1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Christer Mattsson: ”Allt svårare att stoppa nazismen”

"Den farliga ideologin hittar likt vätska enkelt in i sprickor och glipor i resonemang, färdas snabbt och blandar sig med befintligt tankegods."

Han är en vänsterextrem f.d. lärare med en lång karriär av åsiktsförföljelse bakom sig, inte minst inom ramarna för initiativet med det ironiska namnet ”toleransprojektet”. Efter att ha lagt bort sitt tidigare burdusa agerande som mobbare av åsiktsfelande minderåriga elever på nittiotalet, ersatt sitt vulgära språk med en mer salongsfähig vokabulär och genomgått en högre utbildning, ”forskar” han idag finansierad av svenska folkets skattepengar som docent i pedagogik på Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet – bland annat om ”radikaliseringsprocesser hos individer och grupper i högerextrema och nationalsocialistiska miljöer”.

Som erkänd akademiker har en av hans viktigaste uppgifter varit att ge ”vetenskaplig tyngd” åt smutkastnings-epitet riktade mot systemkritiker. För detta ändamål anlitade till exempel författarna till Wikipedias lögnspäckade artikel om Nordiska motståndsrörelsen just denne man, som tackade för förtroendet genom att leverera ett rakt igenom känslobaserat, men till vetenskaplig terminologi nödtorftigt förklätt, omdöme av en för honom själv förhatlig motståndare.

Redaktionen har åtskilliga gånger rapporterat om Christer Mattsson och alla hans uttalanden & upptåg. I helgen anlitades nu denne store forskare av statsradion för ett expertutlåtande med anledning av tioårsdagen den 15 december av konfrontationen i Stockholmsförorten Kärrtorp 2013. Tumult uppstod denna dag när en vänsterextrem manifestation vars deltagare, som vid det aktuella tillfället i tal och skrift uttryckligen förnekade nationalsocialister rätten att existera, konfronterades av just sådana tillhörande, eller sympatiserande med, Nordiska motståndsrörelsen. Händelserna kom i lögnpressen att förvrängas och beljugas till oigenkännlighet – ett faktum som sedan visade tydliga tecken på att ha påverkat ett rättsligt efterspel ledande till ett trettiotal domar mot aktivister, i de flesta fall för våldsamt upplopp.

I ett inslag i söndagens upplaga av statsradions program God morgon världen i P1 undrar programvärdarna vilka lärdomar man kan dra från Kärrtorp så här tio år senare. Vad har hänt med ”det organiserade högerextrema våldet”? Kanske kan docent Mattson bringa klarhet i detta?

Redan tidigt i intervjun berättar han om sprängkraften och potentialen i det nationalsocialistiska tankegodset. Mattsson fastslår inledningsvis att ”den föreställningsvärld som är central för Nordiska motståndsrörelsen” skrämmande nog kommit omfattas av allt bredare folklager.

Han försöker trots detta spela ner organisationens roll i den nationella rörelsen.

”Idéerna har blivit organisationen”

— Idag har idéerna blivit organisationen så att säga. Man är inte beroende av formella organisationer. Man är inte heller i någon större utsträckning beroende av informella organisationer – även om de är viktigare än de formella organisationerna. Det centrala är idéerna.

Tillfrågad vilka ”Kärrtorpshändelsernas efterverkningar” blev svarar Mattsson:

— Jag skulle säga att Kärrtorpsattacken förlängde vår missuppfattning om hur det högerextrema hotet ser ut.”

Forskaren påstår sig tro att dagens enligt honom försvagade organisation inte står pall för de större aktioner med inslag av våldsamma konfrontationer som förekom på nittiotalet. Frågan är om han här på riktigt underskattar organisationens styrka, eller om han av taktiska skäl vill sprida en falsk bild av dess svaghet och irrelevans.

Insikten om att Nordiska motståndsrörelsen, som enligt Mattssons resonemang om organisationer i allmänhet idag skulle vara en svag och irrelevant sådan, ändå ligger bakom spridandet av det ”farliga tankegods” som han varnar för, framkommer i hans utläggning om samhällshot i form av terrordåd. Här är det plötsligt organisationen som sprider och når fram med de idéer som motiverar ensam-agerande våldsmän.

Organisationen har alltså tappat kraft, samtidigt som den skulle kunna påstås vara farligare än någonsin.

Utfrågningen av Mattson i statsradion påminner om en intervju av en general om det aktuella stridsläget. Den intervjuade förväntas leverera den sannast möjliga beskrivningen av situationen och parternas styrkeförhållanden. Han erbjuds samtidigt en oemotståndlig möjlighet att höja stridsmoralen hos de egna. Och att missleda fienden.

Det största hotet

Tidens största samhällshot är enligt Christer Mattson ändå det han avhandlar i den bok med arbetstiteln Flytande Fascism som han för närvarande arbetar med – och som han tar upp i dagens intervju. Fast titeln kunde nog lika gärna ha varit Flytande Nationalsocialism eller Flytande Högerextremism, då Mattsson som regel inte tycks skilja mellan dessa. Det rör sig här om tankegods med stor sprängkraft:

– … Och det här är idéer som handlar om att det pågår ett medvetet folkutbyte, att vita människor är hotade. Demokratin är bara en fasad. I själva verket finns det en djup stat som styr. Radikal-anti-feministiska idéer, som går ut på att vita män har feminiserats och inte längre kan försvara. De här idéerna finns i omlopp i mycket mycket större kretsar, de finns inom ramen för demokratiska partier. Och de har en stor betydelse för hela västvärlden, förklarar han.

En av programvärdarna, som under intervjun hellre förklarar Mattssons kommentarer för lyssnarna än ställer frågor till honom, beskriver utan att han invänder hur dagens flytande fascism-nazism ”likt vätska enkelt hittar in i sprickor och glipor i resonemang, färdas snabbt och blandar sig med befintligt tankegods” – och på så sätt blir ostoppbar. Hon tillägger:

— Det blir en mer spridd och svårupptäckt förändring av människors tankar och kan leda till farliga – men glidande förändringar.”

Vi i Nordiska motståndsrörelsen kan bara hålla med om detta sista. ”Det finns” som talesättet säger ”inget sätt att stoppa en idé, vars tid är inne”. Vägen framåt på riktigt är dock alltjämt genom organisering!

Titel:Christer Mattsson: ”Allt svårare att stoppa nazismen” Författad av:Redaktionen Publicerad:2023-12-15 Uppdaterad:2023-12-15

Läs också: