1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte i Näste 7

Söndagen den 13 november befann sig nästeschefen, gruppchefer, aktivister och medlemmar på hemlig ort i Småland för att avhandla månadens möte.

Efter kamraterna hälsat på varandra fastslogs dagordningen av nästeschefen och man började med att läsa igenom den nationalsocialistiska värdegrunden ur Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen, främst för nytillkomna medlemmar, men även gamla medlemmar fick såklart möjlighet att återförfriska minnet.

Man pratade bland annat om vikten av att vara ödmjuk och varför en narcissistisk chef kan vara förödande för en grupp, man pratade om lojalitet och styrkan i en grupp där man vet att man helt och hållet kan lita på att alla medlemmar ställer upp för en i varje läge.

Enskilda möten var punkt nummer två på dagordningen samtidigt som en del andra uppgifter utfördes, som till exempel en genomgång av nästets IT-teknik för de nya medlemmarna.

Sedan inmundigades en välsmakande finsk korvsoppa som kökspersonalen tillagat under tiden, och efter detta påbörjade man månadsmötet där man gick igenom oktober månads aktiviteter och diskuterade vad som gått bra och vad som kan förbättras. Man diskuterade bland annat demonstrationen i Oslo, som flera av nästets aktivister deltog på och man gick även igenom torgmötet i Växjö som ägde rum dagen innan månadsmötet.

Till sist planerades november och december månads aktiviteter och sedan avslutades mötet och man delade ut propaganda till samtliga kamrater som var i behov av påfyllning.

Titel:Månadsmöte i Näste 7 Författad av:Naste 7 Publicerad:2022-11-17 Uppdaterad:2022-11-17

Läs också: