1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Nej till integration med det judiskt-amerikanska imperiet

Skribenten Russleman redogör här för sina tankar kring Nato och varför ett medlemskap i Nato innebär en integration med ett judiskt-amerikanskt imperium.

Ursprungligen publicerad på Nordfront.se.

Något som har blivit bevisat en gång för alla sedan konflikten i Ukraina startade och som inte kan betonas nog är Natos sanna natur och våra europeiska staters verkliga förhållande till det sionistiska ockupationsregimen i Washington D.C. Nato presenteras i lögnmedierna som en jämbördig allians av frivilliga, men detta påstående är idag löjligt med tanke på det otal händelser som har ägt rum sedan den 24 februari 2022.

I verkligheten utgör Nato ett ramverk för ett system av militära protektorat under det judiskt-amerikanska imperiet, ett imperium som nu genomgår en dramatisk centraliseringsprocess. För en historisk jämförelse skulle jag ta fram det deliska sjöförbundet, en allians etablerad av grekiska stadsstater år 477 f.Kr. Ursprungligen en allians av jämlika under ledning av Athen som var tänkt att fungera som en motvikt till persiska riket, förvandlades alliansen gradvis till ett atenskt imperium där de andra stadsstaterna minskades till ekonomiskt utnyttjade vasaller.

Den historiska jämförelsen är emellertid begränsad eftersom det deliska sjöförbundet aldrig blev nära så tyranniskt och ingripande som det judiskt-amerikanska imperiet. Atenarna ville bara ha pengar. USA, genom sin kulturella dominans och nätverk av otaliga icke-statliga organisationer, påtvingar sina klientstater ett anti-vit totalitärt system som är fullständigt avskyvärt för de flesta människor.

Anledningen till att detta inte är uppenbart för alla är emellertid att det judiskt-amerikanska imperiet är nästan unikt i mänsklighetens historia, utan någon klar historisk analogi (man kan argumentera för det brittiska imperiet eller det osmanska riket, men det ligger utanför fokuset för denna artikel). På sätt och vis kan man säga att det handlar om två imperier som samarbetar inom olika områden: Ett militärt och politiskt imperium i form av Nato och politiska överenskommelser mellan USA och dess klientstater, och ett kommersiellt kapitalistiskt imperium, BlackRock, Wall Street. Som ett par siamesiska tvillingar arbetar de med olika händer och med olika medel, men mot samma mål.

Mellan dem, och med ansvaret för att driva det judiskt-amerikanska imperiets agenda på marknivå, existerar icke-statliga organisationer (NGO), där George Soros ”Open Society Foundations” skulle vara det mest kända namnet för de flesta, men denna organisation utgör i slutändan bara ett kugghjul i den gigantiska judiskt-amerikanska maskinen.

Varför benämner jag denna struktur det judiskt-amerikanska imperiet? Jo, ”judiskt” eftersom det på toppen av det existerar ett absurt oproportionerligt antal judar, från Antony Blinken, Victoria Nuland, Larry Fink, Jonathan Greenblatt, Mark Zuckerberg, eftersom lögnen om Förintelsen utgör den grundläggande moraliska myten som detta system hänvisar till för sin legitimitet och eftersom man alltid kan förutspå vad detta system kommer att göra genom att enbart se var de kollektiva judiska intressena ligger, vare sig det gäller sionism och krig för Israel, censur av även den mildaste formen av kritik mot judar, främjandet av judiska kulturvärderingar, och så vidare. Vidare säger jag ”amerikanskt” eftersom USA:s minskande, men fortfarande betydande ekonomiska och militära makt utgör den främsta drivkraften bakom detta system och kan betraktas som imperiets kärnterritorium.

Och med denna förståelse av den politiska situationen i ”västvärlden” (en mycket mer vag beskrivning av samma system) kan man dra slutsatser om de verkliga motiven bakom Sveriges och Finlands anslutning till Nato. Detta handlar inte om ett beslut i nationellt självintresse, eftersom det är svårt att argumentera för att den diplomatiska autonomi som offras och den helt onödiga antagoniseringen av Ryssland som följer som en konsekvens uppväger mycket tvivelaktiga löften om amerikansk militärskydd, med tanke på att Nordfront flera gånger har påpekat att Natos artikel 5 är mycket vagt formulerad. Det handlar förmodligen inte heller om att faktiskt sätta press på Ryssland, eftersom man kan argumentera för att Sverige och Finland under en längre tid redan har varit de facto Nato-allierade, och deras anslutning bara förenklar eventuell rysk militärstrategi i regionen, eftersom man inte längre behöver ta hänsyn till tillsynes ”neutrala” länder.

Nej, det primära målet bakom anslutningen till Nato är att ytterligare formalisera Sverige och Finland som provinser i det judiskt-amerikanska imperiet genom att kasta på juridiska bojor som skulle hindra till och med den mest utspädda populistregeringen i framtiden från att utöva någon form av nationell suveränitet. Detta blir allt mer nödvändigt eftersom den judiskt-amerikanska mjuka makten försvagas i takt med att ”wokeismen” (anti-vithet + homo-lobbyn) underminerar dess kulturella hegemoni. Och våra egna eliter är mer än villiga att gå med på detta, eftersom de betraktar sin egen legitimitet som fundamentalt kopplad till myten om andra världskriget, efterkrigstidens ordning och det judiskt-amerikanska systemet. De kan inte existera utan det och kommer därmed att skydda det till den bittra slutet och gå ned med skeppet innan de släpper rodret.

Det samma kan sägas om de tidigare fyra nationerna i Östeuropa i efterdyningarna av Sovjetunionens fall, som nu är på väg att göra sig till det judiskt-amerikanska imperiets utposter. I åratal har östeuropeiska nationalister svurit för skeptiker som mig själv i väst att de kan närma sig USA militärt och ekonomiskt utan att känna konsekvenserna av den antinationella förräderi som detta alltid medför. Dessa påståenden låter ihåligare än någonsin, eftersom Polens konservativa regering i tysthet har genomfört en radikal ökning av rasfrämmande ekonomiska migranter under de senaste åren, en tidsperiod som sammanfaller med Polens orientering mot det judiskt-amerikanska imperiet. Estland antog samkönade äktenskap i juni, trots massiva demonstrationer mot lagändringen.

Och slutligen i Finland, Natos nyaste medlem, har det den senaste veckan startat en kampanj för att få valt in den som bara kan kallas en fanatiskt pro-amerikansk femtekolonnist känd som Mika Aaltola till president år 2024. Han är direktör för ”Finnish Institute of International Affairs” (FIIA), en NGO som enligt en finsk bekant till mig har beskrivits som ett ”avdelningskontor för Nato” innan Finland formellt anslöt sig till organisationen. Dessutom har Aaltola själv berättat att han frivilligt arbetade för George H. W. Bushs omvalskampanj 1992. Med tanke på Aaltolas position, politiska åsikter och hans koppling till Bush Sr., en tidigare CIA-direktör, påstår jag att det inte är paranoidt att överväga möjligheten att han är en CIA-resurs.

Allt detta bleknar dock i jämförelse med hur det judiskt-amerikanska imperiet har arbetat för att direkt undergräva Europa sedan början av Ukraina-krisen. För bara en månad sedan publicerade Jospeh Jordan en artikel där han argumenterade för att USA hade en framträdande roll i att uppvigla de anti-vita rasupploppen som härjade i hela Frankrike. Oavsett vem som utförde handlingen är det liten tvivel om att det var Vita huset som till slut gav klartecken för sprängningen av Nord Stream 2. Resultatet av detta, tillsammans med förlusten av billig energi från rysk gas, har lett till att uttrycket ”tysk avindustrialisering” har blivit vardagligt i konventionella medier, och USA utnyttjar situationen direkt genom att locka tyska företag med generösa subventioner, en politik som har mycket gemensamt med den ökända Morgenthau-planen. Är det så här man behandlar likvärdiga allierade? Nej, detta är hur man behandlar imperiella vasaller som man känner att man har total äganderätt över.

Och det är därför integrering med det judiskt-amerikanska imperiet är helt oacceptabelt för varje principfast europeisk nationalist, för att inte tala om nationalsocialist. Det är liktydigt med ekonomisk nyliberalism, massinvandring, kulturell dekadens av den mest avskyvärda arten, atomisering, och reduktionen av individen till en ekonomisk enhet. För att sammanfatta: Förstörelsen av alla aspekter av nationell identitet till förmån för skapandet av en omänsklig ekonomisk zon.

Krigen i Ukraina har inte förändrat något alls. Integrering med det judiskt-amerikanska imperiet måste motarbetas i alla former, inte bara för nationell suveränitet, utan för vår överlevnad som ett folk. Endast ett enat Norden som står fritt att agera med autonomi för vår nordiska familjs bästa kan garantera detta i den osäkra framtid vi går in i. Inget annat är acceptabelt.

/ Russleman

Titel:Nej till integration med det judiskt-amerikanska imperiet Författad av:Redaktionen Publicerad:2023-09-05 Uppdaterad:2023-09-05

Läs också: