1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Frågor och svar om Motståndsrörelsens ställningstagande mot Israel

Efter att organisationen officiellt gick ut till stöd för offensiven mot Israel har flera människor hört av sig. De flesta har visat sitt stöd, men andra har haft kritiska frågor till oss och våra företrädare.

Vårt syfte med denna artikel är inte att hetsa mot någon folkgrupp och den lättkränkte läsaren bör bära med sig följande citat ur Nordiska motståndsrörelsens politiska program Vår väg:

Även icke-judar ingår i den globala sionistiska eliten av religiösa eller egoistiska motiv. Det bör här påpekas att inte alla judar är sionister och att det till och med finns de av dem som går mot den sionistiska maktsträvan.

Varför ska jag som svensk ens bry mig om konflikten i Israel?

Sionismens främsta mål är att ge makt åt judarna på andra folks bekostnad. Judarnas allra tydligaste och heligaste symbol idag, och därmed sionisternas högborg, är staten Israel.

I Vår väg går det att läsa följande:

De globala sionisternas mål idag är inte enbart att främja staten Israel utan också att verka långsiktigt för instabilitet i alla nationer som skulle kunna bli ett hot mot deras maktstruktur. Detta innefattar inte minst de etniskt homogena västländerna. Samtliga globala sionister verkar därmed för mångkultur och massinvandring, men också för andra samhällsupplösande tendenser såsom liberalism och normupplösande kulturmarxism.

Enligt judarnas heliga skrifter utgör de guds utvalda folk med den gudomliga rätten till världsherravälde. Andra folkslag på planeten, palestinier såväl som svenskar, är bara skapta för att vara judarnas slavar. Sionisterna arbetar aktivt med att försöka realisera dessa dogmatiska mål.

Vi kan vidare läsa i Vår väg om dessa sionister:

Hela den globala monetära infrastrukturen i världen kontrolleras av ett relativt fåtal personer. Dessa personer är på inget sätt folkvalda, deras makt går i arv och de ser till att hålla kvar denna makt till varje pris inom samma maktsfär. Man kan enkelt säga att vår värld kontrolleras av dolda makthavare som vi inte har valt och som inte vill oss väl. Som bäst ser de oss som ett slags slavar i deras världsordning.

Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delarna av världens penningaflöden och skapande av krediter har de kunnat köpa allt som ger reell makt. Ett led i dessa hänsynslösa maktintressen är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över stor krigspotential och massmedia.

Även i Sverige och Norden kontrolleras en betydande del av media, finans och politik av sionister. Sionister vars roll i förgörandet av vårt land inte nog kan understrykas. Även om dessa sionister själva bor i de nordiska länderna är det ändå tämligen problemfritt för dessa att kunna förgöra vår nation inifrån, när de samtidigt har ett Israel de kan fly till om läget blir allt för illa här.

Att stå upp för palestiniernas kamp mot sionismen handlar om att ge stöd till vår fiendes fiende lika mycket som det handlar om att uppvisa sympati för ett annat folk som sionisterna mer öppet och drastiskt försöker underkuva än vårt eget.

Att stå upp för palestiniernas kamp mot sionismen handlar om att ge stöd till vår fiendes fiende lika mycket som det handlar om att uppvisa sympati för ett annat folk som sionisterna mer öppet och drastiskt försöker underkuva än vårt eget.

Varför tar ni ställning för Palestina, men inte för Ukraina?

I det tragiska brödrakriget mellan Ryssland och Ukraina är det inte lika enkelt att identifiera vilka som är de onda och vilka som är de goda. Det dör vita människor på bägge sidor och det finns med största sannolikhet sionister som hejar på bägge läger. Vi har med anledning av detta valt att aktivt och tydligt ta ställning såväl mot Nato som för det ukrainska och ryska folket – men inte villkorslöst för den ukrainska eller ryska staten.

När det kommer till Palestina och Israel är läget dock betydligt enklare – ett av sionisterna ockuperat och fördrivet folk eller sionisternas egna högborg?! Givetvis står vi i detta valet upp för de förstnämnda.

Vidare skulle fred kunna uppstå i Mellanöstern om Israel förgjordes, och då hade vi dels haft färre flyktingar hit till Sverige, liksom att flera av de araber som nu bor här enklare hade kunnat flytta hem igen.

Attackerna på Israel var ju oprovocerade och civila mördas på löpande band!?

Det har troligtvis aldrig någonsin i världshistorien provocerats fram ett angrepp så mycket som i detta fall. Ända sedan Israels grundande år 1948 har de med våld fördrivit palestinierna och tryckt undan dessa och hundratusentals palestinier har dött – de allra flesta civila och många kvinnor och barn.

Hela anfallet från Palestina är dessutom en direkt hämnd för att Israel oprovocerat förstört en uråldrig och helig moské. Bara tidigare i år har 167 palestinier mördats av Israel – en upptrappning av våldet sedan 2022.

Det lilla som finns kvar av Palestina i färgen orange.

För den som vill ha mer bakgrundsinformation rekommenderas artikeln Sammanfattning av tre dagars krigNordfront.

Är det inte muslimer som rånar, våldtar och mördar svenskar i Sverige? Hur kan ni stå på deras sida?

Nej, det är rasfrämlingar, där säkert flera är framförallt sekulära muslimer, men där det också finns kristna och ateister, som är överrepresenterade när det kommer till rån, våldtäkter och mord i Sverige. Vi har inget emot araber och afrikaner så länge de befinner sig i Mellanöstern eller Afrika – vi är däremot motståndare till att de permanent befinner sig här i Sverige, men detta är vi alltså oavsett om de är kriminella eller laglydiga och oavsett om de är muslimer eller inte.

Vi står alltså inte på samma sida som palestinier som befinner sig i Sverige och mördar svenskar, utan vi står bakom palestinier som befinner sig i Palestina och aktivt kämpar mot Israel och sionisterna.

Givetvis tar vi inte ställning för icke-vita i Norden.

Vi står alltså inte på samma sida som palestinier som befinner sig i Sverige och mördar svenskar, utan vi står bakom palestinier som befinner sig i Palestina och aktivt kämpar mot Israel och sionisterna.

Israel är den enda fungerande demokratin i Mellanöstern och har en kultur som är betydligt mer lik vår här i Norden än palestiniernas, betyder inte detta något?

Dagens liberala parlamentariska demokrati och den antikultur som idag är rådande i Norden tillhör det som vi i Motståndsrörelsen aktivt gör motstånd mot. Ifall också Israel präglas lika starkt som Sverige av moralupplösning, HBTQP+, rasblandning, narkotika, feminism, kommersialism och annat intimt förknippat med vår så kallade demokrati, så är det snarare en extra anledning att önska Israels undergång än vad det är ett argument att försvara staten.

Är det inte bra att Israel existerar så att det finns ett land att repatriera Nordens judar till?

För att Nordiska motståndsrörelsens mål ska kunna genomföras måste också judar repatrieras på samma vis som de flesta andra rasfrämlingar. Givetvis måste de då också ha någonstans att ta vägen.

Vart detta blir och under vilka premisser återstår att se, men helst ser vi att det blir någon annanstans än till ett starkt Israel – ett land som stulits från Palestinier och varifrån sionisterna effektivt kan föra krig mot hela världen och där de till och med har tillgång till kärnvapen.

Hamas bekämpar sionismen med raketer och automatkarbiner, hur kämpar Motståndsrörelsen mot sionismen?

I kampens nuvarande fas handlar det framförallt om informationsspridning och genom att organisera och bygga upp den motståndsrörelse som kan återta vårt land imorgon. När vi väl har makten i Norden kommer vi göra sionisterna här totalt maktlösa och på alla tänkbara vis aktivt verka för att detsamma sker också i resten av världen.

Ett citat ur Vår väg lyder:

Att återta makten från den elit som idag styr är inget som kan göras i en handvändning. Ett viktigt steg är att informera och sprida sanningen om vad som sker. Detta arbete har Nordiska motståndsrörelsen redan inlett och kommer att intensifiera med alla tillgängliga medel när vi väl nått makten.

Hamas flyger in i Israel.

Hur kan jag som palestinier i Sverige stödja Nordiska motståndsrörelsens kamp mot sionismen?

Många utomeuropeiska män och kvinnor sympatiserar med vår kamp och önskar allra helst flytta tillbaka till sina hemländer om dessa först befriats från sionistiskt inflytande. Genom att stödja oss stödjer du den kanske enda organisation i Norden som aktivt verkar för att krossa det sionistiska inflytandet världen över.

Även som utomeuropé är du varmt välkommen som stödmedlem i Nordiska motståndsrörelsen, och du liksom alla européer får mer än gärna stödja oss ekonomiskt eller genom att sprida vårt ord.

För tillfället går det även bra att donera till Swish 0729237256. Swishen går till Victor Johansson, aktivist i organisationen och handhavare av ett privat konto som används till organisationen. Märk din donation ”GÅVA”.

Titel:Frågor och svar om Motståndsrörelsens ställningstagande mot Israel Författad av:Redaktionen Publicerad:2023-10-10 Uppdaterad:2023-12-17

Läs också: