1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Rikstäckande avfallsaktion i Danmark

Skräp från hela landet plockades upp från naturen och levererades till berörda ansvariga.

Förra veckan genomförde Nordiska motståndsrörelsens danska gren en landsomfattande städning i naturen. Samtliga av de danska nästena var engagerade i aktiviteten som genomfördes med det ansvar för naturen som beskrivs i punkt 6 av Motståndsrörelsens politiska program Vår väg.

Kampgrupper samlades i utvalda områden över hela landet, där de plockade sopor och skräp som oansvariga människor slängt i naturen på stränderna, i skogarna, längs vägarna och i städerna. Matavfall, plastförpackningar, leksaker, olika omslag och cigarettfimpar dominerade innehållet i säckarna när dagen var över.

Två medlemmar med fingerfärdighet för sopinsamling.

Då det åligger landets politiker att föra en ansvarsfull politik som säkerställer ett hållbart samhälle, där framåtskridandet inte sker på bekostnad av en nedprioriterad natur i förfall, så lämnade Nordiska motståndsrörelsen över det insamlade avfallet till de verkligt ansvariga. Leverans har utförts till såväl kommunhus som till politikers privata bostäder. Motståndsrörelsen accepterar inte att vår natur nedprioriteras av odugliga yrkespolitiker som värderar sin egen karriär högre än denna vår gemensamma mest värdefulla arvedel.

Nordiska motståndsrörelsen är det enda politiska alternativet som med beslutsamhet kommer att kämpa för en ren natur och föra en hållbar miljöpolitik.

Här överlämnar aktivister från danska Näste 2 ett lass med skräp till ansvariga politiker:

Nästföljande morgon kunde dessa politiker börja sortera det avfall som aktivisterna levererat till dem.

Här har aktivister från danska Näste 1 levererat sopor till en av de ansvariga politikernas bostad:

Denne politiker gynnades av hemleverans ända fram till sin ytterdörr.

Vi nationalsocialister inser att människan är en del av naturen och därför också måste leva i enlighet med den och följa dess lagar. Nordiska motståndsrörelsen är det enda politiska alternativ i Norden som verkligen på allvar värnar naturen – även när det kommer till biologisk mångfald för människan. Nationalsocialismens naturfrämjande värden måste på sikt spridas i världen och radikalt ersätta det parasitära synsätt som människan har till naturen. Utan den nationalsocialistiska synen på människan som en del av naturen, med ett särskilt ansvar att vårda den, kommer mänskligheten gå under.

Vår väg, punkt 6


Titel:Rikstäckande avfallsaktion i Danmark Författad av:Redaktionen Publicerad:2023-04-22 Uppdaterad:2023-04-22

Läs också: