och inflytande inom Munkedals kommun, uppmanade Vejdeland Munkedalborna att förkasta även dessa folkförrädare och istället ansluta sig till vår kamp mot det rådande folkfientliga systemet.

Då anförandena var till ända hölls flera intressanta och trevliga diskussioner med flera individer som önskade Motståndsrörelsens representanter välgång i de båda kommande valen samt att somliga av dessa angav att de ämnade ansöka om medlemskap i organisationen.

Så småningom avslutades aktiviteterna och samtliga kamrater tackade varandra för ett mycket väl utfört kamparbete under valtiden och såg fram emot kommande inbjudande offentliga aktiviteter. Detta då Nordiska motståndsrörelsen till skillnad från de övriga pompösa och försoffade etablerade partierna, bedriver radikal revolutionär aktivism 365 dagar om året!

Gör det enda sunda och revolutionära valet – ansök till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Valslutkamp i Munkedal Författad av:Naste 2 Publicerad:2022-09-21 Uppdaterad:2022-09-24

Läs också: