1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Intervju med en global terrorist

Martin Engelin intervjuar Nordiska motståndsrörelsens ledare om terrorklassningen av organisationen.

Med anledning av USA:s utrikesdepartements svarta diplom finns det anledning att ta ledaren för Nordiska motståndsrörelsen på pulsen i sin nya roll på den internationella scenen.

Hej Fredrik. Du är nyligen utnämnd som SDGT (Specially Designated Global Terrorist, Speciellt Utsedd Global Terrorist, reds. övrs.) av USA:s utrikesdepartement. Snabb sportfråga, hur känns det?

Det är hedrande, såklart. Alla män med hedern i behåll och vid sina sinnens fulla bruk drömmer innerst inne om att få bli klassade som en av världens värsta fiender till Sion och terrorstaten USA. Särskilt som ”terrorn” i mitt fall utgörs av vad jag har för åsikter och min förmåga att förändra världen med bara mina ord eller min närvaro. Jag känner mig som Giordano Bruno måste ha känt när han ifrågasatte Guds makt över jorden, låt oss bara hoppas att Guds utvalda inte bränner mig på bål till slut.

Roligt att höra. Tror du att det här är kopplat till Sveriges inträde i Nato på något sätt?

Det är nog ett ”joint effort” för att låna ett sådant uttryck. Ursprungligen är detta en judisk kampanj för att förhindra att svenskar organiserar sig för sitt eget folk. Första gången judisk makt-rörelsen blandade sig i svenska inrikesangelägenheter för att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen var när World Jewish Congress fick audiens hos Sveriges regering där de krävde att svenskar inte skulle få demonstrera med Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg 2017. Efter den demonstrationen inleddes ett av flera förbudsförsök som samtliga har misslyckats till dags dato.

Två år senare lyckades Demokraternas kongressledamot tillika dåvarande medlem i utskottet för terrorbekämpning Max Rose, som är en judisk extremist och tämligen uttalad sådan, samla 40 kongressledamöter i USA runt ett krav om att Nordiska motståndsrörelsen ska sättas upp på denna terrorlista. Det tycks vara denna kampanj som ligger till grund för den terrorklassning som utrikesministern Anthony Blinken, också han en en judisk aktivist, nu gått vidare med.

När andra nationalister erhållit belöningar i form av finansiering, medial uppbackning eller underlättande av olika slag, exempelvis skydd från censuren på sociala medier, har Nordiska motståndsrörelsen hela tiden talat sanningen om globalisternas och sionisternas maktpolitik som sker i världen. Att vi stödjer det palestinska folkets kamp mot terrorstaten Israel, att vi belyser västs inblandning och cyniska maktspel i Ukraina-konflikten samt att vi konsekvent informerat om och bekämpat globalism, massinvandring och folkutbyte har alldeles säkerligen spelat en roll för att samla anhängare till ett sådant beslut. Särskilt som vi varit effektiva i att nå ut med vårt budskap och i många fall bidragit till att andra nationalister bibehållit rätt fokus.

För att svara på din fråga specifikt så tror jag detta kan vara kopplat till Sveriges inträde i Nato men att det snarare ligger närmare till hands att det är kopplat till regeringens stundande DCA-avtal med USA, vilket i stort sett utgör en ockupation av svensk mark. I nuläget verkar svensk regering förvånade över USA:s beslut, men en inte allt för avlägsen teori är att det varit en del av en kohandel för att möjliggöra att USA får undanröja ett potentiellt hot för sin ockupation av Sverige och att folkförrädarna i regering och riksdag i gengäld får möjlighet att inskränka föreningsfriheten, vilket justitieministern hotat med tidigare. Nu får de incitament att göra så och kan skylla på amerikanerna.

Vår roll har varit som en slags inspiratör för den andra sidan. Överallt i västvärlden växer det idag fram pro-vita rörelser.

Varför tror du att det här beslutet kommer just nu?

Det finns som sagt tecken på att detta planerats under flera år, men att själva beslutet tagits nu är, i kombination med besättandet av svenskt territorium, sannolikt för att globalisterna håller på att tappa greppet. På grund av detta blir den liberala demokratin mer totalitär. Repressionen ökar överallt i västvärlden med nya drakoniska censurlagar, förbud, nedstängningar av våra samhällen, ekonomiska sanktioner samt psykologisk krigföring riktade mot folken. De som vill försvara sitt eget folk från folkutbyte och exploatering betraktas som fiender, och bekämpas också som sådana.

Vår roll har varit som en slags inspiratör för den andra sidan. Överallt i västvärlden växer det idag fram pro-vita rörelser. Nya rörelser. Seriösa, disciplinerade samt aktivistiska och idealistiska sådana som inte kan kontrolleras på samma sätt som de parlamentariska alternativen, som i slutändan nästan alla blir kontrollerad opposition som SD. Nordiska motståndsrörelsen har inspirerat många av dessa nya rörelser och i flera fall även varit anledning till att de bildats från första början, det vill säga att organisationer från andra länder använt oss som modell vid deras grundande. Max Rose säger själv helt öppet att en terrorklassning av Nordiska motståndsrörelsen är nödvändig för att kunna komma åt inhemska rörelser som inspireras av vår organisation och som blivit allt mer framgångsrika och effektiva i att föra ut budskapet. Makthavarna känner att de måste strypa tillväxten idag innan det blir för sent.

U.S Department of state påstår i sin “Fact check” som de grundar beslutet på att vi regelbundet har träningar i våldstaktik, handgemäng och knivslagsmål. Finns det någon sanning i det påståendet?

Att träna kampsport för att försvara sig själv är varken olagligt eller omoraliskt på något sätt, det är snarare något som alla svenska ungdomar borde ägna sig åt med tanke på de faror som numera finns i vårt samhälle. Nordiska motståndsrörelsens nästen har regelbundna kampsportsträningar och vi tränar emellanåt också på att avväpna knivangrepp. Detta beror helt enkelt på att vi ibland utsätts för fysiska angrepp när vi sprider vårt budskap på gatorna och därför måste försvara oss.

Denna ”Fact check” från det amerikanska utrikesdepartementet är både vilseledande och falsk.

Uttalandet i sig ser ut att vara direkt skrivet av SPCL (Southern Poverty Law Center), en amerikansk version av Expo. Vad tror du kan ligga bakom det?

Southern Poverty Law Center är en antivit grupp, maskerad som en ”antirasistisk” sådan, som du säger, precis som Expo. Det är möjligt att det är SPLC som författat dokumentet, men det ligger också nära till hands att det är Max Rose. Att det är fullt av lögner och är ett pinsamt illa underbyggt dokument som inte borde ha publicerats av en stat som vill framstå som trovärdig kan vi nog vara överens om.

Från och med nu kommer inte vi att kunna använda våra amerikanska tillgångar och finansiella system. Hur kommer detta dels att slå mot oss som organisation och mot dig själv som en av de utpekade?

Det återstår att se, men vi håller såklart läget under noga koll och arbetar för att lösa de problem som har uppstått och även proaktivt med de som kan komma att uppstå. Det ska påpekas att vi inte haft några bankkonton på flera år men att våra verksamheter ändå fortsatt till systemets stora förtret. Vi är garvade och de som är medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen besitter en mental styrka som få har idag.

Det är såklart en pressad situation för oss som organisation, som dessutom riskerar att bli värre, men där det också öppnar upp för möjligheter längre fram när det kommer till en rad olika saker. I nuläget kommer alldeles säkerligen en del vara rädda för att bli sammankopplade med oss, men i förlängningen kommer detta att gynna oss – kanske på ett sätt som makthavarna inte förväntat sig. Det här kommer inte bli vår undergång.

För egen del kan jag inte längre göra transaktioner genom amerikanska företag eller nyttja tjänster från så kallat svenska banker vilka bevisligen lyder under judiskt-amerikanska banker. Från den dag jag anslöt mig har jag ställt in mig på att något liknande skulle kunna ske, vilket gör att jag redan är mentalt förberedd och därför kan hantera sådana praktiska problem bättre.

I förlängningen kommer detta att gynna oss – kanske på ett sätt som makthavarna inte förväntat sig. Det här kommer inte bli vår undergång.

Kommer detta beslut stoppa oss från att begå terrordåd?

Om man med ”terrordåd” menar att med legala medel fortsätta bekämpa främmande makt som styr vårt land, folkförräderiet som möjliggör det samt förintandet av vårt folk och vår ras som blir slutresultatet om de inte stoppas så, ja, då kommer vi fortsätta med det.

Tack för svaren och för din enträgna kamp!

Tack själv!

Titel:Intervju med en global terrorist Författad av:Redaktionen Publicerad:2024-06-19 Uppdaterad:2024-06-25

Läs också: